Koulutusten materiaalia

Liikenneviraston järjestämien koulutuksien ja seminaarien materiaalia.

Siltaeurokoodikoulutus - Betonirakenteet ja geosuunnittelu

Tiesilta - betonirakenne; Dipl.ins. Niklas Gordin, Sito Oy

Tiesilta - jännebetonirakenne; Dipl.ins. Juha Litmanen, Siltanylund Oy
Rautatiesilta - väsytys, sillan ja maan yhteistoiminta;Dipl.ins. Anssi Laaksonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Maanvarainen perustus;Dipl.ins. Heikki Lilja, Liikennevirasto
Kallionvarainen perustus;Tekn. yo Tuomas Kaira, Ins.tsto Pontek Oy
Lyöntipaaluperustus;Tekn. yo Tuomas Kaira, Ins.tsto Pontek Oy
Suurpaaluperustus;Tekn. yo Tuomas Kaira, Ins.tsto Pontek Oy

Siltaeurokoodikoulutus - Teräs-, liitto- ja puusillat

Teräspalkkisilta, Eriksson; Dipl.ins. Erik Eriksson, WSP Finland Oy

Teräspalkkisilta, Järvenpää; Dipl.ins. Matti-Esko Järvenpää, WSP Finland Oy

Siltarakenteiden värähtelymitoitus, värähtelymitoituksen periaatteet; Tekn. tri Risto Kiviluoma, WSP Finland Oy
Kevyen liikenteen siltojen mukavuuskriteerit; Tekn. lis. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto
Kevyen liikenteen siltojen mukavuuskriteerit, vertailulaskelmat; Tekn. yo. Ville Leskinen, Liikennevirasto