Hyppää sisältöön

Siltojen korjausohjeet (SILKO)

Ohjeiden laatiminen

SILKO-ohjeen päivityksen tarve syntyy SILKO-työryhmissä, SILKO-toimikunnassa, Väyläviraston taitorakenneyksikössä tai urakoinnissa, materiaalitoimittajilta, suunnittelijoilta jne. Väyläviraston taitorakenneyksikkö hallinnoi ja organisoi ohjetöiden laatimista SILKO-toimikunnan kanssa.

SILKO-ohjeet viimeistellään Väyläviraston taitorakenneyksikössä. Taitorakenneyksikkö vastaa lopullisen taittoversion tekemisestä ja julkaisemisesta. Taitorakenneyksikön edustaja viimeistelee lopullisen ohjeen sen varsinaisen kirjoittajan kanssa yhteistyössä.

Ohjetyö laaditaan SILKO-ohjeen 1.101 ohjeiden mukaisesti käyttäen ohjeluonnos-dokumenttipohjia, jotka toimitetaan pyydettäessä. Ohjeet toimitetaan viimeisteltäväksi ja julkaistavaksi Väyläjulkaisut-portaalin kautta. Yhteydenotot: [email protected].

Vuoden 2023 lainmukaisuuspäivitykset

Osaan SILKO-ohjeista on tehty vuonna 2023 päivitys, jossa on täsmennetty Väyläviraston roolia. Päivitys on tehty, koska Väylävirasto ei toimi ohjeessa mainittujen tuotteiden hyväksyjänä, vaan Väylävirasto tilaajana asettaa tuotteille vaatimuksia ja arvioi tuotteiden vaatimustenmukaisuuden. Sisällöllisesti ohjeet vastaavat aiempaa versiota, mikä mainitaan kyseisten ohjeiden otsikossa.