Hyppää sisältöön

Nokantie, Luoman seisake, tasoristeysten turvallisuuden parantaminen

Suunnitteilla Uusimaa

Nokantie, Luoman seisake tasoristeys on yksi 65 tasoristeyksestä, joka kuuluu vuosien 2018–2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan. Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Nokantie, Luoman seisake,tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

Väylävirasto käynnisti otsikossa mainitun ratasuunnitelman laatimisen 21.9.2018.

Suunnitelma laadittiin yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Nokantie, Luoman seisake tasoristeys on yksi 65 tasoristeyksestä, joka kuuluu vuosien 2018–2021 aikana toteutettavaan tasoristeysohjelmaan.

Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. 

Väylävirasto järjesti suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden 7.5.2019.

Yleisötilaisuuden esittelyaineiston löydät sivuston vasemmasta reunasta.

 

Suunnitelma oli nähtävillä Kirkkonummen kunnan ilmoitustaululla 1.7.2019 –2.9.2019 välisen ajan. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.4.2020 päätöksellään TRAFICOM/143452/05.02.03.02/2020  hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Nokantie, Luoman seisake, tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, rata-suunnitelma, Kirkkonummi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidettiin yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla 24.6. – 31.7.2020 välisen ajan.

 

Ratasuunnitelma ei ole lainvoimainen.