Hyppää sisältöön

Vesiväylien kunnossapidon kilpailutus

Vesiväylänhoidon ja kanavien käytön ja kunnossapidon sopimukset kilpailutetaan pääasiassa ennakkoon laaditun kilpailutusohjelman mukaisesti. Niin rannikolla, sisävesialueilla kuin kanavillakin sopimusalueita on kahdeksan. Sopimukset ovat pääasiassa 5-vuotisia.

Väylänhoidon hankinta-aikataulu 2020

Väylävirasto on tarkistanut vesiväylien hoidon kilpailutusohjelmaansa ja -strategiaansa kevään 2020 aikana. Kilpailutusohjelmaa ja aikataulua voidaan muuttaa tähän perustuen vuodesta 2021 alkaen.

Vesiväylien kiinteitä turvalaitteita korjataan ja uusitaan usein puitesopimuskumppaneiden toimesta. Puitesopimus on kilpailutettu vuosille 2018 - 2020 ja kilpailutus vuosille 2021-2023 on meneillään. Myös vesiväylien suunnittelussa ja tutkimuksissa hyödynnetään omia puitesopimuksia. Isoimmat hankkeet sekä kunnossapitoruoppaukset kilpailutetaan erikseen. Hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen Hilma-hankintaportaalissa.

MARKKINAVUOROPUHELU: Pohjanlahden väylänhoito 2022-2027

Markkinavuoropuhelulla on tarkoitus kartoittaa palvelun markkinoita sekä selvittää väylänhoidon urakkamalliin liittyviä kysymyksiä. Tilaajan tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta tarjouskilpailut voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Urakan esittelytilaisuus järjestettiin 25.8.2021.

Asiakirjaluonnokset 2022 meriväylänhoitoon voit ladata tästä linkistä.

Esittelytilaisuuden esitysmateriaalit voit ladata tästä linkistä.

Markkinakyselyn kyselylomakkeen voita ladata tästä linkistä. Palautus 10.9.2021 mennessä tiina.leiviska (at) infrap.fi.

 

Esittelytilaisuus: Suomenlahden väylänhoito 2021-2026

Esittelytilaisuus järjestettiin 4.12.2020. Kiitos kaikille osallistujille.

Suomenlahti 2021-2026 esittelyaineiston voi ladata tästä linkistä.