Hyppää sisältöön

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen välillä Halluajärvi-Horsma, ratasuunnitelma, Simo

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

 

  • Ratasuunnittelman aloitus 10/2021
  • Vuorovaikutustilaisuus 2-3/2022
  • Ratasuunnitelma nähtävillä 11-12/2022
  • Ratasuunnitelman hyväksyntä 2023

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2023
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • parantaa tasoristeysturvallisuutta
  • varmistaa häiriötön liikenne rautatiellä

Nykytila

Oulu–Kemi-rata on 105 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty rataosuus, jonka maksiminopeus on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.
Oulu-Laurila rataosalla on nykyisin 43 käytössä olevaa tasoristeystä, joista 6 sijaitsee Oulun kaupungin alueella, 19 Iin kunnan alueella, 11 Simon kunnan alueella ja 7 Kemin kaupungin alueella.

Rataosuudella kulkee noin 14 henkilö- ja 5-10 tavarajunaa vuorokaudessa. Vuonna 2018 rataosuudella tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa ja kuljetettiin 1,1 milj. tonnia tavaraa.

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu–Haaparanta rataosuuden suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea, mm. Oulu–Laurila rataosuuden tarveselvitykseen sekä ratasuunnitelmiin.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen sekä häiriöttömän liikenteen varmistaminen Oulu-Laurila rataosalla. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit.

Tietoja hankkeen tasoristeyksistä löydät Tasoristeyspalvelusta.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

ALOITUSKUULUTUS
Ratasuunnitelma aloituskuulutus on julkaistu 5.10.2021 Väyläviraston kuulutussivuilla.

VUOROVAIKUTUSTILAISUUDET
Suunnittelukohteen vuorovaikutustilaisuus oli alunperin 16.2.2022, mutta siirrettiin teknisen ongelmien vuoksi.  Uusi vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 2.3.2022. ​​​​​

SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Suunnitelma oli nähtävillä 22.11.2022-22.12.2022.

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Väylävirasto käsittelee saadut muistutukset ja lausunnot vuoden 2023 aikana.  Arvioitu hyväksyminen 4-12/2023. 

Nostoja nähtävillä olleesta suunnitelma-aineistoista:

A1-1 Sisällysluettelo
Ratasuunnitelman yleisesite
A2 Ratasuunnitelmaselostus
A3 Hyväksymisehdotus
A4 Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus
3700 72 6501 Yleiskartta 1
3700 72 6502 Yleiskartta 2
3700 72 6503 Suunnitelma, M1
3700 72 6504 Suunnitelma, Y1
3700 72 6505 Suunnitelma, Y2
3700 72 6506 Suunnitelma, Y3
3700 72 6507 Suunnitelma, Y4
3700 72 6508 Suunnitelma, Y5, Y6 & Y12
3700 72 6509 Suunnitelma, Y7 & Y8
3700 72 6510 Suunnitelma, Y9 & Y10
3700 72 6511 Pituusleikkaus, M1
C2 3700 72 6520 S2 Tikkalanojan putkisilta, pääpiirustus

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.