Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelyt


E18 Turun kehätie: Uusia liikennevaloja käyttöön Hämeentiellä Kaarinantien ja Littoistenjärventien liittymissä

Turun kehätie -hankkeen rakennustyöt etenevät valtatiellä 10, eli Hämeentiellä. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 28.–29.9.2021 puretaan rakennustyön ajan käytössä olleet Kaarinantien ja Littoistenjärventien kiertoliittymät Hämeentieltä. Liikenne Kaarinantieltä ja Littoistenjärventieltä Hämeentielle siirtyy kulkemaan aiempaa reittiä ja liittymistä tulee liikennevalo-ohjattuja (kartta). Työt risteysalueella jatkuvat vielä loppuvuoden aikana, jolloin liikennevalojen toimintaa säädetään.

Hämeentien vieressä kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä pysyy vielä kiertoreitillä, kunnes Kaarinantien ja Littoistenjärventien alittavat alikulkusillat valmistuvat myöhemmin syksyllä. 

Alueella on tällä hetkellä käynnissä myös melusuojauksen asentaminen. Melusuojausta asennetaan molemmin puolin Hämeentietä Littoistenjärventien ja Kaarinantien välille. Aurajoen puolelle asennetaan melukaidetta ja toiselle puolelle meluaitaa.

Käyttöön otettavat Kaarinantien ja Littoistenjärventien liikennevaloliittymät sekä työn alla oleva jalankulun ja pyöräilyn väylä että asennettavat melusuojaukset.

Käyttöön otettavat Kaarinantien ja Littoistenjärventien liikennevaloliittymät, työn alla oleva jalankulun ja pyöräilyn väylä sekä asennettavat melusuojaukset.

 

Rakennustyöt Turun kehätien Kirismäen liittymän itäpuolella, valtatiellä 40 välillä valtatie 1-Hovinmäki (kartta), ovat valmistuneet

Parannustöiden myötä Hadvalantien liittymän kohdan tieturvallisuus paranee. Liikennettä palvelee jatkossa yksi kaista suuntaansa. Tien keskelle on rakennettu keskisaarekkeita ja liittymistä valtatien yli sivuteille on helpotettu parantamalla liittymäkaistoja Naantalin suunnasta ajaessa Jättänväljäntielle sekä Piikkiön suunnasta ajaessa Hadvalantielle. 

Nykyinen jalankulun ja pyöräilyn väylä Kirismäen eritasoliittymän ja Hadvalantien välillä on purettu ja uusi yhteys on rakennettu kehätien eteläpuolelle Ilolanmäentien kautta kehätien viereen Hovimäentien liittymälle asti.


Hadvalantien liittymän kohdalla aiemmin ollut ohituskaista on poistettu, liittymäkaistoja on parannettu ja jalankulun ja pyöräilyn tietä rakennettu.

 

1.-2.9 Kauselan eritasoliittymän kohdalla oleva Ravattulan linja-autopysäkki siirretään 

Valtatien 10 eli Hämeentien varrella Turun suuntaan käytössä oleva Ravattulan linja-autopysäkki poistetaan käytöstä keskiviikon ja torstain välisenä yönä 1.-2.9.2021. Korvaava uusi linja-autopysäkki on käytössä torstaiaamuna klo 6 mennessä ja sijaitsee 200 metrin päässä Kauselan eritasoliittymän toisella puolella, Aurajoen ylittävän jalankulun ja pyöräilyn väylän läheisyydessä.

Kauselan risteyksen Liedon puolella sijaitseva Ravattulan bussipysäkki poistetaan ja korvaava pysäkki avataan Turun suuntaan risteyksen toiselle puolelle.

 

 

26.8.2021 Kirismäessä kehätien ja valtatien 1 väliset rampit käyttöön 

Kirismäen viimeiset uudet rampit otetaan liikenteelle torstaina 26.8.2021. Valtatieltä 1 Helsingin suunnasta Naantalin suuntaan johtavan uuden rampin oikea kaista otetaan käyttöön, kuten myös kehätieltä Helsingin suuntaan kulkevan uuden puolisuoran rampin oikea kaista (kartta). 

Näiden ramppien käyttöönoton myötä liikenne siirtyy koko Kirismäen eritasoliittymän osalta lopullisille reiteilleen. Uusien ramppien molemmat kaistat, kuten myös kehätien kaikki kaistat, otetaan käyttöön syyskuun loppuun mennessä. 
Liikenne valtatieltä 1 Naantalin suuntaan tai kehätieltä valtatielle 1 Helsingin suuntaan siirtyy kulkemaan uusien ramppien oikeaa kaistaa.

 

 


30.7.2021: Alisippaantien uusi risteyssilta avataan

Sippaan risteyssilta yhdistää Avantin ja Tuulissuon alueen Littoisiin. Uudella sillalla kulkee kaksi ajokaistaa ja nopeusrajoitus on 40 km/h. Sillan länsipuolella on jalankulun ja pyöräilyn väylä. Sillan länsipuolella Muuraussuontien ja Toimenlantie liittyvät Alisippaantielle uusien liittymien kautta. Nykyinen kehätien alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä puretaan myöhemmin.
 

Karttakuvassa uusi Sippaan risteyssilta ylittää Turun kehätien ja yhdistää Alisippaantien ja Tuulissuontien.

 

 

22.7.2021: Uusi ramppi valtatieltä 1 Turun kehätielle liikenteelle

Torstaina 22.7.2021 valtatieltä 1 Helsingin suunnasta Turun kehätielle kulkeva uusi ramppi otetaan liikenteelle. Uusi ramppi liittyy Kirismäen läntiseen kiertoliittymään. Liikenne siirtyy avattavan rampin myötä osin lopulliselle reitilleen ja työnaikainen ramppi suljetaan. 

 

12.7-15.8.2021: Tähkäpääntien sillan korjaus käynnistyy ja ajoneuvoliikenne siirtyy kiertotielle 

Työt sillalla ovat käynnissä 12.7.2021-15.8.2021. Töiden ajan silta on suljettu ajoneuvoliikenteeltä, jolle rakennetaan väliaikainen kulku Turun kehätien kautta (kartat). Silta palvelee kuitenkin töiden ajan jalankulun ja pyöräilyn liikennettä.

Tähkäpääntielle pääsee liittymään Turun kehätieltä Naantalin suuntaan ajettaessa Kauselan rampin kohdalla. Tähkäpääntieltä väliaikaista reittiä pääsee poistumaan Naantalin suuntaan tai Hämeentielle liittyvälle rampille (kartta 1).

Piikkiön suuntaan ajettaessa tai Hämeentieltä Tähkäpääntielle kuljettaessa, tulee ajaa Turun kehätietä Tuulissuon liittymään, josta käännytään takaisin Naantalin suuntaan (kartta 2).

 

8.7.2021: Kirismäessä uusi ramppi Naantalin suuntaan liikenteelle

Turun kehätiellä, Kirismäen liittymän kohdalla otetaan torstaina 8.7. uusi ramppi liikenteelle Naantalin suuntaan. Liikenne siirtyy avattavan rampin myötä lopulliselle reitilleen ja aiempi Kirismäen liittymästä poistuva tieosuus suljetaan (kartta). 

Muut Kirismäen eritasoliittymän ramppikohteet valmistuvat kesän lopulla ja niiden liikenteelleotoista tiedotetaan myöhemmin.

 

 

29.6.2021: Reivikadun linja-autopysäkki siirtyy

Valtatien 10 eli Hämeentien varrella Liedon suuntaan käytössä oleva Reivikadun linja-autopysäkki siirtyy ja kulkureitti bussipysäkille muuttuu tiistaina 29.6.2021 (kartta).

Hämeentien kohdalla olevan työmaan johdosta Ravattulan K-Citymarketin edessä oleva bussipysäkki siirtyy noin 100 metriä Turun suuntaan. Reitti bussipysäkille kulkee vasta-avattua jalankulun ja pyöräilyn väylää.

alt=""

Kuva: Reivikadulla Citymarketin edessä sijaitseva linja-autopysäkki siirtyy Turun suuntaan.18.6.2021  Uusi ramppi liikenteelle Kirismäen eritasoliittymässä Piikkiön suuntaan
 

Perjantain 18.6. aikana avataan uusi ramppi liikenteelle Kirismäen eritasoliittymässä, kun Piikkiön suuntaan kulkeva liikenne siirtyy lopulliselle reitilleen (kartta 1). Naantalin suuntaan kulkeva kehätien liikenne jatkaa toistaiseksi vielä nykyisellä reitillään. Karttakuva: käyttöönotettava ramppi Piikkiön suuntaan

18.6.2021 Kulku Haapalantieltä kehätielle suljetaan

Perjantaina 18.6. kulku Haapalantieltä kehätielle suljetaan. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön uusi yhteys Kirismäestä Haapalantieltä Urpomäentien kautta Pukkilan eritasoliittymälle (kartta 2). Yhteyden Urpomäentieltä valmisteilla olevan riistasillan kautta kehätien ylitse on tarkoitus valmistua kesän aikana. Tämä yhteys otetaan liikenteelle myöhemmin.

 

 

3.5.2021: Avantin kohdalla Mursketien tasoliittymä Turun kehätielle suljetaan lopullisesti maanantaina 3.5.2021

Liikenne kehätien ja Mursketien väliltä ohjataan kulkemaan Eteläkaaren ja Avantintien kautta Tuulissuon eritasoliittymään tai Kauselan eritasoliittymään (kartta). Kulku Järvenperkiö -tielle kulkee jatkossa myöskin Avantintieltä Eteläkaaren ja Mursketien kautta.

 

26.4.2021: Kauselan linja-autopysäkki siirtyy Vintturinkadun päähän Hämeentien varrella

Valtatien 10, eli Hämeentien varrella Kauselan linja-autopysäkki siirtyy ja kulkureitti bussipysäkille muuttuu maanantaina 26.4.2021 (kartta). 

Hämeentien kohdalla olevan työmaan johdosta Ankkurinkadun kohdalle siirretty bussipysäkki siirtyy nyt Vintturinkadun kohdalle.

Reitti bussipysäkille ja Melatien alikulkukäytävälle siirtyy väliaikaisesti kulkemaan Vintturinkadun kautta. Järjestelyt ovat voimassa noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen kulkuyhteydet bussipysäkille ja Melatien alikulkukäytävälle palautetaan nykyiselleen kulkemaan Ankkurikadun kautta. Kiertotiet on opastettu.
 

 

26.4.2021: Työt kehätien Kirismäen liittymän itäpuolella käynnistyvät 

E18 Kausela-Kirismäki-hankkeen rakennustyöt käynnistyvät viikko 17 Turun kehätien itäpäässä, valtatiellä 40 välillä valtatie 1-Hovinmäki. Hadvalantien liittymän kohdan tieturvallisuutta parannetaan. Nykyinen ohituskaista poistetaan ja jatkossa kumpaankin suuntaan on vain yksi kaista. Tien keskelle rakennetaan keskisaareke. Turvallista liittymistä valtatien yli sivuteille helpotetaan, ja liittymiskaistoja parannetaan Naantalin suunnasta ajaessa Jättänväljäntielle sekä Piikkiön suunnasta ajaessa Hadvalantielle. 

Linja-autopysäkkien sijainti Jättänväljäntien ja Kirismäentien pään kohdalla säilyvät, mutta pysäkkien sijaintia tullaan väliaikaisesti siirtämään töiden aikana. Linja-autopysäkkien siirrosta tiedotetaan erikseen lähempänä ajankohtana.

Uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä
Nykyinen jalankulun ja pyöräilyn väylä Kirismäen eritasoliittymän ja Hadvalantien välillä on purettu ja uusi yhteys on rakennettu kehätien eteläpuolelle Ilolanmäentien kautta. Rakennettua yhteyttä jatketaan kehätien viereen noin 700 metrin matkalla Hadvalantiestä itään.

 

15.2.2021: Louhintatyöt Kauselan eritasoliittymän läheisyydessä

Kehätien parannustyöt laajenevat Kauselan eritasoliittymän läheisyydessä. Maanantaina 15.2.2021 louhintatyöt aloitetaan Kauselan ja Tuulissuon eritasoliittymien välillä. Kehätien leventäminen vaatii myös kallioleikkausten louhintaa. 
Räjäytystöiden aikana tehdään lyhyitä kehätien liikenteen pysäytyksiä. 
Louhintaa tullaan tekemään myös Kauselan eritasoliittymän itäpäässä, Piikkiön suunnasta Hämeentielle liittyvän rampin alkupäässä. 
Louhinnasta ja räjäytyksistä aiheutuu lähialueelle jonkin verran melua ja tärinää.

 

16.12.2020: Työnaikaiset turbokiertoliittymät Hämeentielle


Turun kehätie -hankkeen rakennustyöt etenevät valtatiellä 10, eli Hämeentiellä. Torstaina 17.12.2020 Hämeentiellä otetaan ajoneuvoliikenteelle käyttöön kaksi työnaikaista kiertoliittymää. Työnaikaiset kiertoliittymät ovat käytössä syksyyn 2021 saakka. Kävelyn ja pyöräilyn väylien järjestelyt pysyvät aiemmin ilmoitetun mukaisesti kiertoreitillä. 

Kaarinantien liittymä

Työnaikaisen kiertoliittymän käyttöönoton yhteydessä nykyinen liikennevaloliittymä poistuu käytöstä. Työnaikainen kiertoliittymä sijaitsee noin 60 metriä nykyisestä liittymästä Liedon suuntaa. 

Kiertoliittymässä on Kaarinantieltä Hämeentielle liittymiskaista, ns. vapaa oikea Liedon suuntaan. 

Melatien liittymä

Melatien liittymä Hämeentielle suljetaan ja tilalle avataan uusi suuntaisliittymä 150 metriä nykyisestä liittymästä Liedon suuntaan. Liittymään voi ajaa Hämeentieltä ainoastaan Liedon suunnasta ja liittymästä voi lähteä Hämeentielle vain Turun suuntaan. Turun suunnasta Melatielle tultaessa tulee käyttää Littoistenjärventien kiertoliittymää. Melatieltä Liedon suuntaan lähdettäessä tulee vastaavasti käyttää Kaarinantien kiertoliittymää. 

Littoistenjärventien liittymä

Littoistenjärventien työnaikainen kiertoliittymä on Kaarinantien liittymän tavoin turbokiertoliittymä. Kiertoliittymään kulkee Hämeentiellä kaksi kaistaa kumpaiseenkin ajosuuntaan. 

Työnaikaisen kiertoliittymän käyttöönoton yhteydessä nykyinen liikennevaloliittymä poistuu käytöstä. Uusi työnaikainen kiertoliittymä sijaitsee noin 100 metriä nykyisestä liittymästä Liedon suuntaa. Liittymästä kuljetaan Reivikadun kautta Littoistenjärventielle ja Citymarketille.
 

 

 

3.12.2020: Kauselan eritasoliittymän ramppi Piikkiön suunnasta valtatielle 10 siirtyy kiertoreitille

Turun kehätie -hankkeen toinen rakennusvaihe Kauselan eritasoliittymän kohdalla edistyy ja torstaiaamusta 3.12.2020 kehätien ramppi Piikkiön suunnasta valtatielle 10 kulkeville sekä valtatieltä 10 Naantalin suuntaan kulkeville siirtyy kiertotielle. Kiertotiejärjestely on voimassa arviolta syyskuuhun 2021 asti.
Kauselan eritasoliittymän ramppi Piikkiön suunnasta valtatielle 10 siirretään työnaikaiselle rampille.

Rampin korjauksen takia, myös rampin myötäinen jalankulun ja pyöräilyn väylä siirtyy kiertotielle (kartta). Kiertoreitti on opastettu.

Jalankulun ja pyöräilyn väylä siirtyy kiertotielle Turun kehätien Piikkiön suunnan ja valtatien 10 Hämeentien välissä. Kiertotie myötäilee korjattavaa ramppia.

 

 

26.11.2020: 2,2 km kehätietä pois kiertotieltä, Pukkilan eritasoliittymä auki ja uusi Tuulissuontie liikenteelle - Välitien liittymä suljetaan

Torstaina 26.11.2020 klo 9 avataan 2,2 km osuus uutta kehätietä liikenteelle välillä Sippaa-Kirismäki. Samalla otetaan liikenteelle Pukkilan uusi eritasoliittymä sekä uusi Tuulissuontie, joka yhdistää Tuulissuon teollisuusalueen Pukkilan eritasoliittymään. 

 Turun kehätiestä otetaan ensin liikenteelle vain toinen kaista. Samalla otetaan liikenteelle myös Pukkilan eritasoliittymä ja uusi Tuulissuontien. Välitien liittymä kehätielle suljetaan.

 

Tuulissuon ja Pukkilan eritasoliittymän välillä oleva Välitien liittymä kehätielle suljetaan. Välitien ja Päivöläntien liikenne kulkee vastaisuudessa Tuulissuontien kautta ja tasoliittymä kehätielle poistuu käytöstä. 

 

4.8.2020 Turun kehätien liikenne siirtyy kulkemaan kehätien pohjoispuolta Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla

Kauselan eritasoliittymässä liikenne siirretään kulkemaan Aurajoen ylittävien siltojen kohdalla pohjoiselle sillalle. Naantalin suuntaan menevä liikenne siirtyi viikolla 31 kulkemaan sillan pohjoisreunaa. Myös Piikkiön suuntainen liikenne siirtyy kulkemaan pohjoisempaa siltaa 4.-5.8.2020 välisenä yönä. Samalla alueen nopeusrajoitukset alenevat. Valtatietä 10 Turusta tullessa ja Naantalin suuntaan lähdettäessä on kiihdytyskaista poistettu käytöstä. Kohdalla on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.