Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Destia Oy

Työmaapäällikkö

Veli-Matti Hänninen

  • 0400 931 369

Mt 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Uusi kevyen liikenteen väylä  Lanneveden taajaman kohdalla Saarijärvellä valmistui marraskuussa 2021. Hankkeen rakennuttajana toimi Keski-Suomen ELY-keskus ja urakoitsijana Destia Oy. Hankkeelle oli myönnetty erillisrahoitusta. Hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi muodostui noin 910 000 euroa. 


Toimenpiteet ja niiden vaikutukset


Uutta kevyen liikenteen väylää rakennettiin noin 1,7 kilometrin matkalle maantien 6304 varteen. Kevyen liikenteen väylä erotettiin pääosin välikaistalla maantiestä, mutta joissakin kohdissa tila-ahtauden takia se toteutettiin ns. korotettuna kevyen liikenteen väylänä maantien reunaan. Koulun kohdalle tehtiin turvallinen, saarekkeellinen suojatieylitys. Lisäksi hankkeessa uusittiin Rahkosenpuron silta. Uuden kevyen liikenteen väylän myötä erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus parani merkittävästi.

 


Linkki hankkeen suunnittelusivuille:
https://vayla.fi/maantien-6304-kevyen-liikenteen-jarjestelyt-lanneveden-kohdalla-saarijarvi