Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Suunnittelupäällikkö

Sami Hietakangas

  • 044 703 2111

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 566 7034

Maantien 849 (Kiimingintie) parantaminen Iijoen sillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Huotarintie–maantie 851 (Karjalantie)

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman Iijoen sillan uusimiseksi Kiimingin ja Yli-Iin väliselle maantielle 849. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille Yli-Iin koululla 22.2.2023.

​​​​Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen, parantamalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Sillan parantamisen tavoitteena on myös elinkeinoelämän kuljetusten turvaaminen myös jatkossa Iijoen ylittävän sillan kohdalla.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:

  • Iijoen nykyinen silta puretaan ja nykyisen sillan sijaintiin rakennetaan uusi silta, missä jalankulkua ja pyöräilyä varten rakennetaan kolme metriä leveä moottoriajoneuvoliikenteestä reunakivellä erotettu korotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä.
  • Sillan rakentamisen ajaksi rakennetaan nykyisen sillan alavirran puolelle kiertotie ja Iijoen ylittävä yksikaistainen kiertotien silta, millä tapahtuvaa liikennettä ohjataan liikennevalo-ohjauksella.
  • Kiiminki–Yli-Ii välisen maantien 849 (Kiimingintie) länsipuolelle välille Huotarintie–Karjalantie rakennetaan jalankulkua ja pyöräilyä varten kolme metriä leveä moottoriajoneuvoliikenteestä reunakivellä erotettu korotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä.  Rakennettavan jalankulku- ja pyöräilyväylän pituus on noin 500 m.
  • Kiimingintien ja Karjalantien liittymäalueella jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja linja-autopysäkkejä parannetaan.
  • Karjalantieltä rakennetaan uusi ajoneuvoliikenteen yhteys Iijoen sillan länsipuolella olevalle veneiden laskupaikalle.
  • Tiesuunnitelman valmistuttua keväällä 2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville tietoverkossaan 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2023. Tiesuunnitelman valmistuttua ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäville verkkosivuillaan 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta.

Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelman valmistuttua laaditaan rakentamissuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2024.

Hankkeen rakennussuunnitelma on valmistunut. Hankkeen kustannusarvio on noin 10 milj. € (alv 0 %), mr-ind 140. Hankkeen rakentamisajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Havainnekuvassa Iijoen ylittävä silta, Kiimingintie, jalankulku- sekä pyöräilyväylä kesällä.