Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Miikka Uotila

  • 029 534 3262

Tampere–Seinäjoki-radan turvalaitteiden uusiminen

Ratahanke Valmistunut Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa

Tampereen Lielahden ja Seinäjoen välisen rataosuuden turvalaitejärjestelmä uusitaan noin 150 kilometrin matkalta. Uudet turvalaitteet parantavat radan käytettävyyttä ja vähentävät junaliikenteen häiriöitä vuosikymmeniksi eteenpäin. Uusien turvalaitteiden rakentaminen alkoi vuoden 2020 aikana ja jatkuu vuoden 2021 alkupuolelle. Käyttöönottovalmiita turvalaitteet ovat vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen taustat

Radan turvalaitteilla valvotaan junien sijaintia ja nopeutta. Niiden avulla varmistetaan, että junat ajavat oikeaa nopeutta ja se, että samalla alueella on vain yksi juna kerrallaan.

Tampere–Seinäjoki-radan vanhat turvalaitteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Nykyinen turvalaitejärjestelmä on häiriöherkkä ja järjestelmän muutokset ovat erittäin hankalia toteuttaa muun muassa resurssien ja varaosien puutteen vuoksi.

Rataosuuden pituus on noin 150 kilometriä ja siihen kuuluu yhteensä 18 liikennepaikkaa. Tampereen, Lielahden ja Seinäjoen liikennepaikat eivät kuulu hankealueeseen muuten kuin teknisten rajapintojen osalta.

Hankkeen tavoitteet

Turvalaitteiden uusiminen parantaa radan käytettävyyttä ja vähentää koko Länsi- ja Etelä-Suomen junaliikenteen häiriöherkkyyttä vuosikymmeniksi eteenpäin. Uuteen turvalaitejärjestelmään pystytään tekemään muutoksia joustavasti ja järjestelmän kunnossapito helpottuu. Hanke takaa rataosan liikenne- ja teknisen turvallisuuden pitkällä aikavälillä.

Hankkeen aikataulu

Hanke on laitetoimitussopimuksen puolesta jatkoa vuonna 2018 valmistuneelle Riihimäki–Tampere-välin turvalaitteiden uusimiselle. Kyseisen hankkeen optiona oli Tampereen ja Seinäjoen välisen radan turvalaitteiden uusiminen.

Hanke käynnistyi vuoden 2019 kesäkuussa suunnittelulla, kaapelireittien rakentamisella ja ohjelmistokehityksellä. Samalla aloitettiin valmistelevat työt uuden turvalaitejärjestelmän rakentamista varten.

Uusien turvalaitteiden rakentaminen on alkanut vuonna 2020 ja rakennustyöt jatkuvat vuoden 2021 syksyyn asti. Tämän jälkeen uutta turvalaitejärjestelmää testataan. Käyttöönottovalmiita turvalaitteet ovat vuoden 2021 loppuun mennessä.

Varsinainen käyttöönotto ja liikenteelle luovutus suoritetaan Väyläviraston johdolla alkukesästä 2022. Ennen sitä järjestelmälle suoritetaan monivaiheisia testejä usean kuukauden ajan. Testaaminen alkaa sitä mukaa järjestelmäosia valmistuu 2021 loppuvuoden aikana.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 75 miljoonaa euroa.