Vt 5 Mikkeli–Juva

Käynnissä

Valtatie 5 Tuppuralan ja Nuutilanmäen välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Tie sijoittuu tällä osuudella pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Osuuden Nuutilanmäki–Vehmaa parantamisen tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta mahdollisimman suurelta osalta yhtä laadukas kuin Mikkeli–Nuutilanmäki. Vt 5 Mikkeli–Juva valmistuu pääosin vuonna 2020.

Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö, rakentaminen

Harri Liikanen

 • 029 534 3007
 • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylä

Projektijohtaja, suunnittelu

Hannu Nurmi

 • 029 534 3574
 • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Destia Oy

Projektijohtaja

Harri Korhonen

 • 0400 943 596
 • etunimi.sukunimi@destia.fi

Mikkelin kaupunki

Yhdyskuntatekniikan insinööri

Pekka Kammonen

 • 044 794 3222
 • etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Destia Oy

Vt 5 Liikennejärjestelyt

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki, päivystys

 • 040 637 5622

Viestintätoimisto Selander & Co.Oy

Viestintäkonsultti

Marko Sykkö

 • 0500 721155
 • etunimi.sukunimi@viestintaselander.fi

Vt 5 Mikkeli–Juva

Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen yleiskartta lokakuu 2018, hankeosat

Hankkeen taustat

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta.  Yhteensä 37 kilometrin pituinen väylä on Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Vehmaan yhteysvälillä vilkasliikenteinen, ja sitä pitkin kulkee päivittäin noin 7800–13 300 ajoneuvoa. Tieosuuden liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, sillä vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

Tieosuuden ensisijainen ongelma on liikenteen sujuvuus, turvattomuus sekä haitat tien varren asutukselle ja maankäytön kehittämiselle. Yhteysvälillä tapahtuu vuosittain keskimäärin kahdeksan henkilöonnettomuutta.

Turvallisuutta ja sujuvuutta pitkälle tulevaisuuteen

Parannushanke tukee yhteysvälin Mikkeli–Kuopio kehittämistä pääteiden toimintalinjojen mukaisesti poistamalla valtatie 5:n yhden merkittävimmän ongelmakohdan. Liikenne on hankkeen valmistuttua Mikkelin ja Juvan välillä sujuvaa ja turvallista pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeessa Mikkeli–Nuutilanmäki-osuus rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteelliseksi tieksi, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina uuteen maastokäytävään. Osuuden Nuutilanmäki–Juva parantamisen tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta mahdollisimman suurelta osin yhtä laadukas kuin hankkeen eteläisestä osasta.

 

Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen suunnitteluvaiheen lentokuva

Hankkeen hyödyt

Välin Mikkeli–Juva liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus nousevat muun valtatieverkon tasolle. Myös maankäytön kehittäminen tehostuu, etenkin Visulahden alueella. Yhteysvälille luodaan edellytykset joukkoliikenteen laatukäytävälle ja elinkeinoelämän kasvulle. Mikkelin ja Rahulan välisellä osuudella melulle altistuvien määrä laskee.

 

Hanke etenee vaiheittain

Tiesuunnitelma hyväksyttiin 31.10.2014, ja rakennustyöt on mahdollista aloittaa alkuvuonna 2018. Hanke valmistuu vuoteen 2021 mennessä.

Hankkeessa on kaksi eri vaihetta: Välin Mikkeli–Nuutilanmäki tiesuunnitelman muutos on hyväksytty ja rakentaminen alkaa kevättalvella 2018. Nuutilanmäki–Juva-osuuden muutossuunnittelu on käynnissä ja osuuden rakennustyöt alkavat vuoden 2019 aikana.

Puuston poisto aloitettiin Mikkeli–Nuutilanmäki -välillä joulukuussa 2017.  

 

Hankkeen kustannukset

Kokonaisuudessaan hanke on arvoltaan 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus voimassa olevan suunnitelmien mukaan on yhteensä 6,9 miljoonaa euroa

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,82, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

 

Sivu päivitetty 31.12.2018