Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä
 • Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, ramppeja ja niiden katuliittymiä sekä kevyen liikenteen yhteyksiä.
 • Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, jota pitkin kulkee päivittäin noin 15 000–20 000 ajoneuvoa. Mikkelin keskusta-alueen ohittava tie toimii sekä Itä-Suomen alueen kannalta tärkeänä runkoyhteytenä että Mikkelin kaupungin sisäisen liikenteen väylänä. Hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä.
 • Mikkelin ohikulkutie on rakennettu 1980-luvulla Kaihun liittymään asti kaksikaistaisena ja siitä itään päin nelikaistaisena. Eritasoliittymät ovat geometriaaltaan ja standardiltaan vanhanaikaisia. Nykyisistä liittymäjärjestelyistä seuraa puutteita turvallisuudessa ja liikenteen sujuvuudessa.

  Väylän käyttäjämäärän on arvioitu kasvavan 1,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Valtatien tämänhetkiset edellytykset eivät Mikkelin kohdalla ole vastanneet kasvavia liikennemääriä: eritasoliittymät ovat vanhanaikaisia, ja liittymäjärjestelyistä on seurannut liikenteen ruuhkautumista sekä turvallisuuspuutteita. Liikennekuolemien ja henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien tiheydellä mitattuna tiejakso on vilkkaiden pääteiden synkimpiä.
 • Hanke sijaitsee pohjavesialueella, minkä vuoksi ympäristöasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Pohjavesisuojauksia rakennetaan 2,1 km. Hulevedet ohjataan kaupungin katuverkolta ja valtatieltä pohjavesialueen ulkopuolelle. Liito-oraville on pystytetty hyppypuita Pitkäjärven liittymään ja Veturitallinlahdelle on rakennettu lokkiverkko suojaamaan nuorten lintujen lentämistä ajoradalle.
 • Rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2014. Pohjoinen ajorata valmistui liikennöintikuntoon syyskuussa 2015 ja eteläinen ajorata avattiin liikenteelle elokuussa 2016. Hanke valmistuu pääosin vuoden 2016 aikana. Vuodelle 2017 jää vielä pieniä viimeistelytöitä.

 • Hankkeen rakennussuunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 27 miljoonaa euroa, josta Mikkelin kaupungin osuus on noin 3 miljoonaa euroa. Hanke on liiketaloudellisesti kannattava, hankkeen hyötykustannusuhde on noin 2,0.
 • Ei. Tiejaksolla on vuosina 2002–2011 sattunut yhteensä 80 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 14 on johtanut loukkaantumiseen ja kaksi kuolemaan. Lisäksi Kaihun eritasoliittymän alueella on tapahtunut yhteensä 57 onnettomuutta, joista 6 on johtanut loukkaantumiseen.

  Turvattomuuden takia nopeusrajoitus on laskettu koko jaksolla 80 km/h ja Kaihun liittymässä 60 km/h. Liikennekuolemien ja henkilövahinko-onnettomuuksien tiheydellä mitattuna tiejakso on vilkkaiden pääteiden synkimpiä.
 • Kaiken kaikkiaan hankkeeseen kuuluu yhdeksän siltaa ja kaksi lisätyönä tehtyä siltaa. Alikulkusiltoina rakennettiin Pitkäjärven, Rinnekadun ja Suntiolan alikulkukäytävät. 
 • Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeen yhteydessä tehtiin kymmenkunta muuta katuhanketta. Mikkelin kaupungin kannalta merkittävää on ollut kulkuyhteyksien parantuminen Setrikadun liikekeskukseen.
 • Meihin voi aina ottaa yhteyttä mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Yhteystietomme löytyvät hankkeen etusivulta. Kannattaa myös seurata verkkosivujamme, sekä liittyä Facebook-tykkääjiimme, niin saa aktiivisesti tietoa hankkeen etenemisestä. Meillä on myös oma YouTube-kanava.