Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jouni Heikkilä

  • 0295 038 150

Muhoksen kunta

Maanrakennusmestari

Hannu Leskelä

  • 044 4970 313

Destia Oy

Projektipäällikkö

Pekka Karhinen

  • 040 557 6170

Valtatien 22 jalankulku- ja pyörätie välillä Laitasaari - Kärnä, Muhos

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta valtatielle 22 välille Laitasaari–Kärnä. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa.

Valtatielle 22 suunnitellaan valtatielle 22 suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Laitasaari–Kärnä. Lisäksi suunnitelma sisältää valtatien 22 ja maantien 834 (Ylikiimingintie) liittymän parantamisen varustamalla liittymä kääntymiskaistoilla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän alikulkukäytävän edellä mainitulle liittymäalueelle linja-autopysäkkeineen.  Tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä keväällä 2024 ja tiesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2025.
 
Hankkeen rakentamissuunnitelma valmistuu kesällä 2025. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Loppusyksyllä 2024 järjestetään Muhoksella avoin vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia. Vuorovaikutustilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

 

Suunnittelualueen kartalla suunniteltava jalankulku- ja pyörätie Laitasaari - Kärnä sekä valtatien liittymän kanavointi ja jalankulku- ja pyörätien alikulku Riihikylässä.


Suunnittelualueen kartta.

Hankesivu ja aloituskuulutus