Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Sami Ruski

  • 0295 036 184

Afry Finland Oy

Pääsuunnittelija

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270

Maantie 276 Jalankulku- ja pyörätie

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Ylöjärvellä ja osin myös Hämeenkyrön puolella käynnistettiin vuonna 2020 suunnittelu maantien 276 turvallisemmista jalankulku- ja pyöräilyolosuhteista Alasen ja Kyröskoskentien liittymän välillä. Maantieosuuden suunnittelu on nyt päättynyt, kun tiesuunnitelma sai Liikenne- ja viestintävirastolta hyväksymispäätöksen.

Hankekuvaus


Pirkanmaan ELY-keskus käynnisti toukokuussa 2020 tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen  yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa maantien 276 Hämeenkyrö-Heittola (Kylmäojantietie) varrelle sijaitsevan Alanen–Kyröskoskentien liittymän parantamisesta.  Tavoitteeksi asetettiin parantaa jalankulun ja polkupyöräilyliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimi Afry Finland Oy.

Tiesuunnitelma valmistui vuonna 2021 ja se asetettiin nähtävälle.  Nähtävillä oloajan päättymisen jälkeen tiesuunnitelma mahdollisine muistutuksineen eteni  Väylävirastoon vahvistettavaksi.


​​​​​​​Hyväksyttyyn tiesuunnitelma-aineistoon oli mahdollisuus tutustua tietoverkossa

Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyi 14.3.2022 tekemällään päätöksellä maantietä 276 koskevan tiesuunnitelman. 

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus olivat nähtävillä sähköisessä muodossa ELY-keskuksen tietoverkossa 30.3.2022–9.5.2022.

Hankkeelle ei ole osoitettu rahoitusta ei rakentamisen ajankohta sen vuoksi ole vielä tiedossa.