Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Rantajärvi

  • 0295 037 008

Valtatien 21 parantaminen Palojoensuu-Maunu, Enontekiö

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Tiesuunnitelma sisältää valtatien 21 ja sen vesistösiltojen parantamisen tiejärjestelyineen välillä Palojoensuu-Maunu. Suunniteltavan osuuden pituus on noin 50 km.

Hankkeen sijainti kartalla

Hankkeen sisältö

Tiesuunnitelma on käynnistetty valtatien 21 parantamista varten. Suunnitelman tavoitteena on parantaa tien vaaka- ja pystygeometriaa, leventää tietä, vahvistaa rakennekerroksia, parantaa tien turvallisuutta ja uusia- ja parantaa siltoja. Tavoitenopeus uusitulle valtatielle on 100 km/h.
Lisäksi tavoitteena on Pohjois- Lapin herkän ympäristön ja kohteen luontoarvojen vaatimusten huomioiminen kaikissa suunnitelmaratkaisuissa. Ympäristötavoitteena ovat pohjavesien laadun pitäminen nykyisellä tasolla.
 

Hankkeen tausta

Tie ei vastaa leveydeltään ja geometrialtaan pääväylille asetettavia vaatimuksia, myös tien kunto on huono. Reunapainumat, sortumat ja päällystevauriot vaikeuttavat tieliikennettä.
Tiellä on sattunut runsaasti rekkojen suistumisonnettomuuksia varsinkin talviolosuhteissa, tästä aiheutuu merkittävää häiriötä liikenteelle ja hälytysajoneuvoille. Liikenteen ollessa katkaistuna, kiertomatka voi olla jopa 450 km.

Hankkeen tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on parantaa nykyinen huonokuntoinen ja geometrialtaan puutteellinen tieosuus, niin, että se täyttää pääväylille asetetut liikenteelliset- ja turvallisuuskriteerit sekä alueen huoltovarmuutta.

Aikataulu ja osallisuus

Alustavan aikataulun mukaan tiesuunnitelma asetetaan nähtäville syksyllä 2024.

Hankkeen rakentamissuunnitelman ja toteutuksen aikataulu on vielä avoin.