Vesiväyläkohteet

Merkittävistä suunnittelukohteista on laadittu lyhyet 1-sivuiset esittelyaineistot eli ns. hankekortit. Hankekortista saa tietoa väylän nykytilasta ja nykyisistä haasteista sekä suunnittelussa olevasta hankkeesta, sen tavoitteista ja vaikutuksista. Suunnittelun etenemisen aikataulu on kerrottu sekä mahdollisen toteutushankkeen kustannusarvio.

Suunnittelukohteiden rakentamiseen ei ole myönnetty vielä rahoitusta valtion budjetissa. Tarkempia tietoja osasta suunnittelukohteista löytyy tiehankkeiden, ratahankkeiden ja vesiväylähankkeiden suunnittelusivustoilta. Kaikille suunnittelukohteille ei ole tehty omaa internet-sivua.

Käynnissä olevien rakentamishankkeiden tiedot löytyvät tiehankkeiden, ratahankkeiden ja vesiväylähankkeiden hankesivustoilta. 

Vesiväyläkohteiden hankekortit aakkosjärjestyksessä

Loviisan meriväylän syventäminen

Raahen meriväylän syventäminen

Saimaan kanavan kehittäminen

Tornion meriväylän syventäminen 

Vaasan meriväylän syventäminen