Hyppää sisältöön

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Halluajärvi-Horsma, ratasuunnitelma, Simo

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

 

  • Ratasuunnittelman aloitus 10/2021
  • Vuorovaikutustilaisuus 2-3/2022
  • Ratasuunnitelma uudelleen nähtävillä 5/2024
  • Ratasuunnitelman hyväksyntä 2024

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2024
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • parantaa tasoristeysturvallisuutta
  • varmistaa häiriötön liikenne rautatiellä

Nykytila

Oulu–Kemi-rata on 105 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty rataosuus, jonka maksiminopeus on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.
Oulu-Laurila rataosalla on nykyisin 43 käytössä olevaa tasoristeystä, joista 6 sijaitsee Oulun kaupungin alueella, 19 Iin kunnan alueella, 11 Simon kunnan alueella ja 7 Kemin kaupungin alueella.

Rataosuudella kulkee noin 14 henkilö- ja 5-10 tavarajunaa vuorokaudessa. Vuonna 2018 rataosuudella tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa ja kuljetettiin 1,1 milj. tonnia tavaraa.

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu–Haaparanta rataosuuden suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea, mm. Oulu–Laurila rataosuuden tarveselvitykseen sekä ratasuunnitelmiin.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen sekä häiriöttömän liikenteen varmistaminen Oulu-Laurila rataosalla. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Tietoja hankkeen tasoristeyksistä löydät Tasoristeyspalvelusta.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

ALOITUSKUULUTUS
Ratasuunnitelma aloituskuulutus on julkaistu 5.10.2021 Väyläviraston kuulutussivuilla.

VUOROVAIKUTUSTILAISUUDET
Suunnittelukohteen vuorovaikutustilaisuus oli alunperin 16.2.2022, mutta siirrettiin teknisen ongelmien vuoksi.  Uusi vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 2.3.2022. ​​​​​

SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Suunnitelma oli nähtävillä 22.11.2022-22.12.2022. 

Suunnitelma on uudelleen nähtävinä 2.5.2024-3.6.2024.

Linkki: https://vayliensuunnittelu.fi/s/cyz9/nahtavillaolo

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Suunnitelman arvioitu hyväksyminen on vuoden 2024 aikana. 

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.