Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jyri Mustonen

  • 029 534 3068

Vaalimaan rajanylityspaikan kunnostustyöt

Vaalimaan rajanylityspaikalla muutetaan vanhan rekkaparkin alue nykytarpeita vastaavaksi. Läpivalaisulaitteisto uusitaan ja henkilöliikennekeskuksessa parannetaan henkilökunnan työskentelyedellytyksiä uusimalla asiakaspalvelupisteet. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu vuonna 2021.

Vaalimaan rajanylityspaikka ilmasta kuvattuna vuonna 2015.

Hankkeen taustat

Suomen ja Venäjän välisen rajan vilkkain matkustajaliikenteen rajanylityspaikka on Vaalimaan rajavartioasema. Se sijaitsee Vaalimaan kylässä Virolahden kunnassa. 

Vaalimaa-Torfjanovka oli avautuessaan ensimmäinen maantieliikenteen rajanylityspaikka Suomen ja Neuvostoliiton välillä, se avattiin vuonna 1958.

Venäjän puoleinen raja-asema on nimeltään Torfjanovka (ven. МАПП Торфяновка, MAPP Torfjanovka, eli kansainvälinen ajoneuvojen tarkastuspiste Torfjanovka). Vaalimaan rajalla kirjattiin vuonna 2019 kaikkiaan 2 463 000 rajanylitystä. 

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joilla parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Vaalimaan rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.5.2019.

Kehittämishankkeen budjetti on 5,60 M€, johon tukea saadaan 4,48 M€. Väyläviraston osuus projektista 1,28 M€, johon saamme tukea 1,03 M€.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta.

Hankkeen tavoitteet

Vaalimaan rajanylityspaikan kehittämishankkeessa tieliikenteen kaistajärjestelyjä kehitetään liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Tarkastushenkilökunnan työskentelyedellytyksiä parannetaan kehittämällä valvontajärjestelmiä. Rajanylitysaseman kapasiteetti kasvaa hiukan näiden järjestelyjen ansiosta, ja riittää pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeessa ovat mukana Väylävirasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaatti-kiinteistöt, Pietarin direktoraatti ja ITM Oy.

Hankkeen eteneminen

Tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.5.2019. Rakennustyöt ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jota rahoittavat Euroopan unioni, Venäjä ja Suomi.

CBC 2014-2020 -ohjelman logo.