Hyppää sisältöön

Vaalimaan rajanylityspaikan kunnostustyöt

Vaalimaan rajanylityspaikalla muutettiin vanhan rekkaparkin alue nykytarpeita vastaavaksi. Läpivalaisulaitteisto uusittiin ja henkilöliikennekeskuksessa parannettiin henkilökunnan työskentelyedellytyksiä uusimalla asiakaspalvelupisteet. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistui kesäkuussa 2023.

Vaalimaan rajanylityspaikka ilmasta kuvattuna vuonna 2015.

Hankkeen taustat

Suomen ja Venäjän välisen rajan vilkkain matkustajaliikenteen rajanylityspaikka on Vaalimaan rajavartioasema. Se sijaitsee Vaalimaan kylässä Virolahden kunnassa. 

Vaalimaa-Torfjanovka oli avautuessaan ensimmäinen maantieliikenteen rajanylityspaikka Suomen ja Neuvostoliiton välillä, se avattiin vuonna 1958.

Venäjän puoleinen raja-asema on nimeltään Torfjanovka (ven. МАПП Торфяновка, MAPP Torfjanovka, eli kansainvälinen ajoneuvojen tarkastuspiste Torfjanovka). Vaalimaan rajalla kirjattiin vuonna 2019 kaikkiaan 2 463 000 rajanylitystä. 

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni ja Suomen Tasavalta.

Vaalimaan rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.5.2019.

Kehittämishankkeen budjetti oli 5,60 M€, johon tukea saatiin 4,48 M€. Väyläviraston osuus projektista oli 1,28 M€, johon saimme tukea 1,03 M€.

Hankkeen tavoitteet

Vaalimaan rajanylityspaikan kehittämishankkeessa tieliikenteen kaistajärjestelyjä kehitettiin liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Tarkastushenkilökunnan työskentelyedellytyksiä parannettiin kehittämällä valvontajärjestelmiä. Rajanylitysaseman kapasiteetti kasvoi hiukan näiden järjestelyjen ansiosta, ja riittää pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeessa olivat mukana Väylävirasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaatti-kiinteistöt ja Fintraffic Oy.

Hankkeen eteneminen

Tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.5.2019. Rakennustyöt etenivät suunnitellussa aikataulussa ja koko hanke valmistui kesäkuussa 2023.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jota rahoittavat Euroopan unioni ja Suomi.