Hyppää sisältöön
Usein kysytyt kysymykset
 • Hankkeen 18 milj. € suunnittelukokonaisuuteen kuuluu tällä hetkellä Lahdenperä–Jämsä-välin rataoikaisun suunnittelu, Laihalammin uuden liikennepaikan suunnittelu, Torkkelin liikennepaikan vaihdemuutostöiden suunnittelu ja Muuramen liikennepaikan kolmannen raiteen suunnittelu sekä muita pienempiä kehittämistoimenpiteitä. Vuoden 2020 lopussa käynnistynyt suunnittelu valmistuu vuoteen 2024 mennessä.

  Hankkeen 19 milj. € rakentamiskokonaisuuteen kuuluu Oriveden länsipään puolenvaihtopaikan täydentäminen, kiskonvaihto eteläiselle raiteelle Tampere-Orivesi-välillä, Torkkelin liikennepaikan vaihdemuutokset, olemassa olevien liikennepaikkojen päällysrakenteiden osittainen uusinta sekä Muuramen liikennepaikan kolmannen raiteen rakentaminen. Toimenpiteet tarkentuvat hankkeen aikana. Rakentamissuunnittelu ja rakentaminen ajoittuvat vuosille 2021-2023.
   

 • Tavoitteena on parantaa tavaraliikenteen kulkumahdollisuuksia, parantaa henkilöliikenteen nopeustasoa ja kapasiteettia sekä vähentää liikenteen häiriöherkkyyttä.

 • Ympäristövaikutuksia selvitetään mm. Lahdenperän ja Jämsän välillä tehtävällä ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä (YVA). YVAssa arvioidaan radan rakentamisen ja käytön aikaisia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia esimerkiksi luonnonoloihin, väestöön, maisemaan ja meluun sekä esitetään haitallisten vaikutusten torjunta- tai lieventämistoimenpiteitä.

 • Vuonna 2018 julkaistun tarveselvityksen (https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lr_2018_ratayhteyden_tampere-jyvaskyla_web.pdf) mukaan nyt suunniteltava kokonaisuus, johon kuuluu Laihalammin, Torkkelin sekä Muuramen liikennepaikat ja Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisu, on kustannustehokkain ratkaisu junaliikenteen sujuvoittamiseksi tällä rataosuudella. Tarveselvityksessä on esitetty myös muita mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa toteutettavia kehittämistoimenpiteitä.

 • Linjausvaihtoehdon valintaan vaikuttaa ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tulokset. YVA-prosessi ei ole päätöksentekoprosessi itsessään, mutta antaa tukea päätöksenteolle – tekniset ratkaisut, taloudelliset ja ympäristöasiat vaikuttavat lopulliseen päätökseen linjauksesta.

 • Ajotunneleita ei ole toistaiseksi suunniteltu, vaan sisäänkäynti tapahtuisi rataoikaisutunnelin päädyistä.

 • Uusia liikennepaikkoja ei ole suunniteltu kyseisille alueille. 

 • Louhintamassat pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan kaksoisraiteiden ja tiejärjestelyiden rakennekerroksissa. Sijoitusalueet ja kiviaineksen käsittely määritettään seuraavissa suunnitteluvaiheissa.