Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Oulun kaupunki

Projektipäällikkö

Seppo Kuoppala

  • 044 703 2110

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Keijo Körkkö

  • 040 865 6676

Maantien 8460 (Kiiminkijoentie) parantaminen Haukiputaalla radan ylikulkusillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Asemakyläntie - Torvelantie, Oulu

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatimassa liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaista tiesuunnitelmaa ”Maantien 8460 (Kiiminkijoentie) parantaminen Haukiputaalla radan ylikulkusillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Asemakyläntie - Torvelantie, Oulu”. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnitelma sisältää Oulu – Laurila radan ylikulkusillan uusimisen nykyisen sillan pohjoispuolelle ja maantien uuden linjauksen välille Asemakyläntie - Torvelantie. Lisäksi maantien varteen, tien eteläpuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Asemakyläntie - Torvelantie.

Tiesuunnitelma on valmistunut maaliskuussa 2023 ja on olut nähtävillä 16.3-17.4.2023.  Seuraavaksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta. Lausuntojen käsittelyjen jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesällä 2023.

Hankkeen rakentamiskustannusarvio on noin 3,8 milj. € (alv 0 %, mr-ind. 140). Hankkeelle ei ole toistaiseksi myönnetty rahoitusta eikä hankkeen toteutusajankohdasta ole tehty päätöstä.