Hyvinkää-Hanko

Suunnitteilla

Rataosan varrella olevia kuntia ovat Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori, Inkoo ja Hanko.

Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen

Suunnittelun taustaa

Väylävirasto on aikaisemmin käynnistänyt kolmen ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen ja ilmoittanut niistä ratalain 22 § ja 9 § mukaisesti:

  • Hyvinkää–Hanko sähköistys 5.9.2017
  • Nurmijärven tasoristeysten turvallisuuden parantaminen 25.1.2018
  • Raaseporin tasoristeysten turvallisuuden parantaminen 20.12.2017.

Hyvinkää–Hanko-radan sähköistyksen ratasuunnitelmassa ei käsitelty alueen tasoristeyksiä. Raaseporin ja Nurmijärven tasoristeysten turvallisuuden parantamista koskevan ratasuunnittelun edetessä todettiin, että tasoristeysratkaisut ja Hyvinkää–Hanko-radan sähköistyksen ratkaisut tulee tarkastella yhdessä muun muassa erikoiskuljetusreittien osalta.

Näillä perusteilla kyseiset kolme ratasuunnitelmaa päätettiin yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi "Hyvinkää–Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma" sekä laajentaa tarkastelu koskemaan koko yhteysvälin Hyvinkää–Hanko-tasoristeyksiä.

Aikataulu

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä Väylä on järjestänyt yleisötilaisuuksia:

  • Raaseporin alueella toukokuussa 2018
  • Nurmijärven alueella elokuussa 2018. 
  • Hyvinkään, Vihdin, Lohjan ja Hangon alueilla marraskuussa 2018.

Suunnitelmia viimeisteellään ja valmiit ratasuunnitelmat asetetaan nähtäville 2020, jolloin asianosaisilla mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta.

Siirry tästä ruotsinkielisille sivuille

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.11.2019