Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jari Kuokkanen

 • 0295 026 734

Sarkamäen ohituskaista­osuuden toteuttaminen


Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Kaija

 • 0295 016 049

Oteran Oy

Vastaava työnjohtaja

Ari Jaakkonen

 • 050 342 8429

Valtatie 23 Varkaus-Viinijärvi

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Savo

 

Valtatie 23 välillä Varkaus - Viinijärvi on osa itä-länsi -suuntaista päätieyhteyttä. Pohjois-Karjalasta etelään suuntautuvat elinkeinoelämän kuljetukset ovat lisänneet valtatie 23:n käyttöä viimeisten valtatie 5:n parantamisten jälkeen. Tie on tärkeä myös Varkauden puuteollisuuden kuljetuksille. 

Nykyinen valtatie on mäkinen, mutkainen ja kapea. Näkemäolosuhteet ovat monin paikoin huonot. Tien puutteet aiheuttavat ongelmia erityisesti raskaalle liikenteelle.

Tieosuudelle laadittiin vuonna 2001 tarveselvitys, joka päivitettiin vuonna 2007. Tiesuunnitelma valtatie 23:n parantamiseksi välillä Varkaus - Viinijärvi on hyväksytty Liikennevirastossa (nykyinen Väylävirasto) helmikuussa 2014 lukuun ottamatta Karvion kohtaa.

Hanke sijoittuu kolmen maakunnan; Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille.

Tiesuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet ovat pääpiirteissään seuraavat:

Koko välillä Varkaus – Viinijärvi

 • tehdään väyläympäristöä avartavia toimenpiteitä parantamaan turvallisuutta
 • porrastetaan nelihaaraliittymiä ja parannetaan liikenteen turvallisuutta sekä sujuvuutta rakentamalla merkittäviin liittymiin väistötilat
 • karsitaan yksityisteiden liittymiä yhdistämällä yksityisteitä.
 • parannetaan linja-autopysäkkipareja ja levennetään pikavuoropysäkkien odotustiloja.

Välillä Varkaus – Karvio

 • tehdään kolme keskikaiteellista ohituskaistakokonaisuutta: Sarkamäki (2 x 2+1), Alakylä (2+2) ja Kypäräjärvi (2+2)
 • levennetään poikkileikkausta muilla parannettavilla osuuksilla 9/7 metriin ajokaistan pysyessä nykyisessä leveydessään, 3,5 metrissä
 • esitetään rakennettavaksi valaistus yhtenäisenä Kurolasta Alakylään asti.  Lisäksi maanteiden liittymäalueet ja ohituskaistat valaistaan.
 • Vuoden 2020 aikana laaditaan tiesuunnitelma vt 23:n parantamisesta Karvion kanavan kohdalla. Kanavan yli toteutetaan uusi silta ajoneuvoliikenteelle. Nykyinen silta jää kevyen liikenteen käyttöön.

Välillä Karvio – Viinijärvi

 • tehdään uusi 3 km pitkä kevyen liikenteen väylä Ristinkylään.  
 • esitetään rakennettavaksi valaistus maanteiden liittymäalueille ja kevyen liikenteen väylälle.
   

Hankkeen toteuttaminen

Alakylän ohituskaistaosuuden toteuttaminen

Alakylän ohituskaistojen rakentaminen alkoi maaliskuussa 2014.  Hankkeessa rakennettiin ohituskaistapari Alakylän kohdalle tarvittavine yksityistiejärjestelyineen.   Alakylän ohituskaistojen rakentamisen kokonaiskustannukset olivat noin 5 milj. euroa. Urakoitsijana hankkeella toimi Destia Oy. Urakka valmistui syksyllä 2015.

Kypäräjärven ohituskaistaosuuden toteuttaminen

Kypäräjärven ohituskaistojen rakentaminen alkoi elokuussa 2015. Kypäräjärven kohdalle rakennettiin yksi ohituskaistapari tarvittavine yksityistiejärjestelyineen. Kypäräjärven ohituskaistojen rakentamisen kokonaiskustannukset olivat noin 6 milj. euroa. Urakoitsijana hankkeella toimi Oteran Oy. Urakka valmistui marraskuussa 2016.

Sarkamäen ohituskaistaosuuden toteuttaminen

Sarkamäen ohituskaistojen rakentaminen alkoi kesällä 2018. Sarkamäen kohdalle rakennettiin kaksi erillistä ohituskaisaosuutta tievalaistuksineen ja rinnakkaistiejärjestelyineen. Sarkamäen ohituskaistaosuuden toteutuksen kokonaishinta oli noin 7 milj. euroa. Urakoitsijana hankkeella toimi Oteran Oy. Urakka valmistui marraskuussa 2019.

Vuoden 2020 elvytyspaketin kohteet

Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettiin 10,5 milj. euron valtuus vt 23:n parantamiseen. Rahoituksella tullaan toteuttamaan liittymä- ja yksityistiejärjestelyjä, kallioleikkausten avartamista sekä valtatien pystygeometrian parantamista.

Hankkeen jatko

Vt 23 -hankkeen toteuttamisesta muilta osin ei ole tehty päätöstä. Koko hankkeen arvioidut kustannukset ovat noin 53 milj. euroa.

Hankkeen suunnitelmakartat löytyvät sivun vasemman laidan linkkilistasta.

 

Tiesuunnitelma