Hyppää sisältöön

Digitaalisen turvallisuuden periaatteet

Digitaalisen turvallisuuden periaatteet täydentävät Väyläviraston turvallisuusperiaatteita ja ovat osa viraston johtamisjärjestelmää.

Kuva, jonka keskiössä teksti "Digitaalinen turvallisuus on yhteinen asiamme" ja sen ympärillä neljä kohtaa: suojaamme toimintamme ja järjestelmämme, varmistamme havainnointikykymme, reagoimme poikkeamiin ja palaudumme suunnitelmien mukaisesti sekä tunnistamme suojausta vaativat kohteet, uhat ja riskit.

Tunnistamme suojausta vaativat kohteet, uhat ja riskit

 • Tunnistamme ja luokittelemme suojausta vaativat kohteet (tietojärjestelmät, tietovarannot, tiedot ja tilat)
 • Tunnistamme uhat ja riskit

Suojaamme toimintamme ja järjestelmämme

 • Määrittelemme suojaustoimenpiteet riskien arvioinnin ja tunnistettujen vaatimusten perusteella 
 • Lisäämme oman henkilöstön ja palveluntuottajien tietoisuutta ja osaamista
 • Huomioimme toiminnan todelliset tarpeet sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät säädökset, velvoitteet ja standardit

Varmistamme havainnointikykymme

 • Havaitsemme mahdolliset poikkeamat ja ilmoitamme niistä matalalla kynnyksellä
 • Kehitämme havainnointikyvykkyyttämme

Reagoimme poikkeamiin ja palaudumme suunnitelmien mukaisesti

 • Reagoimme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti poikkeamanhallintaprosessin mukaisesti
 • Harjoittelemme reagoimista säännöllisesti
 • Häiriön jälkeen palaudumme normaaliin tilaan ennalta määriteltyjen toipumissuunnitelmien mukaisesti
 • Opimme häiriöistä ja parannamme varautumista