Imatran rajanylityspaikan kehittäminen

Hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan Imatran rajanylityspaikan infrastruktuuria, etenkin rataosuutta. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu 2022.

Hankkeen taustat

Imatran rajavartioasema on yksi vilkkaimpia Suomen ja Venäjän välisen maantie- ja rautatieliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikkoja. Se vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta ja muista lakisääteisistä valvontatehtävistä toimialueellaan.

Rautatien tavaraliikennettä palvelee Enson toinen toimipiste.

Imatran Venäjän puoleisen raja-aseman nimi on Svetogorsk. Imatran rajanylityspaikka on Suomen itärajan kolmanneksi vilkkain asema, vuonna 2018 rajanylityksiä kirjattiin yhteen 1 526 000, joista 700 000 oli ajoneuvoja.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joilla parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Imatran rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus EU:n ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.3.2019.

Kehittämishankkeen budjetti on 5,23 M€, johon tukea saadaan 4,18 M€. Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta, alkaen.

Hankkeen tavoitteet

Imatran rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä tieliikenteen että raideliikenteen osalta. Rataliikenteen oloja kehitetään rajanylityspaikalla uuden läpivalaisulaitteen avulla. Tieliikenteen kaistajärjestelyjä kehitetään liikenteen sujuvuuden parantamiseksi muun muassa siirtämällä tax free -palautuspiste uuteen paikkaan. Tarkastushenkilökunnan työskentelyedellytyksiä parannetaan kehittämällä valvontajärjestelmiä. Rajanylitysaseman kapasiteetti kasvaa jonkin verran näiden järjestelyjen ansiosta, ja riittää pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeessa ovat mukana Väylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli ja Mintrans.

Hankkeen eteneminen

Imatran rajanylityspaikan kehittämistä koskeva tukirahoitussopimus EU:n ja Väyläviraston on allekirjoitettu ja kunnostustoimien suunnittelutyöt on käynnistetty. Rakennustyö alkaa arviolta keväällä 2020.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen rahoituksella.

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.09.2019