Hyppää sisältöön

Vesiväylien kunnossapidon kilpailutus

Vesiväylänhoidon ja kanavien käytön ja kunnossapidon sopimukset kilpailutetaan pääasiassa ennakkoon laaditun kilpailutusohjelman mukaisesti. Niin rannikolla, sisävesialueilla kuin kanavillakin sopimusalueita on kahdeksan. Sopimukset ovat pääasiassa 5-vuotisia.

Väylänhoidon hankinta-aikataulu 2020

Väylävirasto on tarkistanut vesiväylien hoidon kilpailutusohjelmaansa ja -strategiaansa kevään 2020 aikana. Kilpailutusohjelmaa ja aikataulua voidaan muuttaa tähän perustuen vuodesta 2021 alkaen.

Vesiväylien kiinteitä turvalaitteita korjataan ja uusitaan usein puitesopimuskumppaneiden toimesta. Puitesopimus on kilpailutettu vuosille 2018 - 2020 ja kilpailutus vuosille 2021-2023 on meneillään. Myös vesiväylien suunnittelussa ja tutkimuksissa hyödynnetään omia puitesopimuksia. Isoimmat hankkeet sekä kunnossapitoruoppaukset kilpailutetaan erikseen. Hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen Hilma-hankintaportaalissa.

 

ESITTELYTILAISUUS: Suomenlahden väylänhoito 2023-2028

Urakan esittelytilaisuus on järjestetty 18.11.2022. Tilaisuuden esitysmateriaalit on ladattavissa tästä linkistä.

 

Suomenlahden väylänhoito 2023-2028

Tarjouspyynnön (pvm. 4.10.2022) liitteenä olevat urakkakartat (turvalaitteet ja väylänhoitoluokat), liite 8a, on ladattavissa alla olevista linkeistä (zip-tiedostoja):

MARKKINAVUOROPUHELU: Suomenlahden väylänhoito 2023-2028

Markkinavuoropuhelulla on tarkoitus kartoittaa palvelun markkinoita sekä selvittää väylänhoidon urakkamalliin liittyviä kysymyksiä. Tilaajan tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta tarjouskilpailut voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Urakan esittelytilaisuus järjestettiin 20.4.2022.

Esittelytilaisuuden esitysmateriaalit ovat ladattavissa tästä linkistä (päivitetty 29.4.2022).

Asiakirjaluonnokset Suomenlahden väylänhoito 2023-2028 voit ladata tästä linkistä.

Väylänhoidon yleiset sopimusehdot voit ladata tästä linkistä (päivitetty 24.3.2022).