Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0295 022 782

Ramboll Finland Oy (tiesuunnittelu)

projektipäällikkö

Satu Rajava

  • 040 5171 432

Valtatien 2 parantaminen Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä, Pori ja Ulvila, tiesuunnitelma

Porin keskustan kohdalla sekä Porin satamien, että lounaisrannikon suuntaisen valtatie 8:n tavara- ja henkilöliikennettä osana TEN kattavaa verkkoa. Vt 2 ja vt 8 nelikaistaistaminen Porin keskustassa jäi toteutumatta edellisessä parannushankkeessa 1988. Tiejakson ensisijainen ongelma on liittymien häiriöalttius sekä liittymävälien ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita. Hankkeen tavoitteena on yhteensovittaa kahden valtatien merkittävästi kasvanut liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön.

Raskasta liikennettä suunnitteluosuudella syyskesän maisemassa.

Ajankohtaista

Tarkentuneita tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 1.12.2021 klo 17.00–18.30 Teknologiakeskus Pripolin auditoriossa (Tiedepuisto 4, 28600 Pori). 

  • Ulko-ovet avataan klo 16.15. Suosittelemme saapumista tilaisuuteen ajoissa ruuhkien välttämiseksi.
  • Pyydämme kaikkia osallistujia huomioimaan voimassa olevat koronasuositukset. Tilaisuuteen voi osallistua näyttämällä ovella voimassa olevan koronapassin ja henkilöllisyystodistuksen. Tilaisuudessa on vahva maskisuositus ja paikan päällä on saatavilla käsidesiä ja maskeja. Tilaisuuteen osallistutaan ainoastaan terveenä.
  • Tilaisuudesta tehdään myös videotallenne, joka on katsottavissa kahden viikon ajan hankesivuilla.

Aineiston kommentointia varten on käytössä karttapalautejärjestelmä, johon asianosaiset voivat antaa palautetta ja käydä jättämässä kommenttinsa 8.12.2021 saakka. Linkki karttapalautejärjestelmään lisätään sivuille 1.12.2021.

Suunnitelmaluonnoksen aineistoihin voi tutustua 1.12.2021 suunnittelukonsultin sivuilla tämän linkin kautta. 

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Valtatie 2 Porin keskustan kohdalla on yksiajoratainen lukuun ottamatta Laanin eritasoliittymän kohtaa. Nykyisin osuudella on neljä eritasoliittymää sekä yksi tasoliittymä (Tikkula). Tieosuus on erittäin vilkasliikenteinen; keskustan kohdalla 19500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Mäntyluodon suuntaan noin 13700 ajoneuvoa. Raskasta liikennettä on 7–10%.

Ensisijainen ongelma on liittymien häiriöalttius sekä liittymävälien ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita. Tiejaksolla on tapahtunut viiden vuoden aikana (2015-2019) 19 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista yksi on johtanut kuolemaan. Keskustan maankäytön tehostuminen Laani–Tikkula alueella on aiheuttanut palvelunkäyttäjille päätieverkon saavutettavuusongelman.

Hankkeen tavoitteena on yhteen sovittaa kahden valtatien kasvava liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön. Valtatie rakennetaan nelikaistaiseksi Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä. Nykyiset eritasoliittymät parannetaan. Tikkulan suuntaisliittymä täydennetään perusverkon eritasoliittymäksi ja valtatie alitetaan Tikkulan ja Eteläväylän kiertoliittymien välisellä uudella katuyhteydellä. Alueen nykyisiä melusuojauksia täydennetään.

Parannustoimenpiteillä liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi ja sen myötä paranee tavara- ja satamaliikenteen täsmällisyys. Katuverkon läpiajoliikenne vähenee ja palvelujen saatavuus paranee Tikkulassa. Melulle altistuvien määrä vähenee, mutta edelleen tien lähialueille jää melulle altistuvia henkilöitä. Meluntorjuntarakenteet muuttavat myös kaupunkimaisemaa.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt vuoden 2020 aikana. 

Huhtikuussa 2021 järjestettiin kaikille avoin vuorovaikutustilaisuus, jonka yhteydessä suunnitelmaluonnoksia oli mahdollista kommentoida. Joulukuun alussa kaikille avoimessa vuorovaikutustilaisuudessa esitellään tarkentuneita tiesuunnitelmaluonnoksia. Suunnittelusta ja tilaisuuksista tiedotetaan alueen lehdissä ja näillä hankesivuilla.

Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022. Hanke on toteuttamisvalmiudessa noin vuoden kuluttua tiesuunnitelman valmistumisesta.

Tiesuunnitelman laatimisen verkkosivu (projektit.ramboll.fi), jolla tullaan julkaisemaan mm. suunnitelmaluonnoksia.

Postituslista

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiviestillä tietoa ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja tilaisuuksista.

Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi linkistä avautuvalle lomakkeelle.

Henkilötietoja käsitellään hankkeessa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus.  

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä (ely-keskus.fi).