Hyvinkää-Hanko

Suunnitteilla

Rataosan varrella olevia kuntia ovat Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori, Inkoo ja Hanko.

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori, Inkoo, Hanko

Väylävirasto on aikaisemmin käynnistänyt kolmen ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen ja ilmoittanut niistä ratalain 22 § ja 9 § mukaisesti Hyvinkää-Hanko sähköistys 5.9.2017, Nurmijärven tasoristeysten turvallisuuden parantaminen 25.1.2018 ja Raaseporin tasoristeysten turvallisuuden parantaminen 20.12.2017.

Hyvinkää-Hanko sähköistyksen ratasuunnitelmassa ei käsitelty alueen tasoristeyksiä. Raaseporin ja Nurmijärven tasoristeysten turvallisuuden parantamisen ratasuunnitelmien edetessä on todettu, että tasoristeysratkaisut ja Hyvinkää-Hanko sähköistyksen ratkaisut tulee tarkastella yhdessä mm. erikoiskuljetusreittien osalta. Tällä perusteella Väylävirasto on päättänyt yhdistää kyseiset kolme ratasuunnitelmaa yhdeksi kokonaisuudeksi Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma sekä laajentaa tarkastelu koskemaan koko yhteysvälin Hyvinkää-Hanko tasoristeyksiä.

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, on jaettu pienempiin osuuksiin koko rataosan sähköistys, tasoristeykset Hyvinkää ja Vihdin, Nurmijärven, Lohjan ja Hangon sekä Raaseporin osuuksilla. Osuuksista löytyy omat alasivut, joilla kerrotaan tarkemmin aikatauluista, yleisötilaisuuksista ja suunnitelmista.

Aikataulu

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä Väylävirasto on järjestänyt yleisötilaisuuksia:

-  Raaseporin alueella toukokuussa 2018

- Nurmijärven alueella elokuussa 2018. 

- Hyvinkään, Vihdin, Lohjan ja Hangon alueilla marraskuussa 2018.

Suunnitelmia viimeisteellään ja kaupungit asettavat valmiin ratasuunnitelman nähtäville loppuvuodesta 2019, jolloin asianosaisilla mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta.

Siirry tästä ruotsinkielisille sivuille

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 04.10.2019