Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Projektipäällikkö

Seppo Kuoppala

  • 044 703 2110

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Keijo Körkkö

  • 040 865 6676

Maantien 8460 (Kiiminkijoentie) parantaminen Haukiputaalla radan ylikulkusillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Asemakyläntie - Torvelantie, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatimassa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaista tiesuunnitelmaa ”Maantien 8460 (Kiiminkijoentie) parantaminen Haukiputaalla radan ylikulkusillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Asemakyläntie - Torvelantie, Oulu”. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnitelma sisältää Oulu – Laurila radan ylikulkusillan uusimisen nykyisen sillan pohjoispuolelle ja maantien uuden linjauksen välille Asemakyläntie - Torvelantie. Lisäksi maantien varteen, tien eteläpuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Asemakyläntie - Torvelantie.

Tiesuunnitelman valmistuttua tammikuussa 2023 suunnitelma lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta. Ennen lausuntojen antamista ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutuksia. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyjen jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuussa 2023.

Hankkeen rakentamiskustannusarvio on noin 3,8 milj. € (alv 0 %). Hankkeelle ei ole toistaiseksi myönnetty rahoitusta eikä hankkeen toteutusajankohdasta ole tehty päätöstä.