Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Timo Seppänen

  • 0295 036 294

Afry Finland Oy

Pääsuunnittelija

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270

Maantie 276 Jalankulku- ja pyörätie

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Ylöjärvelle ja osin myös Hämeenkyrön puolelle suunnitellaan turvallisempia jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita maantielle 276 Alasen ja Kyröskoskentien liittymän välille. Maantieosuudelle laaditaan parhaillaan tie- ja rakennussuunnitelmaa.

Hankekuvaus


Pirkanmaan ELY-keskus on toukokuusta 2020 lähtien laatinut yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa tie- ja rakennussuunnitelmaa maantien 276 Hämeenkyrö-Heittola (Kylmäojantietie) varrelle välille Alanen–Kyröskoskentien liittymä.  Tavoitteena on parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii Afry Finland Oy.

Suunnitelma-aineiston nähtävillä olo on päättynyt

Valmistuneen tiesuunnitelman nähtävänä oloaika on päättynyt. Tiesuunnitelma mahdollisine muistutuksineen etenee nyt Väylävirastoon vahvistettavaksi.