Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

GRK Suomi Oy

Työmaapäällikkö

Kalle Willman

  • 050 560 2996

Maantien 637 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Peurunka – Kuusa, Laukaa

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 637 (Suolahdentie) varteen välille Peurunka – Kuusa toteutetaan kesän 2023 aikana. ​​​​​​​Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteishanke, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Jyväskylän seudun MAL-ohjelmassa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 2,4 kilometrin matkalle välille Peurungantie - Koskelantie. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan nykyisen maantien länsipuolelle, ja se yhdistyy Peurungan puoleisessa päässä olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään. Urakkaan sisältyy myös tievalaistuksen rakentaminen uudelle väylälle sekä Oitinmäen alikulkukäytävän jatkaminen. Toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen alkaa toukokuussa puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesäkauden aikana tehdään mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, tarvittavat louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet ja tievalaistuksen rakenteet. Uusi väylä päällystetään loka-marraskuun aikana ja koko urakka valmistuu marraskuun 2023 loppuun mennessä.

Haitat liikenteelle

Rakentamisen aikana haitat kohdistuvat lähinnä maantielle 637, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä.

ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla.

Linkki hankkeen suunnittelusivuille

https://vayla.fi/mt-637-rokkamaki-kuusaa