Hyppää sisältöön

Muut käynnissä olevat tiehankkeet Kanta-Hämeessä

Liikenteellisesti maakuntaa luonnehtivat hyvät tie- ja ratayhteydet maamme eri osiin. Maakunnan väkiluku on noin 175.000. Kanta-Hämeen kolme keskusta ovat Hämeenlinna valtateiden 3 ja 10 risteyksessä, Riihimäki valtatien 3 ja kantatien 54 risteyksessä sekä Forssa valtateiden 2 ja 10 risteyksessä.

Kanta-Hämeessä on monipuolinen elinkeinorakenne. Perinteisesti vahvoja toimialoja ovat kone- ja metalliteollisuus, maatalous ja elintarviketeollisuus sekä logistiikka ja kauppa. Alueen vahvuuksiin kuuluu myös monipuolinen koulutustarjonta.

Sujuvat työmatkayhteydet sekä tavaraliikenteen toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä maakunnan kehitykselle.

Hämeenlinna ja Riihimäki sijaitsevat myös Helsinki–Tampere pääradan varrella ja ovat osa tärkeää HHT-kasvukäytävää. Käytävä muodostaa yhtenäisen pendelöintialueen ja sen varrella on logistisia toimintoja. Siten sujuvat työmatkayhteydet sekä tavaraliikenteen toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä maakunnan kehitykselle. Toinen maakunnan kehittämisvyöhyke rakentuu Helsingistä Forssan kautta Poriin ja Mäntyluodon satamaan johtavan valtatien 2 varaan. Myös tähän vyöhykkeeseen kohdistuu merkittäviä kehittämistavoitteita. Lisäksi maakunnan pohjoisosaa halkoo tärkeä itä-länsisuuntainen valtatie 12.

Kanta-Hämeen päätiestön kunto on tyydyttävä. Aikaisempina vuosina on käytetty ns. halpoja päällystysmenetelmiä (remikser, ohuet kerrokset, käsitellään vain kaistat), mutta nyt tämä tie on käyty loppuun. Remikser-menetelmää voidaan käyttää vain 2-3 kertaa peräkkäin ja päätiestöllä kerrat alkavat joillain tieosuuksilla olla täynnä. Osalla päätiestöäkin joudutaan turvautumaan nopeuden alentamisiin huonon kunnon vuoksi. Alemmalla tieverkolla ongelmana ovat kantavuuspuutteet, joita ei ole voitu korjata rahoituksen niukkuudesta johtuen.