Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Ramboll Finland Oy (tiesuunnittelu)

projektipäällikkö

Satu Rajava

  • 040 5171 432

Valtatien 2 parantaminen Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä, Pori ja Ulvila, tiesuunnitelma

Porin keskustan kohdalla sekä Porin satamien, että lounaisrannikon suuntaisen valtatie 8:n tavara- ja henkilöliikennettä osana TEN kattavaa verkkoa. Vt 2 ja vt 8 nelikaistaistaminen Porin keskustassa jäi toteutumatta edellisessä parannushankkeessa 1988. Tiejakson ensisijainen ongelma on liittymien häiriöalttius sekä liittymävälien ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita. Hankkeen tavoitteena on yhteensovittaa kahden valtatien merkittävästi kasvanut liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön.

Raskasta liikennettä suunnitteluosuudella syyskesän maisemassa.

Ajankohtaista

Tiesuunnitelma valmistui toukokuussa 2022. Tiesuunnitelma-aineistoon voi tutustua suunnitelmakonsultin sivuilla. 

Seuraavaksi hankkeesta laaditaan YVA-arviointi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen päätöksen mukaisesti. YVA päättyy vuoden 2024 loppuun mennessä, jonka jälkeen tiesuunnitelma lähetetään hallinnolliseen käsittelyyn. Tiesuunnitelman hyväksymispäätös odotetaan saatavan vuoden 2025 loppuun mennessä, jonka jälkeen hankkeella on toteuttamisvalmius. YVAn perustietoja, usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen sekä tietoa tulevista tapahtumista löytää hankesivulta Valtatien 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla, YVA.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Valtatie 2 Porin keskustan kohdalla on yksiajoratainen lukuun ottamatta Laanin eritasoliittymän kohtaa. Nykyisin osuudella on neljä eritasoliittymää sekä yksi tasoliittymä (Tikkula). Tieosuus on erittäin vilkasliikenteinen; keskustan kohdalla 19500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Mäntyluodon suuntaan noin 13700 ajoneuvoa. Raskasta liikennettä on 7–10%.

Ensisijainen ongelma on liittymien häiriöalttius sekä liittymävälien ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita. Tiejaksolla on tapahtunut viiden vuoden aikana (2015-2019) 19 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista yksi on johtanut kuolemaan. Keskustan maankäytön tehostuminen Laani–Tikkula alueella on aiheuttanut palvelunkäyttäjille päätieverkon saavutettavuusongelman.

Hankkeen tavoitteena on yhteen sovittaa kahden valtatien kasvava liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön. Valtatie rakennetaan nelikaistaiseksi Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä. Nykyiset eritasoliittymät parannetaan. Tikkulan suuntaisliittymä täydennetään perusverkon eritasoliittymäksi ja valtatie alitetaan Tikkulan ja Eteläväylän kiertoliittymien välisellä uudella katuyhteydellä. Alueen nykyisiä melusuojauksia täydennetään.

Parannustoimenpiteillä liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi ja sen myötä paranee tavara- ja satamaliikenteen täsmällisyys. Katuverkon läpiajoliikenne vähenee ja palvelujen saatavuus paranee Tikkulassa. Melulle altistuvien määrä vähenee, mutta edelleen tien lähialueille jää melulle altistuvia henkilöitä. Meluntorjuntarakenteet muuttavat myös kaupunkimaisemaa.