Hyppää sisältöön

KÄSITTEISTÖ

Käsite

Selite

Asetusnumero

Liikennemerkin tarkkaa tyyppiä kuvaava tunnus, joka tulee suoraan tieliikenneasetuksesta. Vanha termi, joka on nyt korvattu termillä numero (esim. liikennemerkin numero tai sulkuopasteen numero. 

Digiroad katurekisteri

Kunta voi halutessaan käyttää digiroadia ns. Kevytkaturekisterinä. Digiroad ei kuitenkaan vastaa kaupallisia katurekisterejä.

Katurekisteri

Kaupallinen palvelu tai kunnan oma muu järjestelmä, jossa kunta ylläpitää tietoja

Kohdeluokka

Liikenteenohjauslaitteiden jaottelu, jossa kohdeluokan sisällä laitteet tallennetaan järjestelmään saman logiikan mukaisesti. Kohdeluokat ovat sama asia kuin käsitemallin otsikot eli esimerkiksi pituussuuntaiset tiemerkinnät

Kuntarajapinta

REST-rajapinta, johon kunnan oman kaupallisen katurekisterin voi kytkeä tietojen toimitusta varten

Liikenteenohjauslaite

Liikennemerkit, liikennevalot ja tiemerkinnät. 

Massatoimitus

Taulukkomuotoinen aineistotoimitus, jossa valmiiseen taulukkopohjaan täytetyt tiedot voi ladata isona joukkona digiroadiin ylläpitosovelluksessa

Ominaisuustieto

Ominaisuustiedot, joita on mahdollista tallentaa yhdelle liikenteenohjauslaitteelle

Osalle laitteista pakollinen ominaisuustieto

Tiedon pakollisuus riippuu laitteen asetusnumerosta. Esimerkiksi arvo -kenttä on pakollinen liikennemerkille, mutta ei varoituskolmioille, jotka ovat sisällöltään vakioita

Pakollinen ominaisuustieto

Ominaisuustieto, joka on pakko toimittaa kohdeluokan sisällä kaikille laitteille asetusnumerosta huolimatta

Tieliikenneasetus

Niin kutsuttu vanha laki, jossa asetusnumero on erilainen ja erilaisia laitteita on määritelty vähemmän. 

Tieliikennelaki 2020

Niin kutsuttu uusi laki, jossa asetusnumerolla pystytään tarkemmin todentamaan liikenteenohjauslaitteen tarkka tyyppi

Tila

Laitteen status maastossa

Tilapäinen laite

Laite, joka on voimassa tilapäisesti.

Toimitustapa

Väline sekä käsitemalli, jonka mukaan kunta voi toimittaa tiedot. Kunta voi valita toimitustavan väylän tarjoamista vaihtoehdoista

Vapaavalintainen ominaisuustieto

Ominaisuustietoa ei ole pakko toimittaa Digiroadiin.

Ylläpitosovellus

Selainpohjainen karttasovellus, jossa kunnat voivat toimittaa tiedot. Käyttö on ilmaista