Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Halluajärvi-Horsma, ratasuunnitelma, Simo

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

 

  • Ratasuunnittelman aloitus 10/2021
  • Vuorovaikutustilaisuus 2-3/2022
  • Ratasuunnitelma nähtäville 9/2022
  • Ratasuunnitelman hyväksyntä 2022

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2022
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • parantaa tasoristeysturvallisuutta
  • varmistaa häiriötön liikenne rautatiellä

Nykytila

Oulu–Kemi-rata on 105 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty rataosuus, jonka maksiminopeus on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.
Oulu-Laurila rataosalla on nykyisin 43 käytössä olevaa tasoristeystä, joista 6 sijaitsee Oulun kaupungin alueella, 19 Iin kunnan alueella, 11 Simon kunnan alueella ja 7 Kemin kaupungin alueella.

Rataosuudella kulkee noin 14 henkilö- ja 5-10 tavarajunaa vuorokaudessa. Vuonna 2018 rataosuudella tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa ja kuljetettiin 1,1 milj. tonnia tavaraa.

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu–Haaparanta rataosuuden suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea, mm. Oulu–Laurila rataosuuden tarveselvitykseen sekä ratasuunnitelmiin.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen sekä häiriöttömän liikenteen varmistaminen Oulu-Laurila rataosalla. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Tietoja hankkeen tasoristeyksistä löydät Tasoristeyspalvelusta.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

ALOITUSKUULUTUS
Ratasuunnitelma aloituskuulutus on julkaistu 5.10.2021 Väyläviraston kuulutussivuilla.

VUOROVAIKUTUSTILAISUUDET
Suunnittelukohteen vuorovaikutustilaisuus oli alunperin 16.2.2022, mutta siirrettiin teknisen ongelmien vuoksi. 16.2. tilaisuuden kutsun löydät täältä: kutsu. Uusi vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 2.3.2022. ​​​​​Kutsu 2.3.2022 vuorovaikutustilaisuuteen löytyy täältä: kutsu
​​​
Vuorovaikutustilaisuudessa suunnitelmaluonnoksia esiteltiin asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Suunnitelmaluonnoksista oli mahdollista antaa palautetta 17.3.2022 saakka.
​​​​Lisätietoja löytyy myös täältä: https://www.sitowise.com/fi/halluajarvi-horsma-ratasuunnitelma-simo

ESITTELYAINEISTO

Tilaisuuden esittelyaineisto:

Yleiskartta 1

Yleiskartta 2 

Esitysaineisto

SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN
​​​​​​​Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta.

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.