Vesiväylien kunnossapidon kilpailutus

Vesiväylänhoidon ja kanavien käytön ja kunnossapidon sopimukset kilpailutetaan pääasiassa ennakkoon laaditun kilpailutusohjelman mukaisesti. Niin rannikolla, sisävesialueilla kuin kanavillakin sopimusalueita on kahdeksan. Sopimukset ovat pääasiassa 5-vuotisia.

Väylänhoidon hankinta-aikataulu 2020

Väylävirasto on tarkistanut vesiväylien hoidon kilpailutusohjelmaansa ja -strategiaansa kevään 2020 aikana. Kilpailutusohjelmaa ja aikataulua voidaan muuttaa tähän perustuen vuodesta 2021 alkaen.

Vesiväylien kiinteitä turvalaitteita korjataan ja uusitaan usein puitesopimuskumppaneiden toimesta. Puitesopimus on kilpailutettu vuosille 2018 - 2020 ja kilpailutus vuosille 2021-2023 on meneillään. Myös vesiväylien suunnittelussa ja tutkimuksissa hyödynnetään omia puitesopimuksia. Isoimmat hankkeet sekä kunnossapitoruoppaukset kilpailutetaan erikseen. Hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen Hilma-hankintaportaalissa.

Tarjouspyyntö: Suomenlahden väylänhoito 2021-2026

Suomenlahden väylänhoito 2021-2026 urakan tarjouspyynnön liitteenä (sopimusasiakirja 8a) olevat urakkakartat voi ladata alla olevista linkeistä:

Esittelytilaisuus: Suomenlahden väylänhoito 2021-2026

Esittelytilaisuus järjestettiin 4.12.2020. Kiitos kaikille osallistujille.

Suomenlahti 2021-2026 esittelyaineiston voi ladata tästä linkistä.