Hyppää sisältöön

Keski-Suomen suunnitteluhankkeet

Valtatien 4 kehittämishankkeiden osalta suunnitelmavalmius on hyvä ja hankkeet odottavat toteuttamiseen tarvittavia rahoituspäätöksiä. Valtatien 9 osalta suunnitelmavalmius paranee lähivuosina.

Keski-Suomea halkoo kattava liikenneverkko ja liikenteessä korostuvat säteittäiset maantieyhteydet. Kansainvälisestikin merkittävät valtatiet 4 ja 9 risteävät Jyväskylässä, mikä asettaa liikennejärjestelyille haasteita voimakkaasti kasvavalla Jyväskylän seudulla. Valtatie 4 ja 9 ovat vilkkaasti liikennöityjä valtateitä, joilla on merkittävä rooli pitkänmatkaisen liikenteen välittäjänä, mutta valtatiet ovat tärkeitä myös alueen sisäisen ja paikallisen liikenteen välittäjinä. Valtatie 4 ja 9 kulkevat useiden alueen kuntien taajamien läpi tai taajamaa sivuten.

Valtatie 4 on osa kansainvälistä TEN-T ydinverkkoa ja valtatie 9 osa TEN-T kattavaa verkkoa. Sekä valtatie 4 että valtatie 9 ovat osa Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaista pääväyläverkkoa. Pääväylillä on asetuksen mukaisesti turvattava pitkänmatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus ja liittymien määrä on rajoitettu. 

Keski-Suomen alueella on kolme kaupunkiseutua sekä maaseutumaisia kuntia. Perinteisiä kivijalkojamme ovat metsä- ja konepajateollisuus. Päivittäisen liikennöitävyyden turvaamisen kannalta Keski-Suomessa keskeiseen rooliin nousevat alueen mäkiset maastot ja järviseudut. 
Keski-Suomen ELY-keskus suunnitteluttaa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiset yleis- ja tiesuunnitelmat toimialueellaan. Lisäksi ELY-keskus teettää lukuisia esisuunnitelmia, mitä tehdään mm. maankäytön suunnittelun tarpeisiin yhteistyössä kuntien kanssa. 

Lähivuosien suunnittelu Keski-Suomessa painottuu valtateihin 4 ja 9. Suunnittelua tehdään myös muulla verkon osalla, missä suunnitteluhankkeet sisältävät pääasiassa liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten liittymien parantamista sekä jalankulun ja pyöräilyväylien suunnittelua.

Valtatien 4 kehittämishankkeiden osalta suunnitelmavalmius on hyvä ja hankkeet odottavat toteuttamiseen tarvittavia rahoituspäätöksiä. Valtatien 9 osalta suunnitelmavalmius paranee lähivuosina.

Pääkohtia:

  • Keski-Suomen vahvuudet ovat teknologia- ja metsäteollisuudessa sekä puutuotteissa. Yhtenä kehityksen haasteena nähdään väylästön kunto.
  • Keski-Suomen pääteillä on raskaan liikenteen määrä lisääntynyt. 2010-luvulla ajoneuvoyhdistelmien kasvu on ollut valtakunnan voimakkainta. Pääteiden suuri maantiekuljetusten määrä asettaa yhä enemmän vaatimuksia tieinfran ympärivuotiselle palvelutasolle. 
  • Merkittävimmät liikenneverkon parantamistarpeet kohdistuvat Keski-Suomessa valtatielle 4, valtatielle 9 sekä Jyväskylä-Tampere ratayhteydelle.
  • Valtatie 4 parantaminen Vaajakosken ja Kankaan kohdilla on valtakunnallisissa suunnitelmissa Keski-Suomen maakunnan ykköshankkeita.

 

Merkittävistä suunnittelukohteista on laadittu lyhyet 1-sivuiset esittelyaineistot eli ns. hankekortit.
Keski-Suomen hankekortit löytyvät tältä valtakunnalliselta sivulta: Tiekohteiden hankekortit tienumerojärjestyksessä