Taitorakennerekisterin ja taitorakenteiden tarkastajien koulutukset

Väylävirasto järjestää taitorakenteiden tarkastuksiin ja Taitorakennerekisterin käyttöön liittyviä koulutuksia.

Taitorakennerekisterin rakenneluokkakohtaisista muokkaaja- ja tarkastajaoikeuksista kerrotaan tarkemmin Rakenteiden suunnittelijat ja tarkastajat-sivulla.

Taitorakennerekisterin käyttäjäkoulutusten materiaaleista kerrotaan Koulutusten materiaalia-sivulla.

Taitorakennerekisterin käyttäjäkoulutusten ja taitorakenteiden tarkastajakurssien periaatteet ja ajankohdat

Väylävirasto järjestää Taitorakennerekisterin käyttäjäkoulutuksia vuosittain loka–marraskuussa. Käyttäjäkoulutukset koostuvat peruskurssista ja pätevyysluokkakohtaisista muokkaajakursseista (silta, tunneli ja vesirakenteet). Koulutukset järjestetään yleensä etäyhteydellä.

Taitorakennereksiterin muokkaajille voidaan lisäksi järjestää pätevyysluokittain erillisiä jatkokoulutuksia kalenterivuoden aikana. Jatkokoulutukseen osallistuminen on pakollista muokkaajaoikeuden säilyttämiseksi.

Taitorakenteiden tarkastajakurssit järjestetään yleensä joka toinen vuosi painottuen elo–syyskuuhun. Tarkastajakurssit järjestetään pätevyysluokittain (silta, tunneli ja vesirakenteet). Koulutus tapahtuu lähiopetuksessa ja verkko-opetusympäristössä.

Taitorakenteiden tarkastajille voidaan lisäksi järjestää pätevyysluokittain jatkokoulutuksia tarpeen mukaan. Jatkokoulutukset järjestetään yleensä keväällä ennen tarkastuskauden alkamista etäyhteydellä. Jatkokoulutukseen osallistuminen on pakollista tarkastajapätevyyden säilyttämiseksi.

Pätevyysluokkakohtaisten muokkaaja- ja tarkastajapätevyyksien säilyttämiseksi pakollisten jatkokoulutusten ajankohdat ja käytännöt tiedotetaan Väyläviraston verkkosivuilla. Myös henkilökohtaisia sähköposteja käytetään mahdollisimman paljon, mutta Väylävirastolla ei ole varmuudella käytössään kohderyhmien kaikkien henkilöiden ajantasaista sähköpostiosoitetta.

Jokaisen Väyläviraston extranetin käyttäjän on huolehdittava LX-tunnukseensa liitettyjen yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

Tulevat koulutukset

Taitorakennerekisterin käyttäjien ja taitorakenteiden tarkastajien koulutusten alustava aikataulusuunnitelma on

 • Taitorakennerekisterin peruskursseja syksyllä 2024 (lisätietoja julkaistaan kesällä 2024)
 • Pätevyysluokkakohtaiset muokkaajakurssit syksyllä 2024 (lisätietoja julkaistaan kesällä 2024)
 • Taitorakenteiden tarkastajakurssi vuonna 2024 (ks. tarkemmat tiedot kurssin omalla verkkosivulla)

Taitorakenteiden tarkastajakurssi 2024

Tarkastajakurssin tiedot löytyvät kurssin omalta verkkosivulta.

Taitorakennerekisterin käyttäjäkoulutukset syksyllä 2023

Oheiset tiedot vanhentuneita, mutta ne on jätetty näkyviin, jotta koulutuksista kiinnostuneet voivat tutustua aiemmin pidettyjen koulutusten käytäntöihin.

Syksyllä 2023 järjestettävät kurssit on suunnattu ensikertalaisille. Aiemmin hyväksytysti suoritetut kurssit ovat voimassa.

Peruskurssit ja muokkaajakurssit kestävät yhden päivän. Koulutuspäivä koostuu luennoista ja harjoituksista. Peruskurssilla ei järjestetä tenttiä. Muokkaajakurssin hyväksyttyyn suorittamiseen voi kuulua tentti ja/tai harjoitustyö, joista tiedotetaan kurssien ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssit järjestetään etäyhteydellä (Teams) ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutuksen alkua.

Taitorakennerekisterin peruskurssit:

 • 1.11. 8:30-16:00
 • 8.11. 8:30-16:00

Peruskurssin suorittaneet henkilöt voivat osallistua pätevyysluokkakohtaisille muokkaajakursseille.

Siltamuokkaajakurssit:

 • 17.11. 8:30-16:00
 • 23.11. 8:30-16:00

Tunnelimuokkaajakurssit:

 • 15.11. 8:30-16:00
 • 21.11. 8:30-16:00

Vesirakenteiden muokkaajakurssit:

 • 16.11. 8:30-16:00
 • 28.11. 8:30-16:00

Muokkaajakurssin suorittaneet henkilöt voivat osallistua pätevyysluokkakohtaisille tarkastajakursseille.