Hyppää sisältöön

Yleisötilaisuudet ja niiden materiaalit

Yleisötilaisuus 24.5.2022

Väylävirasto järjesti kaikille avoimen yleisötilaisuuden Hartolan kunnanvirastolla 24.5.2022 klo 17 - 18.30. Tilaisuudessa hankkeen projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta sekä urakoitsija GRK Infran projektipäällikkö Markku Hokkanen kertoivat muun muassa hankkeen etenemisestä, tulevan kesän töistä sekä tiesuunnitelmasta koskien liittymäjärjestelyjä Hartolassa välillä Vuorenkyläntie–Oravakivensalmi.

Tilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

Vastaukset tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin

Toteutetaanko rinnakkaistielle valaistus? 

Rinnakkaistien liittymäalueet valtatielle 4 valaistaan, muilta osin rinnakkaistielle ei toteuteta valaistusta.

Uuden tiesuunnitelman mukaisten yksityisyhteyksien toteutus. Ketkä saavat käyttää yksityisteitä? Perustetaanko uusia tiekuntia? 

Maanmittauslaitos tulee järjestämään yksityistietoimitukset kaikkien hankkeessa toteutettujen yksityisteiden osalta, missä määritellään mm. niiden käyttöoikeudet. Samassa yhteydessä määritetään myös, liitetäänkö uudet yksityistiet johonkin olemassa olevaan tiekuntaan vai perustetaanko niille omansa.

Miksi rinnakkaistiestä ei tehdä pidempää?

Valtatielle 4 määritetyssä vuoden 2050 tavoitetilassa rinnakkaistie on pidempi, mutta tässä hankkeessa tietä toteutetaan 4,5 km. Hankkeelle myönnetty rahoitus ei mahdollista laajempia rinnakkaistierakenteita.

Kuinka paljon pientareet levenevät?

Pientareet levenevät vaihtelevasti koko tiesuunnitelmalaajuudella Vuorenkyläntie–Rusintien pohjoinen liittymä. Leveän keskimerkinnän alueella päällystetyn pientareen leveys on lopputilanteessa vähintään 0,5 m. 

Tuleeko täristäviä reunamerkintöjä tai keskimerkintöjä?

Täristävät keskimerkinnät toteutetaan koko hankealueelle. Täristävät reunamerkinnät toteutetaan osuuksille, missä jalankulku ja pyöräily on kielletty sekä valtatien 4 osuudella, missä päällystetyn pientareen leveys on vähintään 0,75 m.

Mitkä liittymät Nelostielle jäävät (uuden tiesuunnitelman mukaisesti)?

Kanavoidut yksityistieliittymät jäävät Huuperintien, Rantatöyryntien, Vehkasalontien, Syvänteentien, Suursyväntien ja Suvirannantien liittymiin. Lisäksi hankealueelle jää muutama yksittäisiä kiinteistöjä palveleva liittymä. 

Kiinteistön rajapyykki on kateissa, kuka vastaa uuden merkitsemisestä?

Maanmittauslaitos käy kaikki hankealueen kiinteistörajat läpi rakentamisen valmistuttua. Maanmittalaitos vastaa uusien rajapyykkien merkitsemisestä.

Meillä on metsäpalsta valtatien 4 rinnalle rakennettavan yksityistien varrella. Tehdäänkö metsäpalstalle liittymää? Kuka vastaa kustannuksista?

Metsä- ja maatalouskiinteistöille toteutetaan hankkeen toimesta kulkuyhteys kiinteistönomistajan toiveita kuunnellen. Mikäli maanomistajalla on tarkempia toiveita, suosittelemme olemaan yhteyksissä hankkeeseen. Hanke vastaa liittymien kustannuksista.

Miten järjestetään kulkuyhteys tiesuunnitelmassa katkaistavaksi osoitetulle yksityistielle?

Niille yksityisteille, joilta ei jatkossa ole enää suoraa kulkuyhteyttä valtatielle 4, taataan korvaavat yhteydet sekä töiden ajaksi että lopputilanteessa.

Miksi Koitintien ja Pertunmaantien risteyksestä etelän suunnasta tulevilta on poistettu oikealle kääntyvien kaista?

Kääntymiskaista oikealle on poistettu liikenneturvallisuussyistä. Näihin tavallisiin, oikealle kääntymiskaistoihin liittyy vakavia, henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia, joissa kääntyvä ajoneuvo muodostaa liittyvälle ajoneuvolle näkemäesteen ja liittyvä ajoneuvo kääntyy pääsuunnassa suoraan jatkavan ajoneuvon eteen.
 

Etäyleisötilaisuus 14.9.2021: Hanke-esittely sekä Vuorenkyläntie-Oravakivensalmi välin liittymäjärjestelyitä koskevien tiesuunnitelmaluonnosten esittely

Väylävirasto ja Uudenmaan ELY-keskus järjestivät yleisötilaisuuden suorana verkkolähetyksenä hankkeen Facebook-sivulla 14.9.2021 kello 17. Tilaisuudessa hankkeesta ja sen etenemisestä kertoi projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta ja projektipäällikkö Anna Elf Uudenmaan ELY-keskuksesta esitteli tiesuunnitelmaluonnoksia liittymäjärjestelyistä Hartolassa välillä Vuorenkyläntie–Oravakivensalmi.

Tilaisuuden esitysmateriaalit:

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi -hankkeen esittely 14.9.2021
Vt 4 liittymäjärjestelyt Hartolassa välillä Vuorenkyläntie–Oravakivensalmi

Maantietoimituksen aloituskokoukset 24.11. ja 25.11.2020