Hyppää sisältöön

Rantarata

Tietoa Rantaradasta

Helsinki–Turku nopea junayhteys hankkeeseen osana kuuluvan Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelun aikana Väylävirasto on teettänyt kehittämisselvityksen Helsingin ja Turun välisestä Rantaradasta. Selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoja Espoo–Salo-oikoradalle ja kartoitettiin nykyisen Rantaradan vaatimia parannustoimenpiteitä.

Selvityksessä Rantaradalle esitettiin kolmea erilaista kehittämisvaihtoehtoa, joista jokainen sisälsi rakentamispäätöstä odottavan Espoon radan Leppävaaran ja Kauklahden välille. Yksi vaihtoehdoista pitää sisällään vain Rantaradan välttämättömän perusparannuksen, toinen kaksoisraiteen rakentamisen Espoon Kauklahden ja Salon välille nykyisen linjauksen ratakäytävään ja kolmas oikaistun kaksoisraiteen nykyisen linjauksen lähettyville. Nopein yhteys kolmesta vaihtoehdosta olisi oikaistun kaksoisraiteen rakentaminen. Toteutuessaan tämä kuitenkin tarkoittaisi sitä, että raideyhteys ei todennäköisesti enää kulkisi muun muassa Piikkiön, Paimion, Inkoon ja Siuntion kautta. Selvityksen mukaan Rantaradan rakentaminen kaksiraiteiseksi olisi hyötyihin ja matkustajamääriin suhteutettuna kannattamaton suurten investointikustannusten vuoksi.

Rantarataa on parannettu ja korjattu 1900-luvun alkupuolella sekä 1960-, 1980- ja 1990-luvulla. Rata tulee vaatimaan työlästä kunnossapitoa myös jatkossa, sillä rata kulkee lukuisten pehmeiköiden läpi ja sen pohjaolosuhteet ovat haastavia. Rantaradalle tehdään ja tullaan tekemään useita parantamistoimenpiteitä, kuten päällysrakenteen korjaukset, pohjanvahvistukset, tunneleiden ja siltojen korjaukset sekä liikennepaikkojen parantaminen.

Lisätietoa Rantaradan käynnissä olevista parannustoimista on luettavissa täällä: https://vayla.fi/rantaradan-parannustoimet.

Väyläviraston teettämään Rantaradan kehittämisselvitykseen pääset tutustumaan tästä: Rantaradan kehittämisselvitys (54/2019)