Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä hankkeesta
 • Pieksämäki on rautatieliikenteen merkittävä risteysasema. Rautatiet risteävät Pieksämäellä neljästä suunnasta: Kouvola, Kuopio, Joensuu ja Jyväskylä. Pieksämäen aseman kautta kulkee vuodessa yli 300 000 matkustajaa eli keskimäärin noin 800 henkilöä päivässä.

  Matkustajalaitureiden kunto- ja varustetaso ei ole vastannut nykyisiä esteettömän liikkumisen vaatimuksia. Hanke täydentää ja jatkaa Pieksämäen kaupungin asema-alueella toteuttamia muutos- ja kehitystöitä.

 • Laiturialueen esteettömyyttä ja ilmettä parannetaan vastaamaan vilkasliikenteisen rautatieristeysaseman tarpeita. Aseman matalat laiturit muutetaan korkeiksi ja varustetaan esteettömyysvaatimusten edellyttämillä rakenteilla ja merkinnöillä. Kulkureitit varustetaan tuntoon perustuvilla merkinnöillä. Asemalaiturien hissit ja opasteita uusitaan. Raide 2 puretaan ja raiteen 3 linjausta muutetaan.

 • Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikenlaisten ihmisten tasa-arvoista huomioimista rakennetussa ympäristössä, kuten julkisissa liikennevälineissä. Esteettömyysratkaisuilla tuetaan esimerkiksi näkö- tai liikkumisrajoitteisten ihmisten itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia.

 • Esteettömyyttä koskevia vaatimuksia ovat esimerkiksi asemalaitureiden oikea korkeus, esteettömien reittien yhtenäisyys, reittien leveys ja merkitseminen tuntoon ja näköön perustuvilla merkinnöillä, opasteiden selkeys ja valaistuksen riittävä taso.

  Rautatiealueiden esteettömyyden vähimmäisvaatimukset määritellään Euroopan komission PRM-YTE-asetuksessa (Komission asetus 1300/2014). Asetuksen tavoitteena on parantaa vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään.

  Esimerkkejä esteettömyysratkaisuista Pieksämäen rautatieasemalla:

  Radan suunnasta kuvattu asemalaiturin profiili, jossa uusittu vasen reuna nousee oikeaa reunaa korkeammalle. Pieksämäen asemalaiturit nousevat parikymmentä senttiä aiempaa korkeammalle.

  Lapsi nousee asemalaiturilta junaan potkupyörää taluttaen, laituri ja junan lattia ovat samassa tasossa. Korotetut laiturit sujuvoittavat junaan nousemista.

  Asfalttipintaisessa asemalaiturissa erottuvat betoninen laattapolku, jossa pitkittäiset urat, sekä laiturin reunan kivetty vaara-alueen huomioraita. Tuntoon perustuvat merkinnät auttavat näkörajoitteista henkilöä hahmottamaan kulkureitit ja vaara-alueet, kuten laiturialueen reunat.

  Hissin oven yläpuolella opastekyltti raiteille 3–6 sekä valkoinen, kulmikas kaiutin. Äänimajakat ohjaavat näkörajoitteista kulkijaa puheen avulla. Majakat kertovat esimerkiksi laitureille johtavien portaiden ja hissien sijainnin.

  Punatiilisen rakennuksen ulkoseinällä tolppa, jossa sinipohjaisessa merkissä pyörätuolin ja saattajan hahmot. Raideliikenteen saattopisteet on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua junaan siirtymiseen.

 • Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2023 reunalaiturit 1 ja 6 uusittiin ja varustettiin pysäkkikatoksilla. Laiturin 6 entinen katos purettiin. Molempien laitureiden valaistukset ja laiturin 6 hissi uusittiin. Asematunnelin kohdalta parannettiin laiturien kansien vedeneristystä. Lisäksi tehtiin vähäisiä raide- ja turvalaitemuutoksia. Pieksämäen henkilöratapihan muutostyöt vuonna 2023: laiturit 1 ja 6 korotetaan ja niille asennetaan pysäkkikatokset.

  Reunalaiturit varustettiin pysäkkikatoksilla.

 • Hankkeen toisessa vaiheessa puretaan raide 2. Välilaituri 3–4 uusitaan ja sitä levennetään pohjoispäästä. Asematunnelin vedeneristystä parannetaan laiturin ja muutosalueen raiteiden kohdalla. Laiturin nykyistä katosta parannetaan ja sen portaat ja hissi uusitaan.

  Pieksämäen henkilöratapihan muutostyöt vuonna 2024: raide 2 poistetaan ja raide 3 siiretään kulkemaan poistetun raiteen paikalla, välilaituri 3–4 korotetaan ja levennetään ja sen nykyistä katosta parannetaan.

   

 • Hankkeen rakennustyöt eivät vaikuta junaliikenteen aikatauluihin. Osa junavuoroista kuitenkin liikennöidään tavanomaisesta poikkeavilla laitureilla. Työmaa-alueet on suljettu ulkopuoliselta liikenteeltä.

 • Käynnissä olevasta hankkeesta vastaa Väylävirasto.

  Asema-alue on monitoimijaympäristö, jossa eri osapuolet toimivat kiinteässä yhteistyössä. Väylävirasto vastaa laiturialueesta ja -yhteyksistä ja niihin liittyvästä infrasta ja niiden varusteista. Asemarakennuksesta vastaa VR-Yhtymä Oyj. Junien liikennöinnistä vastaavat rautatieoperaattorit. Liikenteenohjauksesta ja matkustajainformaatiosta vastaa Fintraffic Oy. Muusta asemanseudusta ja sen kehittämisestä vastaa Pieksämäen kaupunki. 

 • Hankkeen kustannusennuste Väyläviraston vastuulla olevien töiden osalta on 6,1 miljoonaa euroa.

 • Laiturimuutostöiden ensimmäinen vaihe valmistui marraskuussa 2023. Vaiheen 2 työt ajoittuvat huhti–syyskuulle 2024. Hanke on kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2024.