Hyppää sisältöön

Työmaan viikkotiedotteet

Viikko 22

Tällä viikolla aloitetaan työmaa-alueen kiskokuormien purkaminen. Lisäksi tehdään hissikuilutöitä ja rakennetaan välilaiturin porraskuilua ja kuivatusta. Myös alikulkusillan rakentamista jatketaan sekä kalustetaan sähköratapylväitä ja rakennetaan kaapelireittiä.

Viikko 21

Hankkeessa rakennetaan kaapelireitit sekä tehdään ratapihan alueen maaleikkauksia ja rakennekerroksia. Lisäksi rakennetaan välilaiturin porraskuilu ja kuivatus sekä tehdään hissikuilujen töitä.

Viikon työvaiheisiin kuuluvat myös sähköradan perustusten asennukset raiteen 1 viereen sekä laiturielementtien pohjatöiden teko ja asennus. Myös ajolankojen siirrot raiteilla 4 ja 5 sekä siltakuopan pohjan tasaaminen ja sillan rakentamista tehdään.

Viikko 20

Viikon töihin kuuluvat kaapelireitin rakentaminen, hissikuilujen työt sekä välilaiturin porraskuilun teko. Lisäksi tehdään rakennekerrokset raiteille 3, 4 ja 5 sekä asennetaan raiteen 1 viereen sähkörata- ja opastinportaaliperustukset. 

Myös vaihteet V008, V007, V009 ja V011 puretaan viikolla 20.
 

Viikko 19

Viikolla 19 puretaan vanhoja vaihteita sekä rakennetaan kaapelireittiä. Lisäksi raiteille 3,4 ja 5 tehdään rakennekerrokset. Näiden ohella tehdään myös louhintaa ja hissikuiluihin liittyviä töitä.

Viikko 18

Viikolla 18 keskitytään maaleikkausten ja rakennekerrosten tekoon sekä maakivien ja lohkareiden louhintaan. Lisäksi tehdään routasuojaus, putkitukset ja alitukset raiteille 3 ja 4, sekä rakennetaan kaapelireitti ja tehdään alitukset. Työn kohteena ovat lisäksi taitorakennetyöt alikulun ja portaikon osalta.
 

Viikko 17

Hankkeessa tehdään maaleikkauksia ja rakennekerroksia sekä rakennetaan tukiseinää.

Lisäksi tehdään alitysmyyräyksiä sekä kanaalin, maakivien ja lohkareiden louhintatöitä. Viikolla 17 tehdään myös hissikuiluihin liittyviä louhintatöitä.

 

Viikko 16

Hankkeessa tehtävät siltakaivannon kaivuu- ja louhintatyöt jatkuvat. Lisäksi jatketaan matkustajalaiturin jatkamiseen ja radanpurkuun liittyviä valmistelevia töitä.

Myös kaapelireitin rakentaminen sekä radan alitusputkien asentaminen jatkuvat.
 

Viikko 15

Hankkeessa tehdään siltakaivannon kaivuu- ja louhintatöitä. Lisäksi aloitetaan matkustajalaiturin jatkamiseen ja radanpurkuun liittyviä valmistelevia töitä. 

Samaan aikaan rakennetaan kaapelireittiä sekä asennetaan radan alitusputkia. Käynnissä on myös puuston raivaustöitä hanke-alueella.

Viikko 13 ja 14

Hankkeessa tehdään siltakaivannon kaivuutöitä sekä laiturijatkokseen ja radanpurkuun liittyviä valmistelevia töitä.

Viikko 11 ja 12

Nokian ratapihan rakentamistyöt ovat käynnistyneet valmistelevillä työvaiheilla ja työmaa-aitojen pystytyksellä. Kaivuutyöt aloitettiin viikolla 11 rautatiealueella. Rautatiealueelle kohdistuvat louhintatyöt ja sähköradan muutostyöt aloitetaan viikolla 12.

Päivittäiset työajat ovat ma-pe klo 7:00-18:00. Sähköradan muutostöitä tehdään myös yötöinä junaliikennekatkojen mukaisesti.

Aseman liikennejärjestelyihin ei tulevien viikkojen työt tule vielä vaikuttamaan. Muutoksista tiedotetaan myöhemmin hankkeen www-sivuilla.

Lisätietoja: Sami Keski-Kokko, Yksikönpäällikkö, Ratatek Oy, p. 040 016 9185 , [email protected]