Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Markku Merenlahti

  • 0295 038 270

TV Infraconsulting Service Oy

konsultti

Tuomas Vullli

  • 040 5957 440

Oteran Oy

työmaapäällikkö

Mikko Heikkinen

  • 050 3264 133

Vt 6 ja mt 870 Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo ja Kajaani

Tiehanke Valmistunut Kainuu

Valtatie 6 on Pernajan Koskenkylästä Kajaaniin johtava maantie. Tie on itäisimmän Suomen tärkein pohjois-eteläsuuntainen reitti. Maantie 870 on Pohjois-Savosta Kainuun alueelle kulkeva seututie. Maantieltä 870 on yhteys Talvivaaran nikkelikaivokselle.

Suunnittelukohteen merkittävimpänä ongelmana on ollut kevyen liikenteen turvattomuus sekä valaistuksen puuttuminen.

Hankkeessa rakennettiin alikulut valtatielle 6 ja maantielle 870 Kontinjoen kylän kohdalla. Parkuantien alikulku sijaitsee Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan alueilla valtatien 6 ja maantien 870 risteysalueella. Lontanniemen alikulku sijaitsee Sotkamon kunnan alueella valtatie 6 ja Kontinjoentien/Lontanniementien risteysalueella.

Alikulkujen lisäksi hankkeessa rakennettiin kevyen liikenteen väyliä, vesistösilta sekä linja-autopysäkkipari.

Toimenpiteillä parannettiin merkittävästi kevyen liikenteen turvallisuutta ja ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 3,4 milj. euroa.

Hankealueen kartta