Hyppää sisältöön

Hyvinkää-Riihimäki lisäraiteet

Ratahanke Suunnitteilla Kanta-Häme

Hyvinkää-Riihimäki -välille suunnitellaan lisäraiteita

Tietoa hankkeesta

Helsinki-Riihimäki-ratahankkeen toisessa vaiheessa rakennettavat Hyvinkään ja Riihimäen väliset lisäraiteet sijoittuvat nykyisen raiteen länsipuolelle. Lisäraiteet edellyttävät muutoksia yksityisteihin ja katuihin.

Hyvinkään ja Riihimäen välisen tavaraliikenneraiteen rakentaminen on osa kolmannen vaiheen ratasuunnitelmaa, mutta toteutus on otettu osaksi nyt käynnissä oleva hanketta. Lisäraiteiden rakentaminen samanaikaisesti lyhentää rakentamisen kokonaiskestoa ja näin vähentää rakentamisen häiriöitä lähialueiden asukkaille ja liikenteelle. Yhteensovitus mahdollistaa lisäraiteiden rakentamisen kustannustehokkaasti ja mahdollisimman vähin häiriöin.
Tavaraliikenteen raide mahdollistaa suoran yhteyden Hangon radalta Riihimäen tavararatapihalle. Tavaraliikenneraide vähentää kohtaamisia matkustajajunien kanssa, jolloin tavaraliikenne ei häiritse pääradan muuta liikennettä.

Hyvinkään ja Riihimäen välisten lisäraiteiden ratasuunnitelmat ovat parhaillaan hyväksymiskäsittelyssä, jonka jälkeen voidaan aloittaa rakentamissuunnittelu. Hyvinkään ja Riihimäen välisen tavaraliikenneraiteen rakentaminen käynnistyy aikaisintaan 2026. Rakentamisen aikataulu ja yksityiskohdat tarkentuvat rakentamissuunnitelmassa.
Helsinki-Riihimäki -ratahankkeen kolmannelle vaiheelle on myönnetty hallituksen 2024 talousarviossa 110 miljoonan euron rahoitus, joka mahdollistaa hankkeen sujuvan ja kustannustehokkaan laajentumisen kolmanteen vaiheeseen. Kolmas vaihe alkaa arviolta vuonna 2026 Hyvinkään ja Riihimäen välisen tavaraliikenneraiteen rakentamisella.

Hankkeelle on myönnetty myös CEF –tukea.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa