Liikennejärjestelyt

 

8-10.8.2020 Moottoritien risteyssillan purkutyöt haittaavat liikennettä Kirismäessä – Turku-Helsinki moottoritien liikenne ohjataan kiertoreitille

Siltatyöt pudottavat nopeusrajoituksia Turku-Helsinki -moottoritiellä Turun kehätien, eli Kirismäen eritasoliittymän kohdalla alimmillaan 50 km/h:ssa. Jotta purkutyö voidaan toteuttaa turvallisesti, moottoritien liikenne ohjataan väliaikaisesti kiertoreitille kulkemaan siltapaikan ohi eritasoliittymän ramppien kautta. Liikennejärjestelyt ovat voimassa lauantai-illasta 8.8.2020 klo 18.00 maanantaiaamuun 10.8.2020 klo 05.00 saakka.

Turku-Helsinki moottoritien kiertoreitti Kirismäen liittymän kohdalla.

 

4.8.2020 Turun kehätien liikenne siirtyy kulkemaan kehätien pohjoispuolta Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla

Kauselan eritasoliittymässä liikenne siirretään kulkemaan Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla pohjoiselle sillalle. Naantalin suuntaan menevä liikenne siirtyi viikolla 31 kulkemaan sillan pohjoisreunaa. Myös Piikkiön suuntainen liikenne siirtyy kulkemaan pohjoisempaa siltaa 4.-5.8.2020 välisenä yönä. Samalla alueen nopeusrajoitukset alenevat. Valtatietä 10 Turusta tullessa ja Naantalin suuntaan lähdettäessä on kiihdytyskaista poistettu käytöstä. Kohdalla on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.

 

29.6.2020 Liikennejärjestelyt muuttuvat valtatiellä 1 Kirismäen eritasoliittymässä

Tiistaina 30.6.2020 klo 12 valtatieltä 1 Helsingin suunnasta tuleva Turun kehätielle nouseva ramppi suljetaan ja liikenne ohjataan väliaikaiselle rampille (kartta). Uusi väliaikainen ramppi sijaitsee noin 300 metriä lähempänä Kirismäen risteyssiltaa. Liikennejärjestely on käytössä kesään 2021 asti. Nykyinen ramppi suljetaan uuden rampin louhintojen ja sillanrakennustyömaan takia. Uusi ramppi rakennetaan kaksikaistaisena ja se valmistuu vuoden 2021 aikana.

Liikennejärjestelyt valtatiellä 1 Kirismäen eritasoliittymässä.

 

11.5.2020 Ansanrintien liittymän sulkeminen Turun kehätieltä

Ansarintien ja Turun kehätien liittymä suljetaan maanantaina 11.5.2020 klo 9.00. Liittymän sulkeminen on lopullinen. Kulku Ansarintien kiinteistöihin tapahtuu Toimelantien kautta, uuden tielinjan mukaisesti.

 

 

30.4.2020 Uusi Länsi-Avantintie avataan liikenteelle

Länsi-Avantintie avattiin liikenteelle torstaina 30.4.2020. Uusi Länsi-Avantintie, joka kulkee valtatieltä 10 Avantin logistiikka-alueelle, tuo uuden yhteyden Avantin logistiikka-alueelta maantieverkkoon ja parantaa elinkeinoelämän logistiikan toimintaedellytyksiä alueella.

 

 

2.4.2020 Alisippaantien liittymä Turun kehätielle suljetaan ja liikenne ohjataan kiertotielle.

E18 Kausela-Kirismäki -hankkeen rakennustyöt etenevät Liedossa. Kehätien toisen ajoradan rakentamisen vuoksi liittymä Alisippaantieltä Turun kehätielle suljetaan torstaina 2.4.2020 klo 12.00. Liikenne kehätien ja Alisippaantien välillä ohjataan kulkemaan Tuulissuon eritasoliittymän ja Muurassuontien kautta. Kulku Toimelantielle tapahtuu Alisippaantien kautta (ks. oheinen kartta). Liittymä kehätieltä Välitielle säilyy toistaiseksi nykyisellä paikallaan.

reaktionapit
Sivu päivitetty 05.08.2020