Hyppää sisältöön

Valtatien 4 parantaminen Viitasaaren kohdalla, toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman tavoitteena on parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnittelussa on pyritty löytämään ratkaisu, millä turvataan valtatien 4 merkittävä rooli valtakunnan pääväylänä mahdollistaen samalla Viitasaaren kaupungin maankäytön kehittyminen. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Tavoitenopeutena suunnittelualueella on pääosin 100 km/h. Suunnitteluvälin pitkän aikavälin tavoitteena on myös, että kaikki liittymät kootaan eritasoliittymiin ja tieosuus on jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie.

 

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut toimenpide- ja aluevaraussuunnitelman valtatielle 4 Viitasaaren taajaman kohdalle. Aluevaraussuunnitelmassa on tutkittu valtatien 4 tavoitetilanteen ratkaisuja kantatien 77 pohjoisen ja eteläisen liittymän välillä noin 14 kilometrin matkalla.  Viitasaaren taajaman kohdalla tavoitetilan ratkaisuille on esitetty myös tilavaraukset.

Suunnitelmassa on tutkittu myös pysäkki sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamista, raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten lepoalueen sijoittumista sekä melusuojaustarpeita.

Aluevaraussuunnitelma on tehty yhteistyössä Viitasaaren kaupungin kanssa. Suunnitelmassa esitetyt tilavaraukset otetaan huomioon yleiskaavaehdotuksessa ja viedään jatkossa asemakaavoihin.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Aluevaraussuunnitelma ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma vaan esisuunnittelutasoinen. Suunnitelmaa ei aseteta nähtäville vaan vuorovaikutus sen osalta tapahtuu kaavoituksen yhteydessä ja seuraavassa suunnitteluvaiheessa (LjMTL:n mukainen tiesuunnitelma). Suunnittelun jatkamisesta tiesuunnitelmavaiheeseen ei ole tietoa.

Hankkeen raportti.