Liikennejärjestelyt

 

20.10.2020: Kauselan eritasoliittymän ramppi Naantalin suunnasta valtatielle 10 on korjattu ja otetaan liikenteelle

Turun kehätie -hankkeen toisessa rakennusvaiheessa on valmistunut ensimmäinen rampin korjaus, kun Aurajoen ylittävä ramppisilta sekä rampin alittava jalankulun ja pyöräilyn kehäsilta on saatu korjattua. Tiistaina 20.10.2020 kehätien liikenne Naantalin suunnasta valtatielle 10 siirtyy kiertotieltä takaisin korjatulle rampille. 

Kuva: Kauselan eritasoliittymän ramppi ja jalankulun ja pyöräilyn reitti takaisin alkuperäiselle reitille.

 

3.9.2020: Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Turun kehätien varrella


Turun kehätie -hankkeen toisen rakennusvaiheeseen kuuluvat työt aiheuttavat muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin kehätien myötäisellä väylällä. Kiertoreitit otetaan käyttöön maanantaina 7. syyskuuta. Kiertoreitit ovat käytössä kevääseen 2021.

Kehätien suuntaisesti kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä on osin suljettu K-Citymarket Ravattulan ja Tähkäpääntien välisellä osuudella. Kiertoreitti kääntyy K-Citymarket Ravattulan varastorakennuksen takaa Littoistenjärventielle ja siitä edelleen Tähkäpääntielle.
 

Vaikka kiertotiet pidentävät matkaa, ovat uudet kiertotiet tällä hetkellä paras ja turvallisin reitti koululaisille sekä muille jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Niissä kohdissa, joissa jalankulun ja pyöräilyn väylä kulkee työmaan vieressä, on väylä erotettu työmaasta aidalla.

alt=""

Kuva: Jalankulun ja pyöräilyn kiertotiet Turun kehätien sekä Kaarinantien ja Littoistenjärventien kohdalla

 

 

20.8.2020 Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitit Hämeentien varrella

Valtatien 10 varrella jalankulun, pyöräilyn ja mopojen liikenne ohjataan kiertotielle 20.8.2020 (kartta). Turun suunnasta katsottuna liikenne siirtyy valtatien 10, eli Hämeentien myötäiseltä väylältä, kiertotielle Auranlaakson ABC:n kohdalla, josta se jatkuu Kaarinantien yli Keulakadulle ja siirtyy Ankkurikatua pitkin takaisin Hämeentien viereen. Kaarinantien ylityskohta varustetaan työnaikaisilla liikennevaloilla.

Melatieltä tuleva jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä pysyy auki.

Kiertotiet on opastettu ja käyttöönottopäivänä on paikalla henkilöitä neuvomassa opastusta uusille reiteille ABC:n piha-alueella klo 7-11.

Jalankulun ja pyöräilyn kiertotiejärjestely on voimassa syksyyn 2021. Kiertotiejärjestelyt liittyvät alueella toteutettaviin johto- ja linjasiirtoihin sekä syksyllä käynnistyviin valtatien 10 parannustöihin.

Jalankulun ja pyöräilyn kiertotiet kuvattuna karttakuvaan.

 

4.8.2020 Turun kehätien liikenne siirtyy kulkemaan kehätien pohjoispuolta Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla

Kauselan eritasoliittymässä liikenne siirretään kulkemaan Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla pohjoiselle sillalle. Naantalin suuntaan menevä liikenne siirtyi viikolla 31 kulkemaan sillan pohjoisreunaa. Myös Piikkiön suuntainen liikenne siirtyy kulkemaan pohjoisempaa siltaa 4.-5.8.2020 välisenä yönä. Samalla alueen nopeusrajoitukset alenevat. Valtatietä 10 Turusta tullessa ja Naantalin suuntaan lähdettäessä on kiihdytyskaista poistettu käytöstä. Kohdalla on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.

 

29.6.2020 Liikennejärjestelyt muuttuvat valtatiellä 1 Kirismäen eritasoliittymässä

Tiistaina 30.6.2020 klo 12 valtatieltä 1 Helsingin suunnasta tuleva Turun kehätielle nouseva ramppi suljetaan ja liikenne ohjataan väliaikaiselle rampille (kartta). Uusi väliaikainen ramppi sijaitsee noin 300 metriä lähempänä Kirismäen risteyssiltaa. Liikennejärjestely on käytössä kesään 2021 asti. Nykyinen ramppi suljetaan uuden rampin louhintojen ja sillanrakennustyömaan takia. Uusi ramppi rakennetaan kaksikaistaisena ja se valmistuu vuoden 2021 aikana.

Liikennejärjestelyt valtatiellä 1 Kirismäen eritasoliittymässä.

 

11.5.2020 Ansanrintien liittymän sulkeminen Turun kehätieltä

<>Ansarintien ja Turun kehätien liittymä suljetaan maanantaina 11.5.2020 klo 9.00. Liittymän sulkeminen on lopullinen. Kulku Ansarintien kiinteistöihin tapahtuu Toimelantien kautta, uuden tielinjan mukaisesti.

<>

<>

 

 

30.4.2020 Uusi Länsi-Avantintie avataan liikenteelle

Länsi-Avantintie avattiin liikenteelle torstaina 30.4.2020. Uusi Länsi-Avantintie, joka kulkee valtatieltä 10 Avantin logistiikka-alueelle, tuo uuden yhteyden Avantin logistiikka-alueelta maantieverkkoon ja parantaa elinkeinoelämän logistiikan toimintaedellytyksiä alueella.

 

 

2.4.2020 Alisippaantien liittymä Turun kehätielle suljetaan ja liikenne ohjataan kiertotielle.

E18 Kausela-Kirismäki -hankkeen rakennustyöt etenevät Liedossa. Kehätien toisen ajoradan rakentamisen vuoksi liittymä Alisippaantieltä Turun kehätielle suljetaan torstaina 2.4.2020 klo 12.00. Liikenne kehätien ja Alisippaantien välillä ohjataan kulkemaan Tuulissuon eritasoliittymän ja Muurassuontien kautta. Kulku Toimelantielle tapahtuu Alisippaantien kautta (ks. oheinen kartta). Liittymä kehätieltä Välitielle säilyy toistaiseksi nykyisellä paikallaan.

<>