Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö / Aluepäällikkö

Teemu Poussu

  • 029 534 3874
  • teemu.poussu(at)vayla.fi

NRC Group Finland Oy

Suunnittelijakonsultti, projektipäällikkö

Jukka Hackman

  • 040 863 4694
  • jukka.hackman(at)vr.fi

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttajakonsultti

Siru Koski

  • 040 723 2044
  • siru.koski(at)ramboll.fi

Yleisötilaisuuden materiaali, Paltamo

Lepikko – Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Paltamo

Ratasuunnitelma koskee Paltamon kunnassa sijaitsevia Lepikon (Koikerolahdentie), Veräjäkorven (Likolahdentie) sekä Paltamo, Kokonlahti (Kokonlahdentie) tasoristeyksiä.

Lepikon tasoristeys.

Hankkeen tausta

Väylävirasto päätti 2.12.18 käynnistää ratasuunnitelman laatimisen Paltamon kunnassa sijaitsevien Lepikko – Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi. Tasoristeykset sijaitsevat Oulu – Kontiomäki ratakilometrivälillä 898+818 (Lepikko) - 901+215 (Paltamo, Kokonlahti).

Ratasuunnitelman tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta ja tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta Lepikon tasoristeys voidaan parantaa ja järjestää kulku poistettavilta tasoristeyksiltä määräysten täyttävään tasoristeykseen.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta ja tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeys voidaan parantaa ja järjestää kulku poistettavilta tasoristeyksiltä tasoristeykseen, joka täyttää määräysten Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmän (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 20.3.2019 Väylä- paikallislehdessä sekä kunnan sähköisellä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Väylävirasto järjesti suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden 7.5.2019.

Yleisötilaisuuden esittelyaineiston löydät sivuston vasemmasta reunasta.

 

Lepikko – Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Paltamo on ollut nähtävillä 19.2.2020 - 20.3.2020 välisen ajan.

 

Liikenne- ja viestintävirasto on 21.7.2020 päätöksellään TRAFICOM/308099/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Lepikko - Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Paltamo.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidettiin yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla 4.8.-10.9.2020 välisen ajan.

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.10.2020 päätöksellään TRAFICOM/308099/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Lepikko-Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Paltamo, maantiehen kohdistuvat toimenpiteet.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus oli yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla 10.11.-17.12.2020 välisen ajan.

Ratasuunnitelma on lainvoimainen.