Meriliikenteen automaatio

Merenkulussa autonomiset alukset ja logistiikkatoimintojen automatisoituminen tulevat muuttamaan ihmisten ja tavaroiden liikkumista sekä parantamaan merellä liikkumisen turvallisuutta.

Tällä hetkellä meriliikenteen automatisaatio on vielä melko varhaisessa vaiheessa: toistaiseksi vain pieniä aluksia ja lyhyitä matkoja voidaan operoida automaattisesti. Sääntelyn ohella muun muassa tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on keskeinen teema meriliikenteen automaation edistämisessä, sillä alusten yhteydenpitomahdollisuuksissa esiintyy yhä katvealueita. 

Koska esimerkiksi yhteydenpitoon ja kansainväliseen lainsäädäntöön liittyvien ongelmien ratkaiseminen on edelleen haasteellista, merenkulun täyden automaation saavuttaminen tulee kestämään kauan. Oman hidasteensa automaation etenemiseen tuo myös alusten käyttöikä, joka voi olla jopa 40 vuotta. Tänään rakennetut alukset, joiden automaatiotaso on suhteellisen alhainen, tulevat olemaan liikenteessä vielä vuosikymmenien kuluttua uudempien automaattisten alusten rinnalla.

Vaikka autonomisen meriliikenteen kehittäminen on vasta alkutekijöissään, Suomella on vahva tahtotila toimia sen suhteen edelläkävijänä ja tehdä merenkulusta turvallisempaa ja tehokkaampaa. Tavoitteena on, että Suomessa toimisi vuoteen 2025 mennessä autonomisen meriliikenteen ekosysteemi. Väylä tukee näitä tavoitteita ja on esimerkiksi käynnistänyt älyväyläkokeilun, jonka aikana testataan ja pilotoidaan uusia digitaalisia palveluita ja reaaliaikaisia olosuhteiden tilannekuvia sekä alusten että liikenteenohjauksen järjestelmissä. Älyväyläkokeilun testialueina toimivat useat meriväylät eri puolilla Suomen rannikkoa. Kokeilusta saadut opit tuottavat tärkeää tietoa ja oppeja automaation edistämistyöhön.