Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jetro Matilainen

 • 050 505 1513

Welado

Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö

Juuso Anttila

 • 040 189 5373

Joensuun ratapiha

Ratahanke Käynnissä Pohjois-Karjala

Joensuun ratapiha suunnitellaan nykyliikennettä palvelevaksi ja toimivaksi ratapihaksi. Ratapihan toimintavarmuutta parannetaan uusilla turvalaitteilla ja liikenteen hoitoraiteella. Junaliikenteen täsmällisyyttä parannetaan muun muassa pääraiteen siirrolla, henkilö- ja tavaraliikenteen eriyttämisellä ja sähköistyksillä. Ajanmukainen ja toimiva ratapiha tukee Joensuun asemanseudun kehittämistä.

Luminen ilmakuva Joensuun ratapihalta.
 • Asemanseudun valmistuminen 2022
 • Sulkulahti-Peltola valmistuminen 2022-23
 • Hanke valmistuu 2024

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2024
Kustannukset
83 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • toimiva ja helppokulkuinen ratapiha
 • turvallinen ratapiha
 • ylläpidon ja liikenteen kustannusten vähentäminen

Hankkeen tausta

Joensuun keskustassa sijaitseva ratapiha on kunnostuksen tarpeessa. Ratapihan kiskot, pölkyt ja sepelitukikerrot ovat huonossa kunnossa, eikä ratapihan nykyinen kapasiteetti riitä kasvavalle junaliikenteelle. Henkilöjunaliikenteen Helsingistä ennustetaan kasvavan 12 junasta 14 junaan vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteet

 • Toimiva ja helppokulkuinen ratapiha
  • Raiteistomallin muutoksilla tavoitellaan joustavampaa ja kapasiteetiltaan suurempaa liikennöintiä ja parem­paa palvelutasoa. Uudistettu ratapiha mahdollistaa myös toimivammat matkaketjut.
 • Turvallinen ratapiha
  • Uudet turvalaitteet ja rakennettava tietokoneasetinlaite parantaa ratapihan turvallisuutta.
 • Ylläpidon ja liikenteen kustannuksien vähentäminen
  • Junaliikenteen ja kunnossapidon kustannukset vähenevät 3,3 miljoonaa euroa vuodessa.

Sisältö

Ratapiha uudistetaan nykypäivän vaatimusten ja liikennöintitarpeen mukaiseksi. Radan rakenteet ja vaihteet uusitaan ja ratageometriaa muutetaan toimivammaksi. Raiteet sähköistetään tarvittavilta osin ja valaistusta uusitaan ja lisätään määräysten mukaisesti. Lisäksi kes­kitetyille vaihteille tehdään vaihteenlämmitys.

Ratapihalle tehdään kokonaan uusi asetinlaite ja se va­rustetaan moderneilla turvalaitteilla, opastimilla ja keskitetyillä vaihteilla. Asema tehdään paremmin palvelevaksi uusimalla laiturit esteettömyysvaatimusten mukaisesti.  Tavara- ja henkilöratapihan sivuraiteiden K43-tyyppiset raiteet ja vaihteet uu­sitaan 54E1-tyyppiseksi. Pääraide siirretään itäreunasta länsireunaan ja uu­sitaan 60E1-tyyppisiksi.

Sulkulahden ratapihaa jatketaan etelään noin 250 metriä ja välittömästi Sulkulahden eteläpuolelle tehdään uusi liikenteenhoitoraide, jolta otetaan yh­teys Sulkulahden ratapihalle. Joensuu Peltolan kohdalla olevat puunkuormaus­raiteet puretaan. Joensuu Sulkulahti ja Joensuu Peltola erotetaan toisistaan vaihdekujalla.

Kuvia hankkeelta

Kuvat ovat median vapaasti käytettävissä hankkeesta viestittäessä. Kuvaajatiedoksi riittää Väylävirasto.