Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Antti Koski

  • 0295 343 546

Vt 25 Lepin liittymä

Tiehanke Valmistunut Uusimaa

Valtatie 25 parantaminen maantien 111 liittymän kohdalla Raaseporissa parantaa liikennöitävyyttä, liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Karttakuva, jossa on esitetty suunnittelukohteen sijainti.
Liittymäjärjestelyt vähentävät jonoja ja lisäävät liikenteen sujuvuutta. Liikenneturvallisuus paranee erityisesti maantieltä 111 vasemmalle käännyttäessä, mutta myös muualla hankkeen vaikutusalueella.

Hankkeen taustat ja lähtökohdat

Valtatien 25 välillä Hanko-Mäntsälä on 162 km pituinen Länsi-Uudenmaan pääväylä sekä merkittävä poikittainen tieyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla.

Maantie 111 on seututie sekä Karjaan läntinen ohikulkutie, joka toimii yhteytenä valtatien 25 ja kantatien 52 välillä.

Valtatien 25 liikennemäärät ovat vuonna 2017 olleet maantien 111 liittymästä Hangon suuntaat n. 9 900 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Hyvinkään suuntaan n. 7 600 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli 11-14 %. Maantien 111 liikennemäärä oli noin 6 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus 6 %.

Valtatien 25 ja maantien 111 liittymän vaikutusalueella (300 m suuntaansa) on vuosina 2012-2016 tapahtunut viisi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Yksi näistä onnettomuuksista johti loukkaantumisiin, muut omaisuusvahinkoihin. Onnettomuudet olivat kaksi risteämisonnettomuutta, kääntymisonnettomuus, hirvionnettomuus ja peuraonnettomuus. Maantiellä 111 on tapahtunut yksi omaisuusvahinkoon johtanut risteämisonnettomuus.

Valtatien 25 ja maantien 111 liittymässä on liikenteen toimivuuden kannalta ongelmia. Kääntyminen maantieltä 111 vasemmalle, valtatielle 25 Hyvinkään suuntaan on ruuhka-aikana hankalaa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikennöitävyyden, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen.

Raaseporin kaupunki haluaa kehittää ja lisätä Lepin alueen maankäyttöä ja tarkoituksena on kaavoittaa lisää kaupallista toimintaa sekä Lepinpellonkadun että Uikkukujan varteen.

Hankkeessa parannetaan liikennejärjestelyjä niin, etteivät valtatien 25 ja maantien 111 liittymä tai maantien 111 ja Lepinpellonkadun ja Uikkukujan liittymät ruuhkaudu, ja tiellä liikkujien turvallisuus paranee. Lisäksi varmistetaan liikenteellinen toimivuus alueelle kaavoitetun kaupallisen toiminnan laajentuessa..

Hankkeen sisältö

Valtatien 25 ja maantien 111 liittymään toteutetaan kevennetty eritasoliittymä, jossa maantieltä 111 vasemmalle kääntyminen valtatielle 25 tapahtuu eritasossa. Valtatieltä 25 Hyvinkään suunnasta tultaessa lisätään erillinen oikealle kääntymiskaista ja maantieltä 111 oikealle valtatielle 25 käännyttäessä lisätään liittymiskaista. Lisäksi maantien 111 ja Lepinpellonkadun ja Uikkukujan liittymään toteutetaan kiertoliittymä.

Ote suunnitelmakartasta, jossa on esitetty suunnitteluratkaisu.

Hankkeen eteneminen

  • Esiselvitys valmistui kesällä 2019 (kts linkki alla).
  • Tiesuunnitelma laadittiin yhdessä Raaseporin kaupungin kanssa.
  • Yleisötilaisuus pidettiin Raaseporissa 30.1.2020 .
  • Tiesuunnitelma valmistui keväällä 2020.
  • Rakennussuunnitelman valmistui keväällä 2021, laadittiin yhdessä Raaseporin kaupungin kanssa.
  • Rakentaminen alkaa heinäkuussa 2021.
  • Työt valmistuvat elokuun 2022 loppuun mennessä.

Hankkeen urakoitsijana toimii Louhintahiekka Oy.