Hyppää sisältöön

Tavaraliikenne

Elinkeinoelämä tuottaa kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin tarvitsemia tavaroita ja palveluita. Niiden tuottamiseen liittyy raaka-aineiden, välituotteiden ja lopputuotteiden sekä kierrätysjakeiden kuljetustarpeita. Elinkeinoelämän kuljetukset käyttävät yksityisteiden ja kuntien katujen ohella valtion maantietä, rautateitä ja vesiväyliä.

Väylävirasto vastaa valtion väylien ylläpidosta ja kehittämisestä. Viraston pyrkimyksenä on tarjota tarkoituksenmukainen infrastruktuuri, joka mahdollistaa eri kuljetusmuotojen vahvuuksia hyödyntävät turvalliset, sujuvat ja tehokkaat kuljetukset.  

Eri toimialojen kuljetustarpeet poikkeavat merkittävästi toisistaan. Pääsääntöisesti raaka-aineet ja massatavarat pyritään kuljettamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Sen sijaan jalostetuille tuotteille ratkaisevaa on usein kuljetuksen nopeus. Tiekuljetukset palvelevat kaikkia toimialoja. Rautatiekuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset palvelevat ensisijaisesti metsä-, metalli- ja kemianteollisuutta. 

Väyläverkon ominaisuudet vaikuttavat tavaraliikenteen tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Tiekuljetuksiin vaikuttavat tien mm. nopeustaso, liittymätiheys, päällysteen leveys ja kunto sekä erilaiset mittarajoitukset. Rautatiekuljetuksiin vaikuttavat mm. sallitut akselipainot, sähköistys, rataverkon välityskyky ja ratapihakapasiteetti. Vesiväylien syvyys vaikuttaa käytettävään aluskokoon. 

Väylävirasto tekee asiakastutkimuksia, joiden tulokset kertovat vastaajien tyytyväisyydestä kuljetusten toimivuuteen ja väylien palvelutasoon sekä nostavat esiin elinkeinoelämän tarpeita kuljetusverkolle. 

Lisätietoa eri kuljetusmuotojen tavaramääristä ja kuljetussuoritteista: