Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ

Juha Tapio

  • 0295 037 260

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Keijo Heikkilä

  • 029 5343 582

Sitowise Oy

Matti Romppanen

  • +358 20 747 6740

Vt 4 parantaminen välillä Hirvas-Alakorkalo, Rovaniemi

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Hanke sisältää liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen valtatielle 4 välillä Hirvas-Alakorkalo. Hankkeen suunnittelualue alkaa maantien 19728 (Ahmakuusikontie) liittymän eteläpuolelta ja päättyy Oijustien eritasoliittymän kohdalle.Yleissuunnittelun tavoitteena on tuottaa tarvittavat alustavat yleissuunnitelmavaihtoehdot valtatien 4 kehittämiseksi sekä laatia valitusta vaihtoehdosta yleissuunnitelma. Kehittämisvaihtoehdot sisältävät Hirvaan kohdan ohituksen ja yhteysvälin liittymäjärjestelyiden suunnittelun. Uudelle linjaukselle suunnitellaan ohituskaista. Isoaavantien tasoliittymän parannetaan eritasoliittymäksi ja valtatie 4 parannetaan 2+2-kaistaiseksi välillä Isoaavantie – Oijustien eritasoliittymä.

Yleissuunnitelmavaiheen vuorovaikutus

Yleisötilaisuus järjestetään alkusyksystä 2024. Ilmoitamme myöhemmin tarkemman ajankohdan.