Hyppää sisältöön

Meriliikenteen automaatio

Merenkulussa lisääntyvä automaatio sekä aluksilla että logistiikkatoiminnoissa tulee muuttamaan ihmisten ja tavaroiden liikkumista sekä parantamaan merellä liikkumisen turvallisuutta.

Tällä hetkellä meriliikenteen autonomia on vielä melko varhaisessa vaiheessa: toistaiseksi vain pieniä aluksia ja lyhyitä matkoja voidaan operoida autonomisesti. Sen sijaan automaatio on lisääntynyt ja lisääntymässä. Sen avulla pyritään estämään inhimillisten virheiden aiheuttamat onnettomuus- ja vaaratilanteet sekä tehostamaan merenkulkua. 

Sääntelyn ohella muun muassa tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on keskeinen teema meriliikenteen automaation edistämisessä, sillä alusten yhteydenpitomahdollisuuksissa esiintyy yhä katvealueita, ja yleensäkin tietoliikenneyhteydet ovat kapasiteetiltaan rajallisia. 
Koska esimerkiksi yhteydenpitoon ja kansainväliseen lainsäädäntöön liittyvien ongelmien ratkaiseminen on edelleen haasteellista, merenkulun täyden automaation saavuttaminen tulee kestämään kauan.

Oman hidasteensa automaation etenemiseen tuo myös alusten käyttöikä, joka voi olla jopa 40 vuotta. Tänään rakennetut alukset, joiden automaatiotaso on suhteellisen alhainen, tulevat olemaan liikenteessä vielä vuosikymmenien kuluttua uudempien automaattisten alusten rinnalla.

Vaikka autonomisen meriliikenteen kehittäminen on vasta alkutekijöissään, Suomella on vahva tahtotila toimia sen suhteen edelläkävijänä ja tehdä merenkulusta turvallisempaa ja tehokkaampaa. Väylävirasto tukee näitä tavoitteita ja on esimerkiksi toteuttanut älyväyläkokeilun, jonka aikana testataan ja pilotoidaan uusia digitaalisia palveluita ja reaaliaikaisia olosuhteiden tilannekuvia sekä alusten että liikenteenohjauksen järjestelmissä.

Kokeilusta saadut opit tuottavat tärkeää tietoa ja oppeja älyväyläkonseptin jatkokehittämiseen, joka on käynnistetty Väylävirastossa. Kehitystyön tavoitteena on tuottaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla meriliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa sekä luoda tätä kautta edellytyksiä alusten automatisaation lisääntymiseen perinteistä merenkulkua unohtamatta.