Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

 • 029 534 3812

Oulu-Laurila

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa Lappi

Oulu - Kemi - Laurila -rataosuus on 112 km pitkä ja jakaantuu kahteen rataosuuteen Oulu - Kemi ja Kemi-Laurila, joiden väliin jää Kemin ratapiha

 • Tarveselvitys 2020-21
 • Ratasuunnitelma liikennepaikat 20-22
 • Ratasuunnitelmat tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi 2021-22

Hankkeen perustiedot


Lataa Hankekortti
Aikataulu
2020-2022
Kustannukset
200 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • mahdollistaa elinkeinoelämän investointien vaatimien rautatiekuljetuksien lisääntyminen
 • mahdollistaa rataosan kunnossapito liikenteen lisääntyessä
 • parantaa tasoristeysturvallisuutta
 • vähentää korjausvelkaa

 

Oulu–Laurila

Nykytila

Rataosuus Oulusta Kemin kautta Laurilaan on 112 kilometriä pitkä ja sisältää myös Kemin ratapihan alueen. Yksiraiteinen rata on tällä hetkellä sähköistetty. Junien maksiminopeus rataosalla on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN. Rataosa kuuluu rataluokkaan C2 ja radan kunnossapitotaso on 1.

Koko rataosalla liikennöi 16–20 henkilöjunaa vuorokaudessa. Oulu–Kemi-rataosalla liikennöi 810 ja KemiLaurila-rataosalla 1016 tavarajunaa vuorokaudessa. Vuonna 2019 rataosalla tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa. Vuosittainen kuormitus OuluKemi-rataosuudella on n. 5,1 miljoonaa (v. 2017 5,6 miljoonaa) ja KemiLaurila-rataosuudella 5,7 miljoonaa bruttotonnia.

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon ja PohjanmeriItämeri-ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Pääraiteen tukikerroksen pääasiallinen ikä on noin 40 vuotta, betoniratapölkkyjen 20 vuotta ja kiskojen jopa yli 50 vuotta.

Hanke ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikennöintikustannusten pienentäminen sekä häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen. Tavoitteena on myös ratapihojen toiminallisuuden sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on määrittää ja arvioida liikenteestä aiheutuvat haitat sekä toteuttaa niiden vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T-ydinverkkokäytävänverkon laajentaminen.

Aikataulu

 • Tarveselvitys 06/2020 - 2021
 • Mittaustyöt ovat valmistuneet ja mittausaineiston käsittely on käynnissä.  
 • Kahden uuden liikennepaikan (Simo ja Ii) ratasuunnitelmat ovat käynnissä ja niiden hankesivujen linkit sijaitsevat sivuston vasemmassa yläkulmassa. 

 

Eu-logo: Hanke on rahoitettu Euroopan unioinin Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.