Keski-Suomi

Suunnitteilla

Keski-Suomen suunnitteluhankkeet.

Keski-Suomen suunnitteluhankkeet

Valtatien 4 kehittämishankkeiden osalta suunnitelmavalmius on hyvä ja hankkeet odottavat toteuttamiseen tarvittavia rahoituspäätöksiä. Valtatien 9 osalta suunnitelmavalmius paranee lähivuosina.

Keski-Suomea halkoo kattava liikenneverkko ja liikenteessä korostuvat säteittäiset maantieyhteydet. Kansainvälisestikin merkittävät valtatiet 4 ja 9 risteävät Jyväskylässä, mikä asettaa liikennejärjestelyille haasteita voimakkaasti kasvavalla Jyväskylän seudulla. Valtatie 4 ja 9 ovat vilkkaasti liikennöityjä valtateitä, joilla on merkittävä rooli pitkänmatkaisen liikenteen välittäjänä, mutta valtatiet ovat tärkeitä myös alueen sisäisen ja paikallisen liikenteen välittäjinä. Valtatie 4 ja 9 kulkevat useiden alueen kuntien taajamien läpi tai taajamaa sivuten.

Valtatie 4 on osa kansainvälistä TEN-T ydinverkkoa ja valtatie 9 osa TEN-T kattavaa verkkoa. Sekä valtatie 4 että valtatie 9 ovat osa Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaista pääväyläverkkoa. Pääväylillä on asetuksen mukaisesti turvattava pitkänmatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus ja liittymien määrä on rajoitettu. 

Maakunnan alueella on kolme kaupunkiseutua sekä maaseutumaisia kuntia. Maakunnan perinteisiä kivijalkoja ovat metsä- ja konepajateollisuus. Päivittäisen liikennöitävyyden turvaamisen kannalta Keski-Suomessa keskeiseen rooliin nousevat alueen mäkiset maastot ja järviseudut. 
Keski-Suomen ELY-keskus suunnitteluttaa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiset yleis- ja tiesuunnitelmat toimialueellaan. Lisäksi ELY-keskus teettää lukuisia esisuunnitelmia, mitä tehdään mm. maankäytön suunnittelun tarpeisiin yhteistyössä kuntien kanssa. 

Lähivuosien suunnittelu Keski-Suomessa painottuu valtateihin 4 ja 9. Suunnittelua tehdään myös muulla verkon osalla, missä suunnitteluhankkeet sisältävät pääasiassa liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten liittymien parantamista sekä jalankulun ja pyöräilyväylien suunnittelua.

Valtatien 4 kehittämishankkeiden osalta suunnitelmavalmius on hyvä ja hankkeet odottavat toteuttamiseen tarvittavia rahoituspäätöksiä. Valtatien 9 osalta suunnitelmavalmius paranee lähivuosina.

Pääkohtia:

  • Maakunnan vahvuudet ovat teknologia- ja metsäteollisuudessa sekä puutuotteissa. Maakunnassa yhtenä kehityksen haasteena nähdään väylästön kunto.
  • Keski-Suomen pääteillä on raskaan liikenteen määrä lisääntynyt. 2010-luvulla ajoneuvoyhdistelmien kasvu on ollut valtakunnan voimakkainta. pääteiden suuri maantiekuljetusten määrä asettaa yhä enemmän vaatimuksia tieinfran ympärivuotiselle palvelutasolle. 
  • Merkittävimmät liikenneverkon parantamistarpeet kohdistuvat Keski-Suomessa valtatielle 4, valtatielle 9 sekä Jyväskylä-Tampere ratayhteydelle.
  • Valtatie 4 parantaminen Vaajakosken ja Kankaan kohdilla on valtakunnallisissa suunnitelmissa Keski-Suomen maakunnan ykköshankkeita.

 

 

Sivu päivitetty 09.04.2019