Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596

GRK Infra

Työmaainsinööri

Timo Laitinen

  • 050 434 2978

Sitowise

Tiedottaja

Annika Myrsky

  • 044 427 9055

Vt 1 Veikkolan kohdan meluesteet

Tiehanke Valmistunut Uusimaa

Väyläviraston ja Kirkkonummen kunnan yhteishankkeessa parannettiin meluntorjuntaa valtatie 1:n varressa sijaitsevan Veikkolan kylän kohdalla uusilla meluesteillä. Lisäksi hankkeessa peruskorjattiin kaksi tieosuudella olevaa siltaa.

Hankkeessa rakennetaan Veikkolan kylän kohdalle meluseiniä, -kaiteita ja valleja. Lisäksi kaksi hankealueella sijaitsevaa siltaa Perälän risteyssilta ja Veikkolan alikulkukäytävä korjataan.

Kuva 1. Hankealue.

Taustatietoa

Valtatie 1 on vilkkaasti liikennöity. Vuonna 2018 tien arvioitu liikennemäärä oli vuorokaudessa 38 200 ajoneuvoa, josta noin 7 prosenttia oli raskasta liikennettä. Ennusteiden mukaan liikenne tulee kasvamaan 1,6-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa rakennettiin uudet melusuojaukset moottoritien eteläpuolelle Veikkolan kylän kohdalle 2,5 kilometrin pituiselle tieosuudelle. Pohjoispuolelle rakennettiin melukaide. Meluesteiden materiaali on ääntä absorboivaa, joten ne eivät heijasta melua tien toiselle puolelle.

Meluesteiden rakentamisen lisäksi Väylävirasto peruskorjasi tieosuuden kaksi siltaa (U-1083 ja U-1084, merkitty kuvaan 1).

Rakentaminen aiheutti tilapäistä haittaa liikenteelle, mutta haitat pystyttiin minimoimaan poikkeusjärjestelyillä ja töiden ajoittamisella. Meluesteet heikentävät paikoittain näkymiä moottoritieltä luontoon.

Maantietoimitus

Tiehankkeesta aiheutuvat korvauskysymykset käsitellään vireillä olevassa maantietoimituksessa. Maantietoimitusta jatketaan nk. näyttökokouksella hankkeen ja melumittausten valmistuttua, arviolta syksyllä 2020. Näyttökokouksessa annetaan ohjeet ja määräaika korvausvaatimusten esittämiselle. Korvauspäätökset annetaan myöhemmin pidettävässä loppukokouksessa. Maantietoimituksessa ei voida määrätä tehtäväksi toimenpiteitä, esim. rakennettavaksi uusia meluesteitä. Hanketta varten maata luovuttaneille tulee postitse kutsu seuraaviin kokouksiin. Maanmittauslaitos tiedottaa kokouksista lehtikuulutuksella sekä maantietoimituksen nettisivuilla.

Tavoitteet

Meluesteet parantavat merkittävästi alueen melutilannetta, erityisesti tien eteläpuolella. Alueen melumallinnusta esiteltiin tarkemmin keväällä 2020 järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Lisäksi hankkeessa rakennettava riista-aita parantaa liikenneturvallisuutta.

Aikataulu

Meluesteiden rakennussuunnittelu valmistui toukokuussa 2019. Kesäkuussa tehtiin urakkakilpailutus ja rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2020. Urakka valmistui lokakuussa 2020.

Kustannukset

Meluesteiden rakentamisen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Väyläviraston ja Kirkkonummen kunnan välillä. Väyläviraston tekemän siltojen korjauksen kustannusarvio on 0,7 miljoonaa euroa.

 

Video 1. Havainnevideo suunnittelualueelta hankkeen valmistuttua.

På svenska