Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Suunnittelupäällikkö

Sami Hietakangas

  • 044 703 2111

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 566 7034

Maantien 849 (Kiimingintie) parantaminen Iijoen sillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Huotarintie–maantie 851 (Karjalantie)

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman Iijoen sillan uusimiseksi Kiimingin ja Yli-Iin väliselle maantielle 849. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille Yli-Iin koululla 22.2.2023.

​​​​Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen, parantamalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Sillan parantamisen tavoitteena on myös elinkeinoelämän kuljetusten turvaaminen myös jatkossa Iijoen ylittävän sillan kohdalla.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:

  • Iijoen nykyinen silta puretaan ja nykyisen sillan sijaintiin rakennetaan uusi silta, missä jalankulkua ja pyöräilyä varten rakennetaan kolme metriä leveä moottoriajoneuvoliikenteestä reunakivellä erotettu korotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä.
  • Sillan rakentamisen ajaksi rakennetaan nykyisen sillan alavirran puolelle kiertotie ja Iijoen ylittävä yksikaistainen kiertotien silta, millä tapahtuvaa liikennettä ohjataan liikennevalo-ohjauksella.
  • Kiiminki–Yli-Ii välisen maantien 849 (Kiimingintie) länsipuolelle välille Huotarintie–Karjalantie rakennetaan jalankulkua ja pyöräilyä varten kolme metriä leveä moottoriajoneuvoliikenteestä reunakivellä erotettu korotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä.  Rakennettavan jalankulku- ja pyöräilyväylän pituus on noin 500 m.
  • Kiimingintien ja Karjalantien liittymäalueella jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja linja-autopysäkkejä parannetaan.
  • Karjalantieltä rakennetaan uusi ajoneuvoliikenteen yhteys Iijoen sillan länsipuolella olevalle veneiden laskupaikalle.
  • Tiesuunnitelman valmistuttua keväällä 2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville tietoverkossaan 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen rakennussuunnitelma on valmistunut. Hankkeen kustannusarvio on noin 10 milj. € (alv 0 %). Hankkeen rakentamisajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Havainnekuvassa Iijoen ylittävä silta, Kiimingintie, jalankulku- sekä pyöräilyväylä kesällä.