Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Destia Oy

Työmaapäällikkö

Veli-Matti Hänninen

  • 0400 931 369

Mt 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen Lanneveden taajaman kohdalla Saarijärvellä on käynnistynyt kesäkuussa 2021. Hankkeen rakennuttajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Urakoitsijaksi on kilpailutuksen jälkeen valittu Destia Oy. Hankkeelle on myönnetty erillisrahoitusta. Kustannusarvio on noin 850 000 euroa.


Toimenpiteet ja niiden vaikutukset


Uutta kevyen liikenteen väylää rakennetaan noin 1,7 kilometrin matkalle maantien 6304 varteen. Kevyen liikenteen väylä erotetaan pääosin välikaistalla maantiestä, mutta joissakin kohdissa tila-ahtauden takia se toteutetaan ns. korotettuna kevyen liikenteen väylänä maantien reunaan. Koulun kohdalle tehdään turvallinen, saarekkeellinen suojatieylitys. Lisäksi hankkeessa uusitaan Rahkosenpuron silta. Uuden kevyen liikenteen väylän myötä erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus paranee merkittävästi.


Rakentaminen


Rakentamisen alkuvaiheessa on suoritettu puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poisto. Sen jälkeen on aloitettu maanleikkaukset ja kevyen liikenteen väylän kerrosrakenteiden tekeminen. Rahkosenpuron sillan uusiminen on saatu valmiiksi heinä-elokuun vaihteessa, ennen koulujen alkua. Koko hanke valmistuu syksyllä 2021. 


Haitat liikenteelle


Maanrakennustöitä tehdään pääsääntöisesti maantien sivussa eikä merkittävää liikennehaittaa liikenteelle synny. Työmaa-alueen nopeusrajoitus on 40 km/h ja se muutetaan 30 km/h tarvittaessa silloin, kun rakennustyöt tai niihin liittyvät kuljetukset tapahtuvat maantiellä tai lähellä maantietä. ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla.


Linkki hankkeen suunnittelusivuille:
https://vayla.fi/maantien-6304-kevyen-liikenteen-jarjestelyt-lanneveden-kohdalla-saarijarvi