Hyppää sisältöön

Koivuhovi–Espoon keskus (AU3)

Espoon kaupunkirata -hankkeen kolmas alueurakka kattaa Koivuhovin, Tuomarilan ja Espoon keskuksen asemien välisen alueen. Hankkeella urakoitsijana toimii Destia Oy. 

Urakassa rakennetaan 4,5 kilometriä uutta kaksoisraidetta sekä korjataan ja rakennetaan yhteensä yhdeksän siltaa. Urakkaan sisältyy myös louhinta- ja pohjanvahvistustöitä, valaistusteknisiä töitä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien sekä melusuojausten rakentamista. Destia toteuttaa myös Koivuhovin ja Tuomarilan asema-alueiden parannustöitä sekä urakka-alueeseen liittyviä katu-, vesihuolto- ja vihertöitä. 

Liikennejärjestelyt AU3:lla

Koivuhovin liikennejärjestelyt toukokuusta 2024 syksyyn 2025 

Koivuhovin aseman liikennejärjestelyt (kartta) 

 • Ajoneuvoliikenteelle on liikennevalo-ohjaus Bredanportin molemmissa päissä. 
 • Jalankulun ja pyöräilyn reitti ratapihan ali kulkee vaihdellen Bredanportin itä- tai länsipuolella työvaiheen mukaan. Voimassa oleva reitti on opastettu maastossa opastein ja kartoin. 
 • Korvaavat reitit Koivuhovin juna-asemalle on opastettu maastossa. Junat pysähtyvät molemmista suunnista laiturin itäpäädyssä. 
 • Koivuhovin juna-aseman pysäköintialue poistuu käytöstä työmaan ajaksi huhtikuun alusta alkaen. 
 • Koivuhovin juna-aseman ja Palokunnankujan välinen, radan vierellä kulkeva jalankulun reitti suljetaan huhtikuusta alkaen. 
 • Junat pysähtyvät Koivuhovin asemalla raiteiden itäpäässä perjantaiaamusta 10.5. lähtien. Etelän puolella osa laiturista suljetaan kokonaan käytöstä. 
   

Kirkkojärventien liikennejärjestelyt 

Kirkkojärventien liikennejärjestelyt (tiedote + kartta), 5.5.2024 alkaen 

 • Jalankulun ja pyöräilyn reitit muuttuvat 5.5.2024 alkaen kartan mukaisiksi. 
 • Jatkossa lähes kaikki alueen työmaaliikenne kulkee Ratavallintien kautta, koska Vanha ratavalli ei sovellu raskaan kaluston käyttöön. Jalankulun ja pyöräilyn väylä Ratavallintiellä on jo kavennettu ja liikenne on erotettu aidoilla. Ratavallintiellä on järjestelyiden ajan voimassa pysäköintikielto. Järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. 
 • Kirkkojärventien ja Tuomarilantien risteyksessä oleva maa-alue säilyy työmaan varastoalueena. 
 • Juhannuksen jälkeen alkavassa viiden viikon ratakatkossa aloitetaan karttaan 
 • merkityllä rata-alueella massanvaihto ja stabilointityöt, joka lisää alueen työmaaliikennettä. 
   

Yhtiöntien alueen ja Thurmaninpuiston liikennejärjestelyt 

Yhtiöntien alueen liikennejärjestelyt (kartta) 

 • Jalankulun ja pyöräilyn reitteihin vähitellen muutoksia huhtikuun loppupuolella:   
 • Palokunnankujan ja Ratapolun välinen jalankulun ja pyöräilyn reitti poistuu käytöstä. 
 • Kauniaistentien ja Kauniaisten skeittipuiston välinen, Thurmaninpuistossa kulkeva jalankulun ja pyöräilyn reitti poistuu käytöstä. Kulku Kauniaisten skeittipuistoon ja skeittipuiston käyttö säilyy normaalina elokuuhun 2024 asti. 
 • Korvaavat jalankulun ja pyöräilyn reitit näkyvät kartasta ja on opastettu maastossa. 

Kiertotie Thurmaninpuistoon ja Yhtiöntielle (kartta) 

 • Paalutukset ja pontitustyöt alkoivat Ymmerstan alueella, Koivuhovin ja Kauniaisten välisellä rataosuudella sunnuntaina 5.5. 
 • Urakassa vaadittavan työmaatien toteuttamiseksi Thurmaninpuiston läpi kulkeva jalankulun ja pyöräilyn reitti suljettiin maanantaina 29.4. 
 • Korvaavat jalankulun ja pyöräilyn reitit on merkitty karttaan sekä opastein maastossa, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. 
 • Töiden aikana työmaaliikenne lisääntyy alueella, joten noudatattehan varovaisuutta liikkuessanne. 
   

Tuomarilan liikennejärjestelyt 

Tuomarilan liikennejärjestelyt (kartta), päivitetty 28.6.

 • Turunväylän ali kulkeva jalankulun ja pyöräilyn reitti radan pohjoispuolella on suljettu tulevan baanan rakennustöiden ja urakassa tarvittavan työmaatien toteuttamisen vuoksi. Uuden työmaatien käyttöönoton jälkeen työmaaliikenne on alueella ajoittain vilkasta Bredantien suuntaan.
 • Tuomarilan aseman ja Kirkkojärventien sillan väliltä on suljettu alikulkutunneli. Suojatie ja jalankulku ovat siirtyneet pääosin Tuomarilantien eteläpuolelle.
 • Aseman alueella aloitettiin stabilointityöt viikolla 17. Kulopolku on muutettu työalueeksi aseman kohdalla. Laiturialueet pysyvät ennallaan.
 • Kulopolun vaiheittaista sulkua on jatkettu Turunväylän itäpuolelle.
 • Kartassa esitetyt pyöräilyn ja jalankulun poikkeusreitit ovat voimassa toistaiseksi ja niihin saattaa tulla muutoksia töiden edetessä. Töiden ajan aseman alikulkutunnelissa rajoituksia jalankululle, mutta se säilyy käytössä. 
 • Viiden viikon ratakatkon aikana aloitetaan rata-alueen massanvaihdot ja stabiloinnit.
 • Noudatathan alueella liikkuessasi erityistä varovaisuutta ja seuraat maastossa ohjeistuksia, opastuksia myös mahdollisten muutosten varalta.
 • Kartassa näkyvät järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.

Tuomarilan asema: melua aiheuttavat työt 
Aseman alueella aloitettiin meluavat paalutus- ja pontitustyöt maanantaina 13.5. Työt liittyvät ratasillan ja baanan sillan rakentamiseen. Töitä tehdään arkisin klo 07.00–18.00 aikavälillä touko–heinäkuu. Meluavaa työtä tehdään arviolta 25 työvuoroa tänä aikana. Pyöräilyn ja jalankulun poikkeusreitit ovat voimassa toistaiseksi ja niihin saattaa tulla muutoksia töiden edetessä. Työmaa-aidat ohjaavat maastossa. Töiden ajan aseman alikulkutunnelissa rajoituksia jalankululle, mutta se säilyy käytössä. 
 

Espoon asema-alueen järjestelyt

Espoon asema-alueen järjestelyt (kartta)

 • Junat pysähtyvät raiteella 1 kahdeksan metriä idempänä.
 • Laiturien 1, 2 ja 3 länsipäät ovat työmaan käytössä.
 • Matkustajia ohjaavat aidat ja opasteet. Laiturialueen hissejä voi käyttää normaalisti.

 

Kamreerintien liikennejärjestelyt 2.4.–31.10.2024 

Kamreerintien sulku (kartta) 

 • Kulku ajoneuvoilla Kamreerintie 10 -kiinteistöön on työmaajärjestelyiden ajan Siltakadun puolelta, aiempaa jalankulun ja pyöräilyn reittiä pitkin. Kiertoreitillä on levikepaikkoja. 
 • Korvaavat jalankululle ja pyöräilijöille tarkoitetut reitit näkyvät kartasta ja on opastettu maastossa. 
 • Espoonväylälle rakennetaan uusi työnaikainen suuntaisliittymä, jota pitkin pääsee Kaupunginkalliontielle. 
 • Pysäköintialue radan viereltä poistuu työn ajaksi käytöstä. 

 

Kaupunginkallion alueen liikennejärjestelyt

Kaupunginkallion alueen liikennejärjestelyt, vaihe 1 (kartta)
Kaupunginkallion alueen liikennejärjestelyt, vaihe 2 (kartta)

Vko 23 aloitetaan Kaupunginkallion sillan reunalla pohjatöiden valmistelevat työt. Samassa yhteydessä puretaan sillan keskisaareke. Näiden jälkeen päästään aloittamaan varsinaiset vahvistustyöt kohteessa. Työt suoritetaan kahdessa vaiheessa ja niistä seuraa muutoksia lähialueen jalankulkuun ja ajoneuvoliikenteelle.

Vaihe 1:

 • Vko 23 alkuviikosta aloitamme järjestelyt ja ti-ke välisenä yönä ajoneuvoliikenne siirtyy kokonaisuudessaan kulkemaan Kaupunginkallion sillan itäiselle ajokaistalle ja läntinen puoli muuttuu työalueeksi. Jatkossa vain yksi kaista on käytössä molempiin suuntiin.
 • Samalla jalankulku sillalla estyy. Jalankulkijat käyttävät väliaikaista reittiä Espoontorin kautta päästäkseen raiteiden puolelta toiselle. Espoonväylän ylittävä suojatie raiteiden pohjoispuolella poistetaan käytöstä.
 • Järjestelyt ovat voimassa noin kahden (2) kuukauden ajan. Korvaavat jalankululle ja pyöräilijöille tarkoitetut reitit näkyvät kartasta ja on opastettu maastossa.

Vaihe 2:

 • Syyskuussa järjestelyt vaihtuvat toisinpäin, kun vahvistustöitä jatketaan itäisellä ajokaistalla.
 • Järjestelyt kestävät arviolta kaksi (2) kuukautta