Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008
  • petri.teerimaki(at)ely-keskus.fi

Maansiirto Hämeenniemi Ky

Työmaapäällikkö

Matti Varis

  • 040 740 8302
  • matti(at)maansiirtopuuha.fi

Valtatien 23 (Haapamäentie) parantaminen Melonsaaren kohdalla, Keuruu

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Valtatien 23 (Haapamäentie) parantaminen Melonsaaren kohdalla Keuruulla, maantien 348 (Kolhontie) sekä Melonsaarentien liittymien kohdalla valmistui elokuussa 2021. Keski-Suomen ELY-keskus toimi hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimi Maansiirto Hämeenniemi Ky. Valtatien 23 liittymä- ja liikennejärjestelyt Keuruun Melonsaaren kohdalla oli ELY-keskuksen ja Keuruun kaupungin yhteishanke, jolle eduskunta myönsi erillisrahoituksen. Sen kokonaiskustannukset olivat noin 0,3 miljoonaa euroa.
 

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennettiin valtatien 23 (Haapamäentie) ja maantien 348 (Kolhontie) liittymän tiemerkinnöin toteutettava pääsuunnan kanavointi sekä Melonsaarentien liittymä siirrettiin uuteen paikkaan. Valtatien 23 pientareita levennettiin ja tievalaistusta sekä työalueella olevia kaapeleita siirrettiin kanavoinnin edellyttämässä laajuudessa, ajoradat päällystettiin ja valtatien varteen rakennettiin linja-autopysäkit (2), jotka varustettiin katoksilla sekä tarvittavilla yhteyksillä nykyisille jalankulku- ja pyöräilyväylille. Toimenpiteet parantavat ajoneuvoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Suunnitelmakartta (pdf)

Rakentaminen

Rakentaminen alkoi huhti-toukokuun vaihteessa valtatien varrella puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Touko-kesäkuun aikana tehtiin mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, kaapelien siirrot, tievalaistuksen asennukset sekä liittymien ja levennyksien kerrosrakenteet. Urakan loput viimeistelytyöt, sisältäen mm. asfaltoinnin, liikennemerkit ja tiemerkinnät, suoritettiin kesä-heinäkuun aikana. Koko urakka oli valmis ja vastaanotettiin elokuussa 2021.

Hankkeella on kahden vuoden takuuaika, joka alkoi urakan vastaanoton jälkeen elokuussa 2021.
Erillisenä tilauksena toteutettiin lisäksi uusi pysäkkipari valtatien 23 varrelle, Keuruun keskustan ja juna-aseman kiertoliittymän läheisyyteen (valmistuminen syyskuussa).