Hyppää sisältöön

SILKO-toiminta

SILKO-toimintaa kokonaisuutena johtaa ja siitä vastaa Väylävirasto. Käytännön toiminta tapahtuu Väyläviraston taitorakenneyksikön johtamassa SILKO-toimikunnassa ja sen työryhmissä.

SILKO-toiminnan tavoitteet ovat:

  • kehittää korjausrakentamista (innovointi)
  • parantaa rakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä
  • vaikuttaa uusien siltojen rakentamiseen ja siltojen ylläpitoon
  • hyväksyä siltojen (ja muiden taitorakenteiden) korjaamiseessa ja rakentamisessa käytettyjä materiaaleja
  • ohjata korjaustöiden suunnittelua ja toteutusta siten, että ne noudattavat eurooppalaista standardia SFS-EN 1504-1...10
  • vähentää riskejä korjaustöissä.

Toimikunta

SILKO-toimikunta toimii siltojen, tunneleiden ja vesiväylärakenteiden (sekä muiden taitorakenteiden) korjaussuunnittelua ja korjaustyön toteutusta ohjeistavana ja kehittävänä toimikuntana.

SILKO-toimikunta koostuu kahdestatoista jäsenestä, jotka edustavat seuraavia sidosryhmiä: Väylävirasto, ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit, tutkimuslaitokset, korjausurakoitsijat, materiaalitoimittajat sekä suunnittelijat.

Työryhmät

SILKO-toimikuntaa ohjaa SILKO-työryhmiä, joita ovat: SILKO Betoni-, SILKO Pintarakenne-, SILKO Teräs- ja SILKO Yleistyöryhmä.

SILKO-toiminnan organisointi ja työryhmät