Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jyri Mustonen

  • 029 534 3068

Imatran rajanylityspaikan kehittäminen

Hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan Imatran rajanylityspaikan infrastruktuuria ja rakennetaan uusi junien läpivalaisulaite. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu 2022.

Imatran rajanylityspaikka ilmasta kuvattuna vuonna 2019.

Hankkeen taustat

Imatran rajanylityspaikka on yksi vilkkaimpia Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen kansainvälisiä rajanylityspaikkoja. Rautatierajanylityspaikka on tilapäisen rajanylityspaikan statuksella, joka mahdollistaa tavarakuljetukset Venäjältä Suomeen. Asema vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta ja muista lakisääteisistä valvontatehtävistä toimialueellaan.

Imatran Venäjän puoleisen raja-aseman nimi on Svetogorsk. Imatran rajanylityspaikka on Suomen itärajan kolmanneksi vilkkain asema, vuonna 2019 rajanylityksiä kirjattiin yhteen 1 588 000, joista 700 000 oli ajoneuvoja.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Venäjä ja Suomi. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joilla parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Imatran rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä tuli voimaan 1.3.2019.

Kehittämishankkeen budjetti on 5,23 M€, johon tukea saadaan 4,18 M€. Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta.

Hankkeen tavoitteet

Imatran rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä tieliikenteen että raideliikenteen osalta. Rataliikenteen toimintaympäristöä kehitetään rajanylityspaikalla Tullin uuden junien läpivalaisulaitteen avulla. Tieliikenteen kaistajärjestelyjä kehitetään liikenteen sujuvuuden parantamiseksi muun muassa siirtämällä tax free -palautuspiste uuteen paikkaan. Tarkastushenkilökunnan työskentelyedellytyksiä parannetaan kehittämällä valvontajärjestelmiä. Rajanylitysaseman kapasiteetti kasvaa jonkin verran näiden järjestelyjen ansiosta, ja se tulee riittämään pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeessa ovat mukana Väylävirasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Pietarin direktoraatti, ITM Oy ja Finrail Oy.

Hankkeen eteneminen

Imatran rajanylityspaikan kehittämistä koskeva tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä on voimassa. Rakennustyöt alkoivat keväällä 2020 ja ovat edenneet aikataulun mukaisesti.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jota rahoittavat Euroopan unioni, Venäjä ja Suomi.

CBC 2014-2020 -ohjelman logo.