Hyppää sisältöön

Asfaltointi on tiimityötä

Asfaltointia.

Julkaistu 18.10.2019

Millainen tiimi valtatietä päällystää vt 12 Tillola-Keltti hankkeessa? Paikalla on ainakin levittimen kuljettaja, perämies, liimamies, kolamies ja jyrämiehet.

– Noin kuusi henkilöä tarvitaan tällaisella työmaalla, silloin kun ei tehdä liikenteen seassa, kertoo hankkeen asfaltoinneista vastaavan YIT Suomi Oy:n työmaapäällikkö Sami Markkanen.

Joinain päivinä asfaltointeja on muutama sata metriä ja toisinaan työ on edennyt useita kilometrejä. Työn eteneminen riippuu useista tekijöistä, joita ovat esimerkiksi työn eri kohteissa käytettävät eri asfalttilaadut ja paksuudet.

Aikataulutus ja töiden yhteensovittaminen sekä pohjatyöt asettavat omat haasteensa asfaltoinneille. Mutta myös tienkäyttäjien kanssa toimiminen, kun syksyn mittaan asfaltointeja tehdään enemmän liikenteen seassa. Asfaltointi onkin luokiteltu vaaralliseksi työksi. Työ vaatii toimivaa tiimityötä.

Vt 12 Tillolan ja Keltin väliselle pääväylälle tulee pääsääntöisesti kolme päällystekerrosta. Muille väylille ja rampeille tulee kaksi päällystekerrosta. Päällystettävä asfalttimassa on jopa 150-asteista.

Mutta voiko sateella päällystää? Ota selvää videolta.

Toimintaympäristö ja käyttökohde ratkaisevat päällysteen valinnan

Julkaistu 5.9.2019

Vt 12 TIllola-Keltti on yksi monista tiehankkeista, joissa Rambollilla projektipäällikkönä työskentelevän päällysteasiantuntija Miikka Himmin asiantuntemusta on hyödynnetty. Himmin mukaan päällysteiden valinta toimintaympäristön ja käyttökohteiden mukaan on keskeistä.

– Parasta kulutuskestävyyttä omaavia päällysteitä ei kannata laittaa sinne, missä liikenteen määrät ovat vähäisiä. Myöskään jäykät ja säätilojen muutoksia kestämättömät päällysteet eivät välttämättä toimi vilkkaasti liikennöidyn moottoritien pintamateriaalina, Himmi kertoo.

– Osa Väylän osaamista on tilata suunnittelulta käyttökohteeseen sopivin päällyste, joka on kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan hyvä, mutta elinkaarikustannuksiltaan maltillinen. Kustannuksia laskettaessa on osattava arvioida tuotteen elinkaaren lisäksi monia muuttujia sääolosuhteista liikennemäärien kehitykseen, toteaa asfalttispesialisti Himmi.

Ympäristöasiat merkittävässä roolissa myös asfaltoinnissa

Hankkeen päällystysurakasta vastaavan YIT Suomi Oy:n aluepäällikkö Jukka Kalve kertoo ympäristöasioiden huomioon ottamisen parantuneen huomattavasti viime vuosina. Ilmastonmuutos vaikuttaa monen muun asian lisäksi asfalttiinkin. Lämpimät ja vetiset talvet rapauttavat päällystettä, nastarenkaiden lisäksi.

 

– Asfaltin kierrätyksessä Suomi on maailman edelläkävijöitä. Kierrätysmääriä voitaisiin vielä kasvattaa hyvällä suunnittelulla. Tälläkin hankkeella käytetään mahdollisimman paljon kierrätysasfalttia, jota saadaan muun muassa jyrsimällä vanha asfaltti pois ja kierrättämällä se sataprosenttisesti. Kierrätysasfaltin yhtenä etuna on myös se, että päällysteen kokonaispaksuus saadaan pidettyä suunnitelluissa mitoissa, Kalve kuvaa prosessia.     

Miikka Kuitto toimii kuljettajana työssä, jossa ylinopeussakkojen vaara on erittäin pieni

Julkaistu 14.3.2019

Pyöräalustaista kaivinkonetta ajava Miikka Kuitto on toiminut koneenkuljettajana jo lähemmäs 20 vuotta. Hänen työssään ei vauhti kuitenkaan päätä huimaa, sillä ammattikuljettajan työväline kulkee liikenteenkin seassa korkeintaan 30 kilometrin tuntivauhtia.
– Ylinopeussakkojen vaara on erittäin pieni, Miikka Kuitto kuittaa. 

Valtatiehankkeessa Destia Oy:n aliurakoitsijana toimivan Kuitto Oy:n kone on ollut tekemässä muun muassa Keltin eritasoliittymän ramppien pohjia ja monenlaisia kaivuutöitä. 

Valtatiellä 12 Tillolan ja Keltin välillä kulkee paljon muun muassa työmatkaliikennettä, minkä vuoksi tieväylä on vilkkaasti liikennöity. Koneenkuljettajan on oltava jatkuvasti ajan tasalla liikenteen seassa ajaessaan.

Vt 12 Tillola–Keltin vlogisarjassa pureudutaan hankkeeseen siinä mukana olevien tekijöiden kautta.

Siltasuunnittelijat: ”Siltojen suunnittelu on jännittävämpää kuin Silta-sarjan tapahtumat”

Julkaistu 21.11.2018

Destian siltasuunnittelija Milla Ranta ja siltasuunnitteluryhmän päällikkö Juha Jalonen kertovat työstään Vt 12 Tillola–Keltti -työmaalla. 

Siltasuunnittelu vaatii muun muassa improvisointikykyjä, hyviä tiimityötaitoja sekä taitavaa resurssien ja aikataulujen hallintaa.

– Hankkeessa vaaditaan juurikin sitä kiireisten aikataulujen kanssa suunnittelijan löytämistä eri suunnittelukohteille, jotta työmaa pysyy aikataulussa, Jalonen kertoo videolla.

Molemmat kertovat pitävänsä työstään, sillä se tarjoaa rutkasti ongelmanratkaisuun liittyviä tehtäviä. Oman työn jäljen näkeminen valmiissa siltakohteissa ilahduttaa myös suunnittelijoita.

 

Projektinjohtaja Ilkka Kaarakainen: Näin sujuvat työnaikaiset liikennejärjestelyt

Julkaistu 17.10.2018

Pitkän linjan rakennusalan konkari, Destian Ilkka Kaarakainen toimii projektinjohtajana vt 12 Tillola-Keltti -hankkeessa. 

Lahden ja Kouvolan välille sijoittuva tie on koko tiehankkeen rakentamisen ajan liikenteen käytössä. Tämän vuoksi liikennejärjestelyt on pyritty järjestämään mahdollisimman sujuviksi. Videolla Ilkka Kaarakainen kertoo miten.

Valtatiehankkeen ja KymiRing-moottoriratahankkeen yhteistilat mahdollistavat mutkattoman viestinnän.

– Kaiken kaikkiaan tämä hankekokonaisuus on sellainen, että kerran elämässä pääsee tällaista tekemään, Kaarakainen summaa.

Vt 12 Tillola–Keltin vlogisarjassa pureudutaan hankkeeseen siinä mukana olevien tekijöiden kautta.

Väyläviraston projektipäällikkö Jetro Matilainen: ”Tiehankkeiden toteuttaminen on tiimityötä”

Julkaistu 27.9.2018

Vt 12 Tillola–Keltti -hanke alkoi jo vuonna 2017, mutta rakentaminen päästiin aloittamaan keväällä 2018. Työ on edennyt hyvässä yhteishengessä.

– Jos yhteistyö toimii urakoitsijan, suunnittelijan ja sidosryhmien välillä, niin mikä vain toteutusmalli voi olla silloin täydellinen, hankkeen projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta kertoo.

Lahden ja Kouvolan välille sijoittuva tieosuus on noin viiden kilometrin pituinen työmaa. Se ei ole mittaluokaltaan laaja, mutta sen sijainti tekee siitä tärkeän. Vt 12 Tillola–Keltti on osa valtakunnallista TEN-T-verkkoa. Merkittävän hankkeesta tekee myös se, että se sijoittuu KymiRingin hankkeen viereen.

 

Vt 12 Tillola–Keltin vlogisarjassa pureudutaan hankkeeseen siinä mukana olevien tekijöiden kautta.