Hyppää sisältöön

Imatran rajanylityspaikan kehittäminen

Hankkeessa kunnostettiin ja parannettiin Imatran rajanylityspaikan infrastruktuuria ja rakennettiin uusi junien läpivalaisulaite. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistui kesäkuussa 2023.

Imatran rajanylityspaikka ilmasta kuvattuna vuonna 2019.

Hankkeen taustat

Imatran rajanylityspaikka on yksi vilkkaimpia Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen kansainvälisiä rajanylityspaikkoja. Rautatierajanylityspaikka on tilapäisen rajanylityspaikan statuksella, joka mahdollistaa tavarakuljetukset Venäjältä Suomeen. Asema vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta ja muista lakisääteisistä valvontatehtävistä toimialueellaan.

Imatran Venäjän puoleisen raja-aseman nimi on Svetogorsk. Imatran rajanylityspaikka on Suomen itärajan kolmanneksi vilkkain asema, vuonna 2019 rajanylityksiä kirjattiin yhteen 1 588 000, joista 700 000 oli ajoneuvoja.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni ja Suomi.

Imatran rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisen ja Väyläviraston välillä tuli voimaan 1.3.2019.

Kehittämishankkeen budjetti oli 5,23 M€, johon tukea saatiin noin 4,18 M€.

Hankkeen tavoitteet

Imatran rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannettiin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä tieliikenteen että raideliikenteen osalta. Rataliikenteen toimintaympäristöä kehitettiin rajanylityspaikalla Tullin uuden junien läpivalaisulaitteen avulla. Tieliikenteen kaistajärjestelyjä kehitettiin liikenteen sujuvuuden parantamiseksi muun muassa siirtämällä tax free -palautuspiste uuteen paikkaan. Tarkastushenkilökunnan työskentelyedellytyksiä parannettiin kehittämällä valvontajärjestelmiä. Rajanylitysaseman kapasiteetti kasvoi jonkin verran näiden järjestelyjen ansiosta, ja se tulee riittämään pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeessa olivat mukana Väylävirasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, ITM Oy ja Finrail Oy.

Hankkeen eteneminen

Rakennustyöt Imatran rajanylityspaikalla alkoivat keväällä 2020. Hanke valmistui kesäkuussa 2023.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jota rahoittavat Euroopan unioni ja Suomi.