Hyppää sisältöön

Väyläviraston turvallisuusperiaatteet

Väyläviraston turvallisuusperiaatteet ovat periaatteellinen kannanotto turvallisuuden puolesta. Ne luovat suuntaviivat ja suunnan turvalliselle toiminnalle ja sen jatkuvalle parantamiselle sekä kehyksen tarkempien turvallisuustavoitteiden asettamiselle. Turvallisuusperiaatteet kattavat kaikki Väyläviraston väylämuodot.

Kannanottomme turvallisuuden puolesta

Turvallisuusperiaatteemme luovat perustan vahvan turvallisuuskulttuurin edistämiselle sekä mahdollistavat työssä onnistumisen turvallisesti olit sitten Väylävirastosta ELY-keskuksesta tai virastolle työtä tekevä. Yhdessä huolehdimme toimintamme ja väylänpidon turvallisuudesta ja toimintaedellytyksistä.

Tavoitteenamme on turvata väylien käyttäjät, työntekijämme, väyläomaisuus, tieto, maine ja ympäristö onnettomuuksilta ja vahingoilta tai haitanteoilta.

Näihin periaatteisiin sitoudumme yhdessä

Toimimme ennakoivasti

Tunnistamme toimintaamme ja väylänpitoon kohdistuvat turvallisuusuhat ja riskit niihin varautuen. Huomioimme turvallisuusnäkökulmat päätöksenteossa.

Noudatamme yhteisiä turvallisia menettelytapoja

Puutumme havaittuihin poikkeamiin, uhkiin ja vaaralliseen toimintaan ja huolehdimme toisistamme.

Varmistamme toimintamme

Varmistamme toimintamme ja väylänpidon olevan lainsäädännössä turvallisuudesta asetettujen tavoitteiden ja yhteisten menettelyiden mukaista.

Kehitämme turvallisuusosaamistamme

Kasvatamme tietoisuutta ja ymmärrystä toimintamme vaikutuksesta sekä tekijöistä onnistumisten taustalla.