Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelyt

Alhontien jalankulun ja pyöräilyn väylä on väliaikaisesti paikoin suljettu

Alhontien jalankulun ja pyöräilyn väylä on paikoin suljettu rakennustöiden vuoksi arviolta 27.6. saakka. Kiertoreitti kulkee Päivöläntien, Tuulissuontien ja Vakiotien kautta.

Sippaantien alikulkukäytävän vanha jalankulun ja pyöräilyn reitti suljetaan lopullisesti 25.1.

 

Kauselan eritasoliittymässä avataan uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä

Valtatien 10, eli Hämeentien, Kauselan eritasoliittymän alueelle rakennettu uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä ja kaksi alikulkukäytävää otetaan käyttöön torstaina 30.12.2021. 

Kehätie kiertoreitille Kauselan eritasoliittymässä

Turun kehätiellä Kauselan eritasoliittymässä otetaan käyttöön perjantaina 17.12.2021 noin 400 metrin pituinen kiertoreitti. Kiertoreitti on käytössä kesään 2022 asti.

Hämeentien päällystystyöt 16.–19.11.2021

Valtatiellä 10, eli Hämeentiellä, tehdään päällystystöitä 16.–19.11. Työt tehdään ilta- ja yöaikaan kello 21–05, jotta haitat liikenteelle olisivat mahdollisimman vähäisiä. Päällystettävillä alueilla on töiden aikaan voimassa poikkeukselliset liikennejärjestelyt ja liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä. 

Hämeentie päällystetään Kaarinantien ja Kauselan eritasoliittymän välillä. Samassa yhteydessä päällystetään myös Kaarinantien Hämeentien puoleinen osuus.

Uudistettu jalankulun ja pyöräilyn väylä käyttöön Hämeentien varrella

Jalankulun ja pyöräilyn väylien parantaminen valtatiellä 10, eli Hämeentiellä, etenee, kun perjantaina 12.11.2021 otetaan käyttöön uudistettu jalankulun ja pyöräilyn väylä. Uudistettu tieosuus sijaitsee Hämeentien varrella, Kaarinantien ja kehätien välisellä alueella.

Uudistettu väylä lisää jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta, sillä kevyen liikenteen väylä kulkee eri tasossa kuin ajoneuvoliikenne. Väylä on myös levennetty neljämetriseksi ja käyttöön otetaan kaksi uutta alikulkukäytävää. Alikulkäytävät ovat Kaarinantien ja Littoistenjärventien kohdalla.

Lisäksi Kaarinantien ja Aidasojankadun liittymässä otetaan käyttöön uudet liikennevalot perjantaina 12.11.2021.

 

E18 Turun kehätie: Uudet liikennejärjestelyt sujuvoittavat liikennettä Kauselan eritasoliittymässä Kaarinassa

Turun kehätie -hankkeen rakennustyöt Kauselan eritasoliittymän kohdalla etenevät. Uudistetut rampit valtatieltä 10 kehätielle Naantalin suuntaan ja kehätieltä Piikkiön suunnasta valtatielle 10 avataan liikenteelle perjantaina 22.10.2021 klo 13.00. Samalla otetaan valtatien 10 ja rampin liittymässä käyttöön uudet liikennevalot.

Nyt liikenteelle otettavat järjestelyt sujuvoittavat liikennettä sekä kehätiellä että valtatiellä 10. Aikaisemmin esiintyneiden aamu- ja iltapäiväruuhkien odotetaan helpottuvan uusien järjestelyjen myötä merkittävästi, kun valtatieltä 10 kehätielle Naantalin suuntaan ei liittyvien enää tarvitse väistää kehätien liikennettä. Kehätien liikenne Piikkiön suunnasta Naantaliin kulkee omaa kaistaa eritasoliittymän läpi. 

Samassa yhteydessä Liedosta Naantalin suuntaan valtatieltä 10 kehätielle kulkevaa ramppia ajaville tulee väistämisvelvollisuus.

Rakennustyöt jatkuvat vielä valtatiellä 10 ja tulevien viikkojen aikana keskitytään erityisesti päällystystöihin, jotka paikoin haittaavat liikennettä. Pääosa päällystystöistä pyritään tekemään yöaikaan.

Kauselan eritasoliittymän ramppi Piikkiön suunnasta valtatielle 10 avataan liikenteelle.

 

E18 Turun kehätie: Uusia liikennevaloja käyttöön Hämeentiellä Kaarinantien ja Littoistenjärventien liittymissä

Turun kehätie -hankkeen rakennustyöt etenevät valtatiellä 10, eli Hämeentiellä. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 28.–29.9.2021 puretaan rakennustyön ajan käytössä olleet Kaarinantien ja Littoistenjärventien kiertoliittymät Hämeentieltä. Liikenne Kaarinantieltä ja Littoistenjärventieltä Hämeentielle siirtyy kulkemaan aiempaa reittiä ja liittymistä tulee liikennevalo-ohjattuja (kartta). Työt risteysalueella jatkuvat vielä loppuvuoden aikana, jolloin liikennevalojen toimintaa säädetään.

Hämeentien vieressä kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä pysyy vielä kiertoreitillä, kunnes Kaarinantien ja Littoistenjärventien alittavat alikulkusillat valmistuvat myöhemmin syksyllä. 

Alueella on tällä hetkellä käynnissä myös melusuojauksen asentaminen. Melusuojausta asennetaan molemmin puolin Hämeentietä Littoistenjärventien ja Kaarinantien välille. Aurajoen puolelle asennetaan melukaidetta ja toiselle puolelle meluaitaa.

Käyttöön otettavat Kaarinantien ja Littoistenjärventien liikennevaloliittymät sekä työn alla oleva jalankulun ja pyöräilyn väylä että asennettavat melusuojaukset.

Käyttöön otettavat Kaarinantien ja Littoistenjärventien liikennevaloliittymät, työn alla oleva jalankulun ja pyöräilyn väylä sekä asennettavat melusuojaukset.