Hyppää sisältöön

Väyläviraston oppaita

2/2023:    Radan kiviainesten laadun tarkastaminen
3/2024:    Opas päällystetyn tien korjauskohteiden kohdekatselmuksiin
                     Kohdekatselmuksen muistiopohja

1/2023:    Opas väylien esiselvitysten laatimiseen
2/2023:    Seismisten tutkimusmenetelmien hyödyntäminen geoteknisessä suunnittelussa
3/2023:    Liikenneturvallisuuskamerat – Tieliikenteen kiinteiden automaattivalvontakohteiden suunnittelu, toteutus ja käyttö
4/2023:    Taitorakenteiden tiedonsiirto-opas
5/2023:    Päällystetyn tien korjauskohteen suunnittelu

1/2022:    Hyvä käytäntö – Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely
2/2022:    Uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden arviointi
3/2022:    Päällystettyjen teiden korjauksen toimenpidesuunnittelu
4/2022:    Tien kiviainesten laadun tarkastaminen
5/2022:    Tietyömaiden varasiltojen kaistatarpeen määrittely

1/2021:    IVAR3-ohjelmiston käyttöopas
2/2021:    Geosynteettien laadunvalvonta väylähankkeissa
3/2021:    Taitorakenteiden dokumenttien hallinta Velho-järjestelmässä
4/2021:    EuroVelo-reittien suunnitteluperiaatteet Suomessa 
5/2021:    SOVA-OPAS - Opas väylänpidon suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiin

1/2020:   Paalutustyöturvallisuuden huomioiminen suunnitteluvaiheessa
2/2020:   Kallioperän merkitys porapaalutuksen suunnitteluun
3/2020:   Heikkolaatuisen pengermateriaalin laadun arviointi

1/2019    Kuntien yhteiskäyttöauto-opas
2/2019    Numerosalpalaitoksen toiminta- ja käyttöesimerkkiopas 
3/2019    Tieturva 1: Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus - Kurssilaisen opas
                (ei pdf, painotalo/tilaukset: Grano)
4/2019    Hyväksytyt tievalaisimet 4.10.2019 

Kuntaliitto: Erikoiskuljetukset suunnittelussa