Hyppää sisältöön
 • Vt 4 Äänekoski–Viitasaari ohituskaistat -hanke on välttämätön liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. 

 • Hankkeessa parannetaan nykyisiä ohituskaistoja  ja rakennetaan uusi ohituskaistapari sekä kaksi eritasoliittymää. Lisäksi tehdään kevyen liikenteen ja yksityisteiden järjestelyjä, rakennetaan riista-aitoja sekä tehdään muuta ympäristörakentamista ja tievalaistusta. Hanke on jaettu kahteen urakka-alueeseen: Vt 4 Kevätlahti–Petomäki ja Vt 4 Konginkangas–Kalaniemi.

 • Hankkeen ensimmäinen urakka Vt 4 Kevätlahti–Petomäki käynnistyi toukokuussa 2023, ja se valmistuu vuoden 2024 marraskuussa. 

  Vt 4 Konginkangas–Kalaniemi-urakan rakentamistyöt on tavoitteena aloittaa 06/2024 väliltä Masonmäki-Kalaniemi. Urakan tavoitevalmistumisaika on syksyllä 2026, ja urakan viimeinen päällystekerros tehdään kesällä 2027.

   

 • Jotta Valtatie 4:n tietöitä voidaan tehdä sujuvasti ja turvallisesti, tarvitaan väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Esimerkiksi Kevätlahden liittymän ja Liimattalan liittymän välillä Äänekosken pohjoispuolella on liikenne siirretty kulkemaan uudelle rinnakkaistielle. 

  Ajoreitteihin tulee myös pysyviä muutoksia. Esimerkiksi kaikki suorat liittymät valtatieltä poistuvat. Valtatie 4:lle lisätään turvallisuussyistä keskikaide, jolloin tielle ei enää pääse liittymään vanhoista liittymistä. Keskikaide ja poistettavat liittymät vähentävät mahdollisia kohtaamis- ja risteysonnettomuuksia. 

  Katso ajankohtaiset liikennejärjestelyt urakkakohtaisesti kunkin alueen omalta sivulta:  

  Kevätlahti-Petomäki: liikennejärjestelyt 
  Konginkangas-Kalaniemi: liikennejärjestelyt

 • Välillä Kevätlahti – Petomäki matka-aika pitenee kiertoteiden vuoksi noin 5 minuuttia.

  Välillä Konginkangas – Kalaniemi matka-aika pitenee työvaiheista riippuen 3-5 minuuttia.

   

 • Tienparannustyöt aiheuttavat tilapäistä haittaa tienkäyttäjille. Jotta liikenne sujuisi mahdollisimman hyvin myös rakennustöiden aikana, olemme jo suunnitteluvaiheessa ennalta huomioineet tarvittavat liikennejärjestelyt. Olemme minimoineet haittoja liikenteelle esimerkiksi jakamalla rakennustyöt eri vaiheisiin. 

  Myös rakennusaikana teemme parhaamme vähentääksemme häiriöitä liikenteelle. Emme esimerkiksi tee liukkaalla kelillä muutoksia, jotka haittaisivat raskaan liikenteen kulkua jyrkissä mäissä. Jos liikenteen pysäyttämiselle on tarvetta, pyrimme valitsemaan ruuhka-aikojen ulkopuolisia hetkiä. 

  Pyrimme tekemään työnaikaiset liikennejärjestelyt siten, että muutoksia liikenteen ajoreitteihin tapahtuu mahdollisimman vähän, eli toteutamme kiertotiejärjestelyt kestoltaan pitempiaikaisina ja lukumäärältään vähäisinä.
  Pyrimme tiedottamaan liikennejärjestelyjen muutoksista aktiivisesti.

   

 • Liikenne johdetaan taajaman lävitse maksimissaan 2 viikon ajan kahdessa eri jaksossa.

   

 • Hankkeen projektipäällikkö Jarmo Niskanen auttaa mielellään kaikissa Äänekoski–Viitasaari-ohituskaistat -hankkeen asioissa. Jarmoon voit olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse:  

  Jarmo Niskanen

  puh: 0295 34 3127
  sähköposti: [email protected]

 • Hankkeen ensimmäisen urakan (Vt 4 Kevätlahti–Petomäki) kustannusarvio on 14.5 M€.
  Vt 4 Konginkangas–Kalaniemi-urakan tarkennettu kustannusarvio on 21 M€.
  Kokonaisuudessaan rahoitusta hankkeelle on 50 MEUR. 

   

 • Lunastusprosessia hoitaa Maanmittauslaitos yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Korvaukset käsitellään maanmittaustoimituksessa noin vuoden sisällä hankkeen valmistumisesta. Maanmittaustoimituksen kutsuu koolle Maanmittauslaitos.

 • Uusien väylien rakentamishankkeissa ja nykyisten väylien parantamishankkeissa otetaan huomioon luontoarvot luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon perusteella. Lue lisää: https://vayla.fi/ymparisto/luonnon-monimuotoisuus

  Vesistöjen osalta on laadittu työnaikaisten hulevesien käsittelysuunnitelma, jolla taataan lähistöllä olevien vesistöjen pysyminen kirkkaana etenkin työvaiheiden aikana, jolloin käsitellään hienoainespitoisia maa-aineksia sekä suoritetaan maanleikkaustöitä. Laskuojiin on rakennettu työnaikaisia suodatuspatoja, joiden avulla ojissa kulkevat vesimassat suodattuvat ja hienoaines laskeutuu ojan pohjalle.

  Liito-oravien osalta on kartoitettu olemassa olevat kulkureitit, ja hankkeen rakentamissuunnitelmat on laadittu näitä mukaillen siten, että töistä aiheutuvat haitta olisi mahdollisimman pieni myös liito-oraville.

  Kivisalmessa havaittujen naurulokkikolonioiden osalta rakennustöitä ei saa toteuttaa järvipenkereillä ko. kohdalla lokkien pesimisaikaan touko-heinäkuussa.

  Vesistöjen tilaa seurataan jatkuvalla näytteiden otolla ja mahdollisiin samentumiin reagoidaan välittömästi työteknisin toimenpitein. Laajennettu näytteenotto on aloitettu ennen töiden aloittamista ja jatkuu vuoden urakan valmistumisen jälkeen.

 • Hankkeen päästöjen minimoimiseksi kaikki mahdolliset materiaalit kierrätetään. Esimerkiksi vanhat päällysteet hyödynnetään uusissa päällysteissä asfalttirouheen osalta ja purettujen rakennusten purkubetonia käytetään tien rakennekerroksissa. 

  Hankkeessa noudatetaan työkoneiden osalta viimeisimpiä päästönormeja. Lisäksi käytetään uusiutuvasta raaka-aineesta tuotettua polttoainetta. 

  Tavoitteena on tehdä tienparannukset mahdollisimman ekologisesti. 

 • Välillä Kevätlahdentie-Petomäentie ja Konginkangas–Kalaniemi on toteutettu luontoselvitykset vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi hankealueilla on toteutettu myös meluselvitykset vuonna 2021.