Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

GRK Suomi Oy

Työmaapäällikkö

Kalle Willman

  • 050 560 2996

Maantien 637 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Peurunka – Kuusa, Laukaa

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Työmaakuva.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 637 (Suolahdentie) varteen välille Peurunka – Kuusa on valmistunut syyskuussa 2023. Keski-Suomen ELY-keskus toimi hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimi GRK Suomi Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteishanke, ja sen kokonaiskustannukset olivat noin 1,3 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoitus oli myönnetty Jyväskylän seudun MAL-ohjelmassa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennettiin jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 2,4 kilometrin matkalle välille Peurungantie - Koskelantie. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennettiin nykyisen maantien länsipuolelle, ja se yhdistyy Peurungan puoleisessa päässä olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään. Urakkaan sisältyi myös tievalaistuksen rakentaminen uudelle väylälle sekä Oitinmäen alikulkukäytävän jatkaminen. Toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen alkoi toukokuussa puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesäkauden aikana tehtiin mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, tarvittavat louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset, väylän kerrosrakenteet ja tievalaistuksen rakenteet.

Uusi väylä otettiin liikenteelle elo-syyskuun vaihteessa ja koko urakka oli valmis syyskuun puolivälissä 2023.

Laukaan kunnan ja Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämät väylän avajaiset pidettiin 13.10.2023.

Linkki hankkeen suunnittelusivuille

https://vayla.fi/mt-637-rokkamaki-kuusaa